Vuosi 2017 on taputeltu ja 2018 kurkkii jo toiveikkaasti. Budjetit on hiottu ja strategiat särmätty. Onhan niissä huomioitu markkinoinnin mittarit?

Viimeistään loppuvuodesta on hyvä uppoutua mittareiden tuloksiin: mitkä olivat tavoitteet ja mitä saavutettiin? Olivatko valitut mittarit oikeita ja mitä mittareita asetetaan ensi vuodeksi? Oliko mittareita asetettu tälle vuodelle ylipäätään ollenkaan?

Jos viimeisen kysymyksen kohdalla nousi tontunpunaa poskille, kannattaa tähän blogiin perehtyä ajatuksella. Annan hyviä vinkkejä, miten lähdet liikkeelle ja miten keräät sopivan työkalupakin juuri sinulle. Muista, että onnistunut markkinointi on aina mitattavissa.

1. Mittarit tavoitteiden mukaan

Tärkein ohje on asettaa mittarit tavoitteiden mukaan. Digitaalinen markkinointi tuo markkinoijalle sata ja yksi mahdollista seurantaraporttia: kuinka paljon verkkosivujen kävijämäärät ovat nousseet, kuinka monta klikkausta on tullut bannereista, mitä kaikkea Google Analytics tarjoaakaan ja entäs somen seuraajat?

Valitse digitaalisista mittareista seurantaan ne, jotka palvelevat parhaiten asetettuja tavoitteita. Onko yrityksen tulevat tavoitteet tunnettuuden lisääminen, myynnin kasvattaminen, investoijien houkuttelu ja kansainvälistyminen? Hienoa, nämä tavoitteet määrittelevät raamit tuloksien mittaamiselle.

2. Mittareiden valitseminen

Kun liiketoiminnan tavoitteet ovat kirkkaana mielessä, voidaan uppoutua tutkimaan mitä mittareita on ylipäätään olemassa. Markkinoinnin ja myynnin on hyvä kulkea samoja polkuja ja erityisesti B2B-puolella liideihin liittyvät mittarit ovat hyvin oleellisia. Liidien määrä, niiden laadun kehittyminen, liidien kautta tullut myynti ja ihmisten kyselyt kertovat markkinoinnin onnistuneen myynnin tukena. Verkossa voidaan mitata esimerkiksi verkkosivuston vierailuja, kanavien seuraajia, kontaktien kehittymistä ja blogin lukijamääriä. Google Analyticsin kautta saadaan valtava määrä seurattavia diagrammeja. Niistä kannattaa valita vain tavoitteiden kannalta oleellisimmat.

Jos esimerkiksi sisältömarkkinointi on yrityksen markkinoinnin kulmakiviä, voidaan sen puitteissa seurata miten sivuilla käytetty aika on lisääntynyt, miten pitkään blogeja luetaan ja kuinka moni sivuston vierailijoista on siirtynyt blogia lukemaan. On hyvä tarkastella myös mikä on sivujen välitön poistumisprosentti; korkea prosenttiluku kertoo sivuston epäonnistumisesta visuaalisesti sekä sisällöllisesti. Parasta laadullista dataa tarjoaa suora asiakaspalaute.

3. Tulosten esittely

Mittareiden valinnan jälkeen on hyvä muodostaa myös raamit sille, miten mittareita tarkastellaan ja miten ne esitellään. Dataa on hyvä kerätä vuoden varrella Excel-taulukkoon, jossa datasta on helppo muodostaa diagrammeja. Jos sivustovierailujen määrässä näkyy selkeä piikki, tarkastele mitä silloin on tehty. Parhaita mittareita voidaan tarkastella ristiin ja löytää syy-seuraussuhteita. Markkinoinnin toimet tosin kantavat myös pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi suoraa yhteyttä ei aina ole löydettävissä.

