Valmistuin tänä keväänä työnohjaajaksi. Omassa työarjessani sana herättää yleensä hämmennystä – mitä sinä nyt sitten ohjaat? Opetatko viestintää? Mainontaa? Markkinointia? Ei sinne päinkään ja oikeastaan näitä kaikkia.

Yritysmaailmassa tutumpi ja vähemmän hämmennystä herättävä sana vastaavalle tekemiselle on ehkä coachaus. Itsensä ja työnsä kehittämisen metodi, jossa yhdessä sparraajan kanssa edetään tiiviissä aikataulussa kohti ennalta määrättyä tavoitetta. Työnohjaus on avoimempaa, usein pitkäkestoisempaa pysähtymistä, omaan työhön ja työyhteisöön liittyvien kysymysten, haasteiden ja pulmien tarkastelua ja jäsentämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa.

 

Työnohjaus on arjen ajatusviiva

 

Onnistunut työnohjaus on kuin ajatusviiva arkisessa aherruksessa. Se antaa tilaa ja aikaa pysähtyä löytämään uusia polkuja ja ratkaisuja. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua. Älä kuitenkaan erehdy luulemaan, että työnohjauksessa kepeästi downshiftaillaan. Päinvastoin. Kun mielen padot avaa, joutuu katsomaan peiliin, haastamaan omat vanhat tapansa ajatella ja toimia. Ja mikä meille ihmisille ehkä kaikkein vaikeinta – poisoppimaan vanhoista tutuista kuvioista, jotka eivät enää toimi.

 

Työnohjaus tukee organisaation strategiaa

 

Jatkuvat muutokset yritysten toiminnassa ja toimintaympäristöissä edellyttävät nopeaa muutoskykyä ja kasvuhakuisuutta. Yritysten on kyettävä uudistumaan ja henkilöstön on opittava uusia asioita ja taitoja. Tämä vaatii kokonaan uudenlaista ajattelua ja suhtautumista omaan työhön ja sen linkittämistä yrityksen tavoitteisiin. Työnohjaus tukee organisaation strategiaa ja liiketaloudellista kehitystä. Se sopii yksilön, ryhmän ja koko organisaation oppimiseen ja kehittämiseen. Työnohjauksen avulla yhteiset tavoitteet selkiytyvät, jolloin työskentely sujuu entistä paremmin. Kun johtaminen ja yhteistyö kehittyvät sekä muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät, saavat tuottavuus ja kilpailukyky mahdollisuuden kasvaa.

 

Työnohjauksessa jokainen on asiantuntija

 

Kuulostaako edellä sanottu hurjalta lupaukselta? Oman kokemukseni perusteella uskallan väittää, ettei tuossa ole vielä edes tarpeeksi. Meistä jokainen on oman työnsä paras asiantuntija ja omaa avaimet sen jatkuvaan kehittämiseen, mutta käyttää päivittäin vain murto-osaa omasta potentiaalistaan. Tätä en suinkaan tarkoita moitteeksi, vaan haasteeksi. Totta kai työssä täytyy olla rutiineja, jotka tekevät arjesta sujuvaa, mutta aina silloin tällöin on hyvä haastaa itsensä keksimään pyörä uudestaan.

Kannustan kuitenkin siihen, että kun työnohjaukseen lähdetään, matkalle lähtee koko organisaatio yhdessä eli kaikki osallistuvat ohjaukseen. Yhdessä ääneen ajatteleminen on yksi ihmiskunnan mahtavimpia keksintöjä – joukossa viisaus tiivistyy.

