Toteutimme viime vuonna asiakkaillemme markkinointisuunnitelman hahmottamiseen pelikirjan. Pelikirja toimii huoneentauluna, joka rytmittää vuoden markkinointitoimet. Olen täyttänyt pelikirjaa yhdessä asiakkaiden kanssa ja kysymysten pohjalta heräsi ajatus oppaasta, jossa pelikirjan jokainen kohta avattaisiin innostavasti.

Toiveiden pohjalta toteutimme asiakkaillemme sekä kaikille markkinoinnista kiinnostuneille oppaan “Kohti voittoisaa markkinointia”. Oppaan ladanneille toimitetaan myös pelikirja ja blogistamme poimintoja, jotka tukevat markkinoinnin suunnittelua.

Opas ja pelikirja keskittyvät vuoden aikana tapahtuvaan markkinointiin, jonka avuksi pohjatyöt on jo valmisteltu eli yrityksillä on pääsääntöisesti määriteltynä visio, missio ja arvot. Ne antavat suunnan, johon tähdätä, tavan, jolla toteuttaa ja arvomaailman, joka ohjaa päivittäistä tekemistä. Näiden pohjalta lähdetään yhdessä rakentamaan yrityksen identiteettiä. Visuaalisen ilmeen luominen ja määrittely sekä pääviestien luominen auttavat toteuttamaan yhtenäistä ja puhuttelevaa markkinointia.

Sen lisäksi, että kunnollinen pohjatyö luo markkinointiin asiakasta puhuttelevan merkityksen, se myös auttaa jokaista markkinointia tekevää toteuttamaan työtään. Määritellyt linjat eivät johda hajanaisiin toteutuksiin ja hätäpäin luotuihin mainoksiin tai jopa hätäisiin kampanjoihin. Pyörää ei tarvi keksiä aina uudelleen eikä mainoksia suunniteltaessa pyritä löytämään pikkunokkelia kikkoja ja hauskoja sanavääntelyitä. Pidemmän päälle se käy markkinoijalle raskaaksi ja tulokset jäävät todennäköisesti heikoiksi.

Markkinointi ei ole mystistä tai ylitsepääsemättömän vaikeaa, se on kärsivällistä tekemistä ja hyvin palkitsevaa, kun huomaa sen kantavan hedelmää. Markkinoinnin tehtävä on tuottaa tulosta, joten onnistuessaan se palkitsee kaikki tekijänsä. Onnistuminen on helpompaa, kun työ tehdään järjestelmällisesti.

Lataa opas markkinoinnin suunnitteluun sivuiltamme ja voit samalla myös jättää meille ajatuksesi, mistä muusta haluaisit materiaalia markkinoinnin tueksi. Tervetuloa matkalle kohti voittoisaa markkinointia!

Niin kuin Pablo Picasso on aikoinaan sanonut, sinun pitää tuntea säännöt kuin ammattilainen ennen kuin voit rikkoa niitä kuin artisti. Markkinoinnissa on hyvä miettiä, mitä kaikkea se terminä oikeastaan tarkoittaa. Kun tämän tiedostat, voit sen jälkeen käyttää sanaa markkinointi lähes missä yhteydessä vain.

Usein markkinointi nähdään kapeasti vain mainontana tai hieman laajemmin markkinointiviestintänä. Markkinointia käytetään yleisesti puheessa synonyymina juuri markkinointiviestinnälle, vaikka se on vain yksi osa sitä. Markkinointi on siis paljon enemmän kuin mainoksia.

Wikipedian mukaan ”markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä”. Toisin sanoen markkinointi on kaikkea, mitä yritys tekee.