Mittareiden visuaalinen esittäminen helpottaa kaikkia yrityksen toimijoita hahmottamaan, mistä on kyse. Tulosten asettelu samalle sivulle auttaa hahmottamaan vallitsevan tilanteen paremmin. Positiivinen kehitys antaa aina draivia tehdä asiat entistä paremmin.

Uutta markkinointisuunnitelmaa työstettäessä otetaan tiimin kesken asetetut tavoitteet esiin ja katsotaan miten markkinoinnissa viime vuonna onnistuttiin sekä mitä lähdetään kehittämään ensi vuonna. Parhaassa tapauksessa lasketaan, kuinka paljon yksi liidi on tullut maksamaan ja montako liidiä tavoiteltaviin myyntilukuihin tarvitaan ensi vuonna. Tämän pohjalta voidaan laskea, miten ensi vuosi budjetoidaan.

Muista kuitenkin lähteä liikkeelle pala kerrallaan. Makustele asiaa ensin rauhassa ja mieti, mikä on juuri teidän yrityksellenne realistista. Tähän voi myös pyytää apua, vaikka olisit Pohjanmaalta.

Google otti BSTR Luova Konttori Oy:n viralliselle Google Partners -listalleen viime viikolla. Ansioituminen tuli hakusanamainonnan osa-alueelta, mistä omaamme kieltämättä paljon kokemusta myös kansainvälisestä markkinoinnista. Mitä partneruus vaatii? Vastaus on: Riittävästi yhtäaikaista mainontaa. Mainontakulut menevät sataprosenttisesti Googlelle, joten Google kiittää huomionosoituksella ja toivoo toiminnan jatkuvan.

Partneruus on ennen kaikkea asiakasrajapinnassa toimivien osaavien henkilöiden ansiota. He tunnistavat tilanteen ja toimivat niin, että yritykset menestyvät kovassa kilpailussa ja saavat parhaan mahdollisen hyödyn liiketoiminnastaan. Tilanteessa, missä yritykset tarvitsevat lisää myyntiä tuotteilleen ja palveluilleen henkilöt ratkaisevat ongelmia AdWords-mainonnan eli hakusanamainonnan avulla. Mainonta käynnistetään tarvittaessa jo yhteydenottopäivänä tavoittamaan kaikki asiakkaamme tuotteista ja palveluista kiinnostuneet ostajat. Jopa kaikista maailman kolkista, missä nettiin pääsee.

Googlella on kuusi partneria Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Googlella on ollut Suomessa pitkään kolme SMB Partneria, eli maapartneria. Olen työskennellyt näistä kahdessa. Toisessa toimin Googlen yhteyshenkilönä. Yritykset ottavat yleensä virallisiin partnereihin yhteyttä epäonnistuneiden Google-mainontakokemuksien saattelemana. Kollegani Matti Koski-Sipilä kertoo kokemuksiensa pohjalta sudenkuopista blogissaan: Google-mainonnan ostajan opas. Yleisin mainostajien ongelma tuntuu olevan kiire, välinpitämättömyys, epäammattimaisuus ja kasvottomuus.

Mitä Boosterilla tehdään toisin? Meillä mainonnassa hyödynnetään luovia ratkaisuja, jokaisen asiakkaan mainonnan tarpeet tutkitaan ja mainonta suunnitellaan erityisellä huolellisuudella. Mainonnan tekijän on tunnettava asiakkaan liiketoiminta riittävällä tasolla. Asiakasta kuunnellaan tarkasti ja loput faktoista tarkistetaan laadukkailla verkkoanalytiikkamenetelmillä. Boosterilla jokainen asiakas otetaan vastaan uutena mahdollisuutena tehdä paras mainonta koskaan. Mainonnasta vastaavien henkilöiden intresseissä ei ole klikkaukset tai näyttökerrat, vaan se mitä yrityksen verkkosivuilla tapahtuu. Ennen mainonnan käynnistämistä asiakkaan verkkosivuille asennetaan mittauspisteet asiakkaiden mainonnalle asettamien odotusten mukaisesti. Mainontaa seurataan säännöllisesti ja korjausliikkeitä tehdään herkeämättä. Passiivinen mainonta tietäisi huonoja tuloksia jo muutamassa päivässä.