Kirsi Poltto

asiakkuusjohtaja

YTM, YJEAT, STOry:n jäsen

PS: Tuumasta toimeen. Etsi juuri teille sopiva työnohjaaja: www.suomentyonohjaajat.fi

Yrityksen kotisivujen tulee kehittyä yrityksen mukana

Onko yritykselläsi uudet kotisivut tai oletko hankkimassa yrityksellesi uudet kotisivut? Senkö jälkeen kotisivuasiat ovat kunnossa, eikä asialle tarvitse enää uhrata ajatuksia? Väärin. Kotisivujen tai verkkokaupan kehittäminen on merkityksellistä. Avainkysymyksenä, miten kovassa kilpailutilanteessa ostajat tavoitetaan paremmin ja saadaan lisää yhteydenottoja myynnin kasvattamiseksi. Vierailijoiden laatu korvaa määrän mennen tullen. Toimivat kotisivut ovat monelle yritykselle iso rahallinen panostus – toimivat kotisivut maksavat isonkin sijoituksen nopeasti takaisin. Kilpailijat kehittävät sivustojaan, joten älä järjestä sivustollesi hautajaisia niiden julkaisun jälkeen.

Kotisivuilla pitää olla aina tavoite. Mitä kohderyhmää sivustolla tavoitellaan? Miten vierailijoiden halutaan sivustolla käyttäytyvän? Kotisivujen kehittämiseen on nykyisin tarjolla paljon osaavia ammattilaisia ja työkaluja, joiden avulla päästään arvailuista täsmällisen tiedon äärelle. Mitä enemmän tietoa, sitä enemmän työtä.

HotJar, Crazy Egg, Mouseflow – uuden sukupolven web-analytiikkaa

Google Analytics on edelleen kotisivujen web-analytiikan kivijalka, mutta rajoittunut. Analyticsin avulla ei saada selville, mistä ongelmat johtuvat. Ongelmiin päästään pureutumaan datan visualisointiin erikoistuneiden web-työkalujen avulla. HotJar, Crazy Egg ja Mouseflow edustavat uuden sukupolven analytiikkatyökaluja, joiden visualisoiman datan avulla selviää, mitä kotisivun vierailija pyrkivät tekemään tai etsimään. Nykyisin näiden selainpohjaisten työkalujen käyttöönotto on kasvaneen kilpailun johdosta paitsi helppoa, myös edullista, merkittävistä ominisuuksista riippumatta. Mittauksen alustaminen on vaivatonta, koska mittaaminen onnistuu pienen kotisivulle asennettavan script-koodin avulla. Mittauksen seuranta tapahtuu palvelun omassa selainkäyttöliittymässä, josta raportit voi halutessaan ladata omalle tietokoneelle. HotJar, Crazy Egg ja muut välineet, eivät kuitenkaan tuota lisäarvoa, mikäli niiden käyttäjällä ei ole osaamista raporttien analysoimiseksi jatkotoimenpiteiden kannalta.

Kotisivun vierailijat esittäytyvät

HotJar, Crazy Egg ja Mouseflow ovat toiminnoiltaan samanlaisia tietyin poikkeuksin. Palvelut käyttävät samoista toiminnoista hieman toisistaan poikkeavaa termistöä.