On vaikea keksiä yrityksen toiminnoista sellaista asiaa, joka ei suoraan tai välillisesti pyrkisi vaikuttamaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden myyntiin. Henkilökohtainen myyntityö, ulkoinen ja sisäinen viestintä, työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen, uusien tuotteiden kehittäminen, pakkauksen suunnittelu, päätös hymiöistä sähköposteissa. Nämä kaikki ovat markkinointia, ja listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Markkinointi on uusi myynti

Niin kuin edellä kerroin, myynti on osa markkinointia. Silti myynti ja markkinointi erotellaan yleensä omiksi kokonaisuuksiksi. Tästä ajatusmallista pitäisi päästä eroon. Nykyään myynti tarvitsee onnistunutta markkinointiviestintää enemmän kuin koskaan ennen.

Digitalisoitumisen myötä ostajat – oli kyseessä sitten B2B- tai B2C-toimiala – kulkevat suurimman osan ostoprosessista läpi itsenäisesti ilman kontaktia suoraan myyjään. Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tehtävä on tehdä tästä ostajan itse kulkemasta ostopolusta mahdollisemman toimiva ja helposti kuljettava. Myyjä tulee yhä useammin mukaan vasta siinä vaiheessa, kun ostaja päättää pyytää tarjousta tai muuten ottaa itse kontaktin yritykseen.

Yritysjohtajien kannattaisikin miettiä, miten tuoda myynti ja markkinointi entistä lähemmäksi toisiaan. Molempien ryhmittymien edustajien kannattaa avata keskustelu, kuinka voisitte tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Lupaan, että tiiviimpi yhdessä tekeminen johtaa myös parempiin tuloksiin.

Kasvu Open on jo vuosia auttanut yrityksiä kasvamaan.  Alussa mukana oli muutamia kymmeniä yrityksiä ja tänä vuonna puhutaan jo tuhannesta yrityksestä ympäri suomen. Suomalaiset yritykset ovat saaneet taas kasvun draivin. Tänä vuonna Kasvu open toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla ensimmäistä kertaa. Suupohjassa aloitettiin jo viime vuonna ja tänä vuonna vauhti vaan kiihtyy. Mikä tämä Kasvu Open sitten on? Kasvu Openiin voi tutustua tarkemmin heidän omissa kanavissaan mutta yksinkertaisesti ilmaistuna Kasvu Open on polku, joka sparraa kasvunnälkäisiä yrityksiä kohti menestystä. Alueemme yrityksiä haki Kasvupolulle yli 100 kpl, joka on huikea määrä. 30 yritystä läpäisi tuomariston tarkan seulan ja jatkaa Etelä-pohjanmaan ja Suupohjan kasvupoluilla eteenpäin kohti valtakunnallista finaalia. Itse pääsen toimimaan yritysten sparraajana kummallakin alueella ja tapaamaan alueen kaikki jatkoon päässeet yritykset ”Myllärin” roolissa www.kasvuopen.fi/asiantuntijat/tero-luoma.

Yritysten isoimmat haasteet kasvun tiellä liittyvät myyntiin ja markkinointiin. Seuraavat kysymykset nousevat esiin useimpien yritysten kohdalla:

  1. Miten kerron kiinnostavasti yrityksestä sekä tuotteista/ palveluista?
  2. Kenelle sen kerron eli mikä on oikea kohderyhmä?
  3. Missä kerron eli mitä markkinoinnin kanavia minun tulee käyttää?

Kaikkiin näihin kysymyksiin löydetään vastaukset jokaisen yrityksen kohdalla ennemmin tai myöhemmin. Yksin pohtiessa asiat saattavat kestää hieman kauemmin. Sopivan kumppanin avulla haasteet ratkeavat varsin nopeasti ja saadaan yritys kunnolla kasvun uralle. Kun yrityksessä halu kasvaa niin Boosterilaiset olemme mielellämme avuksi.

Tero

Ota yhteyttä

info@bstr.fi

Tero Luoma

0400 918 288
tero.luoma@bstr.fi

Anniina Walsh

040 529 5846
anniina.walsh@bstr.fi

Mari Dawe

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Teemu Lampinen

046 922 2849
teemu.lampinen@bstr.fi

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Jokin meni vikaan. Tarkista antamasi tiedot ja yritä uudelleen.