Asiakkaamme saavat säännöllisesti, sovitun aikataulun mukaisesti raportoinnin saavutetuista tai saavuttamatta jääneistä tuloksista, millä varmistamme luottamuksellisen yhteistyön. Mainonnan tulokset ovat aiheuttaneet paljon iloa, mutta myös pettymyksiä. Tehokas mainonta lähtee aina siitä, että asiakkaan tuote ja verkkosivut ovat kunnossa. Jos tuote tai palvelu ei ole kiinnostava, yrityksen maine ei ole kilpailijoiden tasolla tai hinta ei ole oikea, niin se ei herätä verkossa sen suurempaa kiinnostusta kuin kasvotustenkaan käydyssä kaupankäynnissä. Jos nämä perusasiat ovat kunnossa, niin ota meihin viipymättä yhteyttä, vaikka kansainvälisen markkinoinnin tarpeissa. Boosterin markkinoinnista lähes puolet yhdistää ostajan, tuotteen/palvelun ja asiakkaamme eri puolilla maailmaa.

Mikäli kaipaat apua digimarkkinoinnin aloittamisessa, tai nykyisten kampanjoiden tehostamisessa, niin autamme mielellämme.

Onko se tunne, haluttavuus ja ylpeyden aihe? Miten brändi syntyy tai jää syntymättä? Monet yritykset jäävät nousematta suuren yleisön fanituksen kohteeksi, kun kukaan ei tiedä niistä. Toiset taas jättävät ensikosketuksella pysyvän muistijäljen ja jäävät vaikuttamaan alitajuntaan.

Brändi vaatii huomion ja muodostuu vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Brändi syntyy tekojen ja viestinnän kautta.

Otetaanpa ajankohtainen esimerkki: satavuotias Suomi. Tällä hetkellä Suomi-brändi näyttää leviävän maailmalla myötätuulessa ja siihen tiivistyy todella paljon hyvää. Puhdas luonto, lumoava matkailumaa, vireässä kasvussa oleva teollisuusmaa, tasa-arvoinen yhteiskunta… listaa voisi jatkaa pitkälle. Siitä huolimatta aina joku jaksaa valittaa asioista, jotka ovat huonosti. On tavallista, että brändistä puhutaan hyvää ja pahaa ja että se herättää keskustelua. Vahva brändi myös tyrmää yleisimmät vastaväitteet jo ennen niiden syntymistä.

Brändistä on helppo kertoa, kun sen ydinviestit ovat kirkkaat ja perusta kunnossa. Nyrkkisäätönä on, että vahvista vahvuuksia ja ole supertähti oikealle kohderyhmälle. Kaikille et voi olla kaikkea, mutta ole joillekin se tärkein juttu. Älä edes yritä miellyttää kaikkia, koska silloin kukaan ei kiinnostu. Jos olet liian steriili, et miellytä ketään. Brändirakentamisen tärkeimpiä elementtejä on superominaisuus. Löydä se, jossa olet parempi kuin muut ja tiivistä viestisi kiinnostavaan muotoon. Houkuttele ihmisiä kertomalla brändistäsi avoimesti, rohkeasti ja luovasti.

Satavuotias Suomi-neito on saanut maailman kiinnostumaan itsestään. On meidän kaikkien tehtävä pitää huolta, että kotimaamme on kiinnostuksen arvoinen. Me olemme osa suomalaista brändi-identiteettiä. Tekomme ja puheemme vaikuttavat siihen, miltä tämä maa näyttää tulevina vuosina. Viisi ja puoli miljoonaa brändilähettilästä tarjoaa monta mahdollisuutta onnistua.

Tero Luoma
toimitusjohtaja

Kuva-indikaattori kertoo muutoksesta. Rekryilmoituksissa ei käytetä enää siirappisia kuvapankkikuvia, vaan ihan oikeita firman työntekijöitä. Enää ei myöskään yksi kuva riitä kertomaan, vaan digitaalisessa maailmassa tilalle on tullut liikettä ja ääntä. Siksi videot ovat niin kovassa suosiossa.