 • Nauhoitukset: Tallenteista pääsee näkemään sivustovierailijan istunnon samanlaisesta näkymästä, kuin miten sivusto näyttäytyy vierailijalle. Tallenteista näkee hiiren liikkeet, klikkaukset ja sivuvieritykset. Tallenteiden massiivisella läpikäymisellä saadaan tarkin mahdollinen tieto sivuston kiinnostavuudesta ja toimivuudesta. Vierailijaa ei pysty kuitenkaan tunnistamaan, mutta toiminto on sinällään hieno orwellilainen kilke.
 • Confetti: Näyttää tummaksi sävytetyn kohdesivun kaikki klikkaukset pieninä pisteinä. Pisteet näkyvät tietyin värein esim. kelloajan, istunnon pituuden, selaimen, käytetyn laitteen, saapumiskanavan tai -hakusanan mukaan asetuksesta riippuen.
 • Heat map: Ilmentää, mitä nappeja ja elementtejä vierailiat ovat klikanneet eniten määritetyllä kohdesivulla. Kirkkaimmat kohdat ilmentävät runsaasti klikattuja kohtia, tummasävyiset vähemmän klikattuja. Ainakin HotJarissa ja Crazy Eggissä on selkeät värikartat todentamaan aktiivisuuden määrää. Värisävyjen välillä on hyvä tehdä syvällisempi pohdiskelu värisävyihin johtaneista syistä.
 • Scroll map: Vierityskartta, joka ilmaisee värein kohdesivun vieritysalueet, joita katsotaan enemmän. Pitkään vieritettävistä sivuista poistutaan usein ennen alareunaa, vaikka mobiiliyhteiskunta onkin hieman muuttanut toimintatapoja suotuisempaan suuntaan sivuvierittämisen kannalta. Scroll map-raportti auttaa sijoittamaan oikeaan kohtaan juuri sen sisällön, jota eniten haluat kotisivusi vierailijoille näyttää.
 • Lomakkeiden täytön seuranta: Kerää tietoa, miten lomakkeen täyttöprosessi etenee esim. yhteydenotto- tai uutiskirjelomakkeen osalta. Selviää, kuinka kauan tiettyä lomakekenttää täytetään tai missä kohdassa mahdollisesti lopetetaan kesken.
 • Käyttäjäkyselyt ja chat: Mahdollistaa kysymyspatteriston laatimiseen kotisivun vierailijalle. Jos kotisivuilla käy tuhansia vierailijoita viikossa, niin käyttäjäkyselyt tuovat siedettävässä ajassa kelvollisen määrän relevantteja vastauksia kotisivun kehittämiseksi. Löysitkö etsimäsi? Voisimmeko parantaa sivua jotenkin?
 • Tuloskanavat: Paikantaa tarkka myyntisuppilosta poistumisen kohtaa.

Linkkejä klikkaamalla pääset tutustumaan raportteihin: nauhoitus, confetti, heat map ja scroll map.

Jakavatko kotisivun käyttäjät visiosi?

Käyttäjät toimivat eri tavalla, mutta yhteneviä toimintasuuntauksia löytyy isommalla otannalla. Analysointijakson pituudeksi suosittelenkin vähintään 1000 kotisivun vierailua, analysoitavan materiaalin luotettavuuden varmistamiseksi. Kotisivun kuuluu aina palvella loppukäyttäjää, ei sivun omistajaa. Kotisivuvierailijoiden toimintaa voidaan ohjata toivottuun suuntaan menemättä kuitenkaan mauttoman manipuloinnin puolelle. Napeissa käytettävien tekstien käskymuodoilla saadaan poikkeuksetta parempia tuloksia. Web-analytiikkatyökalujen käyttöä kannattaa jatkaa myös kotisivuston muutosvaiheeseen, mm. A/B-testaukseen, koska mittauksien avulla testaustuloksiin saadaan arvokasta tietoa. Maltti on kuitenkin valttia tässäkin asiassa, sivusto saadaan iteroitua parempaan kuntoon asteittain toteutettavilla pienillä muutoksilla.

HotJar ja Crazy Egg ja Mouseflow hyviä, vaihtoehtoja riittää

Uuden sukupolven analytiikkatyökaluista tutustumisen arvoisia ovat myös muun muassa Kissmetrics, Unbounce, Attense, Morae ja Tallennin. HotJar, Crazy Egg ja Mouseflow ovat kuitenkin monen valintoja, koska pystyvät edullisuudestaan huolimatta tuomaan suuren hyödyllistä tietoa ilmaisia kokeilujaksoja unohtamatta.

Jos haluat vapauttaa aikaasi, varmistaa kotisivuille oikein toteutetun analytiikkajakson ja saada huolellisesti toteutetun raportin, niin ole yhteydessä Mainostoimisto BSTR Luova Konttorin yhteyshenkilöihin.

