[ Strategia ]

Haastavaa, mutta ei mahdotonta – 4 keinoa, joilla yrityksen strategia ei jää laatikkoon pölyttymään

Pia Holm19.06.2024

Tässä blogipostauksessa esittelen neljä keinoa, joilla strategiasta saa osan yrityksen jokapäivästä arkea.

BSTR Pia Holm

Viime aikoina olen keskustellut monen tahon kanssa strategian jalkauttamisen haasteista, ja esille nousi useita mielenkiintoisia näkökulmia. Eräs kertoi, että heidän organisaatiossaan vain hallitus oli tietoinen strategiasta. Toisessa tapauksessa joku kysyi omistajalta, missä heidän strategiansa oikein on – ilmeisesti ”turvassa pöytälaatikossa”.

Viestintä- ja markkinointivastaavat kokevat, että strategiasta on viestitty, mutta työntekijät puolestaan kokevat, etteivät he tiedä yrityksen strategiasta tai näe sen heijastuvan päivittäisessä toiminnassa.

Strategian käyttöön ottaminen on usein organisaation haastavin prosessi. Tämä johtuu useista syistä, jotka liittyvät viestintään, sitoutumiseen, kulttuuriin ja seurantaan.

Tässä blogipostauksessa esittelen neljä keinoa, joilla strategiasta saa osan yrityksen jokapäivästä arkea.

Keino 1 – Henkilöstön osallistaminen

Osallistaminen on avainasemassa strategian jalkauttamisessa. Kun työntekijät ovat mukana strategiatyössä alusta alkaen, he tuntevat itsensä osallisiksi ja sitoutuvat helpommin yhteisiin tavoitteisiin.

Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi tiimin työpajoilla ja one-to-one-keskusteluilla esihenkilöiden kanssa. Kun jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa strategian toteuttamisessa, strategia tulee osaksi työarkea.

Keino 2 – Johdon sitoutuminen ja esimerkki

Johtoryhmän ja ylimmän johdon sitoutuminen on välttämätöntä strategian onnistuneelle jalkauttamiselle.

Johdon on toimittava esimerkkinä ja osoitettava sitoutumisensa strategiaan päivittäisessä toiminnassa. Tämä luo uskottavuutta ja motivoi muita organisaation jäseniä sitoutumaan

Keino 3 – Selkeä viestintä

Viestinnän tulee olla avointa, jatkuvaa ja monikanavaista. Tämä tarkoittaa, että strategiaa viestitään useilla eri tavoilla eri kanavissa, jotta se tavoittaa kaikki työntekijät ja sidosryhmät.

Viestinnän tulee myös olla johdonmukaista ja selkeää, jotta kaikki ymmärtävät strategian merkityksen ja oma roolinsa sen toteuttamisessa.

Keino 4 – Jatkuva seuranta ja arviointi

Strategian toteuttamista tulee seurata jatkuvasti. Selkeät mittarit ja tavoitteet auttavat seuraamaan edistymistä ja tekemään tarvittavia korjauksia. Jatkuva arviointi ja palaute auttavat pitämään strategian elävänä ja relevanttina organisaation arjessa.

Tavoitteena saattaa strategia osaksi yrityksen arkea

Hyvin strategiatyötä tekevässä organisaatiossa henkilöstö ei välttämättä edes huomaa osallistuvansa strategiatyöhön. Tämä voidaan saavuttaa, kun strategia on integroitu saumattomasti organisaation päivittäiseen toimintaan ja kulttuuriin.

Strategiakieltä ei tarvitse käyttää, vaan tärkeintä on, että kaikki tietävät, mihin suuntaan ollaan menossa ja millä keinoilla.

Strategian jalkauttaminen on haastavaa, mutta ei mahdotonta. Se vaatii selkeää viestintää, johdon sitoutumista, henkilöstön osallistamista ja jatkuvaa seurantaa.

Kun strategia integroidaan osaksi organisaation arkea ja kulttuuria, siitä tulee luonnollinen osa kaikkia toimintoja ja tavoitteita. Näin strategia voi ohjata organisaation kehitystä ja varmistaa, että kaikki työskentelevät yhteisten päämäärien eteen.

BSTR Pia Holm

Pia Holm

Asiakkuusjohtaja

Kuulostiko kiinnostavalta?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.