Liike on liikuttava juttu, mutta viestinnässä suurin paino on äänellä. Millaisella äänellä yritys tai yhteisö puhuu? Kuuluuko sieltä asiallista ja kasvotonta lätinää, yllättäviä ja persoonallisia avauksia vai kenties jotain muuta? Asiat eivät enää nouse tehokkaasti esille organisaationa. On parempi, jos ne tulevat ilmi henkilökohtaisina ääninä.

Jos yritys tai yhteisö aikoo olla kehityksen kärjessä, kannattaa antaa ääni ihmisille. Työntekijöille, asiakkaille ja jopa viestin vastaanottajalle. Sanoma puree parhaiten, kun se synnyttää erityislaatuisuuden tunteen vastaanottajalle.

Ääniä naisille

Oletko jo kuullut Howtomosta? Se on Armi Ahvenaisen ja viiden muun naisen keväällä 2016 Helsingissä synnyttämä vertaisoppimisen konsepti, joka tarjoaa naisille uuden tavan kehittää omaa osaamistaan kouluttamalla toisiaan.

Reilussa vuodessa tuo mainio konsepti on levinnyt useaan Suomen kaupunkiin, myös Seinäjoelle. Kävin testaamassa tämän uuden ilmiön, kun Riitta Pollari Sisältötoimisto Era Contentista vieraili kouluttajana. Mitä uutta entinen seinäjokelainen, pääkaupungissa toimiva sisältöjohtaja pystyy meille eteläpohjalaisnaisille antamaan?

Vaikka mitä. Vahvistusta pohdinnoilleni ja tuoreita ajatuksia muun muassa äänen merkityksestä: ”Mikään brändi ei enää pärjää, jos se ei muodosta käsitystä yhteiskuntaan. Miten me näemme yritykset suomalaisen yhteiskunnan kehittäjinä? Organisaatiosta pitää nousta ääni.”

Mediakentän vaikuttajanainen kertoi, kuinka hyvän sisällön lisäksi on luotava merkityksiä, jotka vastaanottaja kokee itselleen tarpeelliseksi. Mitä kerrotaan ja millä tavalla kerrotaan, että vastaanottajalle syntyy erityislaatuisuuden tunne? Että minäkin olen tässä mukana.

Tiesitkö, että Suomi on poikkeuksellinen maa sen takia, että täällä rakastetaan tavallisuutta? Minä en tiennyt. Se selittääkin, miksi täällä kylmässä, märässä ja pimeässä maassa ollaan niin perkeleen vaatimattomia.

Slush oli ja meni. Kahden päivän start-up -festarit messukeskuksessa Helsingissä. Itsellä kaksi päivää Slushissa kului pääasiassa eri lavoja kiertäessä ja esityksiä kuunnellessa. Paljon riitti asiaa teknologiasta, ihmisen ollessa kuitenkin keskiössä. Yrityskulttuuri ja sen merkitys olivat myös vahvasti esillä. Tässä postauksessa kevyt subjektiivinen kooste osasta teemoista ja ajatuksista, joita esityksissä nousi esille.

Käyttäytymisperusteinen markkinointi

Mainonnan ajoitus potentiaalisen asiakkaan käyttäytymisen perusteella on yksi mainonnan nousevista trendeistä. Mainonnan ajoitus tulee rakentaa arjen rutiinien ympärille, ja tuoda viesti näkyviin potentiaaliselle asiakkaalle sopivimmalla mahdollisella hetkellä – niin asiakkaan kuin mainostajankin kannalta. Puhutaan niin sanotusta käyttäytymisperusteisesta markkinoinnista. Tämän mahdollistaa se, että kerromme jatkuvasti omasta käyttäytymisestämme eri laitteiden avulla (puhelin, läppäri jne.). Tämän datan avulla mainonnan kohdentaminen sopivaan hetkeen on mahdollista jo osittain tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa varmasti vieläkin tarkemmin.