Tässä blogissa käsitellään yritysblogia erilaisista näkökulmista. Hakukoneoptimoinnin tärkeys korostuu, mutta myös muita asioita käydään läpi. Lopussa tarjotaan vielä neljä vinkkiä yritysblogin sisältöihin sekä tiivistettynä onnistuneen kirjoituksen ominaisuudet.

Yritysblogi – Miksi ja millä näkökulmalla?

Monille yrityksille on ilokseni viime vuosina ilmestynyt verkkosivuille yritysblogi. Joillakin se on ollut jo pidemmän aikaa, mutta sen käytössä on aktivoiduttu. Joillain blogia ei valitettavasti vieläkään ole. Blogihan ei missään nimessä ole välttämättömyys, eikä kaikissa tapauksissa edes tarpeellinen yritykselle, mutta yritysblogin avulla on mahdollista saada aikaan myyntiä joko suoraan tai välillisesti, sekä uusille että vanhoille asiakkaille.

Monesti yrityksissä kuitenkin painiskellaan yritysblogin näkökulman sekä tavoitteiden kanssa. Miksi blogia kirjoitetaan? Mistä aiheista meidän pitäisi kirjoittaa? Millä tyylillä? Näiden asioiden tiimoilta on meillä Boosterillakin käyty rakentavia keskusteluja. Meillä on monen eri osa-alueiden osaajia, joten blogin perimmäisiä tarkoitusperiä katsotaan välillä hyvinkin eri näkökulmista. Lisäksi mielipiteet siitä, mikä on hyvä blogi ja mikä ei eroavat toisistaan. Meidän viestinnän asiantuntijat painottavat enemmän tarinallisuutta, kun taas minä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijana painotan ongelman ratkaisua ja hakukoneoptimointia.  Olemmekin päätyneet ratkaisuun, jossa annetaan niin sanotusti kaikkien kukkien kukkia. Pääasia on, että kirjoitetaan. Mikäli blogien aiheita rajoitetaan liikaa, saattaa kirjoitusinto lopahtaa. Olkaa siis avarakatseisia blogien aiheiden suhteen.

Hakukoneoptimoitu yritysblogi tuo säännöllistä liikennettä

Oma näkökulmani blogin kirjoittamiseen ja aiheen valintaan perustuu hyvin pitkälti asiakkaan auttamiseen, omiin ammatillisiin kiinnostuksen kohteisiini sekä hakukoneoptimointiin. Tavoitteeni on lähtökohtaisesti aina antaa blogin lukijalle käytännön vinkkejä siihen, miten heidän yrityksensä pystyy tekemään parempaa markkinointia. Tavoitteeni on myös opettaa ja ratkaista ongelmia. Mistä sitten tiedän, mitkä asiat yritysmaailmassa kiinnostavat? Tutkin Googlen hakumääriä eri työkaluilla. Tämänkin blogin otsikon päätin täysin tähän tutkimaani tietoon perustuen. ”Yritysblogi”-sanalla hakuja kertyy kuukausittain kohtalaisesti, joten ajattelin käyttää sitä. Tavoitteena on se, että kun joku yritysblogeista kiinnostunut henkilö etsii tietoa aiheesta Googlesta, niin hän päätyisi lukemaan juuri tätä blogia. Sitä kautta hän mahdollisesti kiinnostuu yrityksestämme, ja parhaassa tapauksessa ottaa yhteyttä ja pyytää apua ongelmaansa. Blogien otsikoinnissa kannattaa muutenkin kiinnittää huomiota informatiivisuuteen sekä pituuteen hakukoneoptimoinnin ohella. Liian pitkä otsikko karkottaa lukijoita, kuten myös otsikko, joka ei kerro mitään blogin sisällöstä.

Tällä hetkellä suoraan blogeihimme suuntautuu Googlesta liikennettä mukavasti. Blogit tuovat jatkuvasti uusia kävijöitä sivustolle eli uusia potentiaalisia asiakkaita Boosterille. Jatkuvan liikenteen aikaansaamiseksi avainasemassa on hakukoneoptimointi. Kun blogin aihe, otsikointi ja sanavalinnat on mietitty myös hakukoneoptimoinnin kannalta, se mahdollistaa jatkuvan liikenteen myös vanhempiin blogeihin. Mikäli blogissa ei ole panostettu hakukoneoptimointiin tai se on aiheeltaan sellainen, jota kukaan ei varsinaisesti Googlesta etsi, niin blogia ei alun hurmoksen jälkeen juuri kukaan päädy lukemaan. Blogiin tulee vierailijoita mahdollisten somenostojen ansiosta aluksi, sekä myöhemminkin mahdollisia yksittäisiä muita sivustovierailijoita, jotka päätyvät lukemaan blogia, mutta muuten liikenne jää minimiin. Poikkeuksena tapaukset, joissa blogi on niin hyvä ja tunteita herättävä, että se lähtee leviämään somessa, jolloin sen kautta sivustolle suuntautuu todella paljon liikennettä.

Vaikka blogia ei suoraan kirjoittaisikaan hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, niin sillä on silti positiivisia vaikutuksia sivuston löydettävyyteen Googlessa. Google arvostaa sivustoja, joiden sisältö päivittyy säännöllisesti. Yritysblogi tarjoaa Googlella juuri haluamaansa, eli uutta sisältöä.

Neljä vinkkiä yritysblogin sisältöihin:

 1. Kirjoita säännöllisesti

Pyri julkaisemaan uutta sisältöä säännöllisesti. Aseta aluksi tavoite sille, kuinka usein uuden blogin pitäisi ilmestyä. Se voi olla kerran viikossa, joka toinen viikko tai esimerkiksi kerran kuukaudessa. Säännöllisessä julkaisutahdissa pysymistä auttaa se, että mietit jo aluksi erilaisia blogin aiheita valmiiksi.

 1. Muista blogin hakukoneoptimointi

Mikäli tavoitteenasi on hankkia uusia asiakkaita, kannattaa blogin hyvästä hakukoneoptimoinnista huolehtia. Saat näin kuukausittain tasaista kävijävirtaa myös vanhempiin blogeihisi.

 1. Ratkaise blogillasi ongelmia ja auta lukijaa

Pyri kirjoittamaan aiheiltaan sellaisia blogeja, jotka ratkaisevat ongelmia ja auttavat. Tarjoa lisätietoja, vinkkejä, näkökulmia tai laajempia ohjeita. Paras tilanne on se, että lukija tai mahdollisesti potentiaalinen asiakas saa tunteen, että tästä blogista oli oikeasti hänelle hyötyä.

 1. Tarjoa yritysblogissasi näkökulmia

Vaikka kirjoittaisitkin informatiivisen ja konkreettisia ohjeita sisältävän blogin, pyri tuomaan myös omia näkökulmiasi esille. Näin erotut massasta, ja tuot itseäsi ja yritystäsi konkreettisemmin esille.

Tiivistettynä: Paras mahdollinen blogikirjoitus on sellainen, johon suuntautuu säännöllisesti liikennettä yrityksellesi relevanttien sanojen kautta Googlesta, joka herättää tunteita, ratkaisee asiakkaan käsillä olevan ongelman sekä vahvistaa asiantuntijaimagoasi tarjoamiesi näkökulmien kautta. Lisäksi vielä kirsikkana kakun päälle: mikäli useampi yrityksesi ulkopuolinen henkilö jakaa kirjoituksesi somessa, voit onnitella itseäsi erittäin onnistuneesta kirjoituksesta.

Olen aina ihaillut huippu-urheilijoiden omistautumista ja suunnitelmallisuutta. Yksittäisen urheilijan uran päätavoite saattaa olla vuosien päässä siintävissä olympialaisissa tai MM-kisoissa. Hikeä, kyyneleitä ja verta vuodatetaan matkalla, jonka päämäärä siintää kaukana.