Mainonnassa ja markkinoinnissa puhutaan tällä hetkellä paljon myös automatisoinnista. Muista kuitenkin olla automatisoimatta liikaa, koska silloin vaarana on menettää kontrolli esimerkiksi siitä, missä mainoksesi näkyvät.

Yrityskulttuuri kasvun alustana

Yrityksen kulttuurin merkitys nousi monissa esityksissä esille. Yrittäjien tulisi miettiä yrityksen kulttuuria heti ensimmäisestä päivästä lähtien, samalla tavalla kuin mietitään esimerkiksi yrityksen tuotteita. Kulttuuri kehittyy joka tapauksessa jatkuvasti, mietit sitä tai et. Tärkeintä on tiedostaa, että sen kehittymistä on mahdollista ohjata. Kulttuurisia periaatteita ja arvoja kannattaa kirjata jatkuvasti ylös, koska ne ovat jatkuvassa muutoksessa.

Mikäli tavoitteesi on kasvattaa yritystä nopeasti, yrityksen kulttuuri on sekä uhka että mahdollisuus. Vahva yrityskulttuuri auttaa yrityksen kasvattamisessa, mutta nopeassa kasvussa on vaarana, että kulttuuri muuttuu väärään suuntaan uusien työntekijöiden myötä. Sen takia onkin tärkeää, että rekrytoitavat työntekijät sopivat yrityksen kulttuuriin. Yrityksen kulttuuria kannattaa pyrkiä kehittämään ja vahvistamaan tietoisesti tiettyyn tasoon asti. Tämän jälkeen paras kulttuurinen vaikutus saadaan yrityksen sisällä aikaan, kun johtajat käyttäytyvät kulttuurin ja arvojen mukaisesti. Tällöin varsinaista kulttuurista työtä ei tarvita.

Ymmärrä käyttäjää

Jonkin verran puhetta riitti myös suunnittelusta ja luovuudesta. Tärkeää on muistaa, että ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeämpää kuin teknologian ymmärtäminen. Käyttäytymisen ymmärtämiseen viittasinkin jo kirjoituksen ensimmäisessä kappaleessa. Verkkosovelluksia ja verkkosivuja suunnitellessa pitää muistaa, että netin ja tietokoneiden käyttäjät eivät ole it-asiantuntijoita vaan tavallisia ihmisiä, jotka vain sattuvat nykypäivänä käyttämään puhelinta ja tietokonetta päivittäin. Käyttäjäkokemus on siis tärkeä huomioida, jotta palvelun hyljeksintää ei tapahdu. Käyttäjälle ei saa tulla tunnetta, että hän on tyhmä, kun ei osaa käyttää sovellusta tai sivustoa.

Teknologia rajoittaa luovuutta

Suurin osa erilaisista välineistä ja systeemeistä tekevät meistä vähemmän luovia. Nykypäivänä erilaiset työkalut, joita käytämme, rajoittavat luovuuttamme ja muovaavat meitä. Me siis luomme ensin välineitä, jonka jälkeen välineet muovaavat meidän käytöstämme. Tästä pitäisi päästä eroon. Muistakaa, että ette ole koskaan luovuuden huipulla silloin, kun istutte läppärin ääressä tai selaatte puhelinta.

Vielä loppuun voisin nostaa Slackin perustajan toteamuksen sähköposteista: sähköpostit ovat kuin torakoita: kukaan ei niistä tykkää, mutta niistä on mahdotonta päästä täysin eroon.

Ota yhteyttä

info@bstr.fi

Tero Luoma

0400 918 288
tero.luoma@bstr.fi

Anniina Walsh

040 529 5846
anniina.walsh@bstr.fi

Mari Dawe

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Teemu Lampinen

046 922 2849
teemu.lampinen@bstr.fi

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Jokin meni vikaan. Tarkista antamasi tiedot ja yritä uudelleen.