Minulla on ollut onni tutustua moniin huippu-urheilijoihin, entisiin ja nykyisiin. On mielenkiintoista kuulla tarinoita valmistautumisesta ja omistautumisesta, sitoutumisesta ja motivaatiosta. Tarinoita mielenkiintoisista metodeista, joilla urheilijoita on viritetty kohtaamaan kovat koitokset.

Nostan hattua heille, jotka jaksavat tunnista ja päivästä toiseen katsoa uima-altaan pohjaa, tartaania, painisalia tai hiihtolatua. Tai mikä nyt kulloinkin on se ympäristö, jossa timantit hioutuvat kirkkaimpaan loistoonsa vuosien paineessa ja prässissä.

Urheilijoiden treenissä eivät kehity pelkästään taidot tai fysiikka. Monet huiput omaavat korviensa välissä huikean voimavaran. Pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja paineensietokyky ovat sillä tasolla, että suuretkaan vastoinkäymiset eivät saa näitä sotureita pois tasapainosta.

Olen nähnyt kilpakentillä kouliintuneita taistelijoita myös toisenlaisissa rooleissa: työelämän palveluksessa. Moni huippu-urheilun piirre pätee myös työelämässä. Mikä valtava voimavara onkaan, kun ex-urheilijan vahvuudet siirtyvät erilaisten organisaatioiden menestyksen tueksi.

Elämme valtavan hektistä aikaa. Asioita tapahtuu enemmän kuin koskaan aiemmin. Informaation tulva on huikea. Siitä huolimatta on asioita, jotka eivät muutu. Tukevan pohjan päälle rakentaminen kestää. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Pitkäjänteinen työ tuo paremman tuloksen kuin hätäisesti raapaistu.

Myös toimintaympäristöllä on suuri merkitys siinä, miten menestymisen kulttuuria luodaan. Kun ympäristö kannustaa ja tukee eikä pettymyksen hetkellä käännä veistä haavassa, uskaltaa urheilijakin luottaa omaan osaamiseensa. Oli hieno kuulla JymyJussien pelinjohtajan Mikko Vainonpään ajatuksia siitä, miten hän on rakentanut kestävää menestystä joukkueessaan. Onnistumisen kulttuurin ruokkiminen joukkueen ja seuran sisällä näkyi hienoina suorituksina kentällä. Pelaajat eivät menneet tiukassakaan tilanteessa ”lukkoon” vaan pystyivät toimimaan rennosti joukkueen eteen.

Urheilulla ja urheilujohtamisella on todella paljon annettavaa liike-elämälle. Kun saman sitoutumisen, suunnitelmallisuuden, pitkäjänteisyyden ja joukkuepelaamisen tuo organisaatioon, on menestykselle rakennettu hyvät edellytykset.

Otetaan huippu-urheilun keinot käyttöön yrityselämässä:

 1. Selkeä yhteinen tavoite.
 2. Pitkäjänteinen suunnitelma, kuinka päästään tavoitteeseen.
 3. Testit / mittarit, kuinka seurataan edistymistä.
 4. Avoin keskustelu, kuinka voitaisiin parantaa toimintaa.
 5. Sitoutuminen yhteiseen tekemiseen.
 6. Kaverien kannustaminen ja matkasta nauttiminen.
 7. Onnistumisista nauttiminen yhdessä.

Tänä kesänä on erinomaiset mahdollisuudet päästä nauttimaan viihdyttävästä huippu-urheilusta lukuisissa tapahtumissa. Henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteeni tälle kesälle ovat JymyJussien ottelut Superpesiksessä ja yleisurheilun Kalevan Kisat.

Ota yhteyttä

info@bstr.fi

Tero Luoma

0400 918 288
tero.luoma@bstr.fi

Anniina Walsh

040 529 5846
anniina.walsh@bstr.fi

Mari Dawe

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Teemu Lampinen

046 922 2849
teemu.lampinen@bstr.fi

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Jokin meni vikaan. Tarkista antamasi tiedot ja yritä uudelleen.