[ Digimarkkinointi | Verkkosivut ]

Analytiikkatyökalut – Verkkosivujen kehittäminen

Rami Renko20.07.2017

Yritykset elävät jatkuvassa kilpailutilanteessa. Verkkosivut on tärkeää pitää kilpailukykyisenä ja käytettävyys hyvällä tasolla. Analytiikkatyökalut helpottavat sivustojen kehittämistä.

Rami Renko BSTR

Analytiikkatyökalut yritysten verkkosivujen kehittämiseen

Verkkosivujen kehittämis- ja analytiikkatyökalut mahdollistavat verkkosivustoille pitkän elinkaaren, käyttäjäystävällisyyden ja tehokkuuden. Analytiikkatyökalujen avulla havaitaan, mitä vierailijat verkkosivustolla tekevät.

Potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan paremmin ja saadaan lisää yhteydenottoja myynnin kasvattamiseksi. Vierailijoiden laatu korvaa määrän mennen tullen. Kotisivut ovat monelle yritykselle iso rahallinen panostus – hyvät kotisivut maksavat isonkin sijoituksen nopeasti takaisin. Kilpailijat kehittävät sivustojaan, joten älä järjestä sivustollesi hautajaisia niiden julkaisun jälkeen.

Kotisivuille on hyvä määrittää erilaisia tavoitteita. Mitä kohderyhmää sivustolla tavoitellaan? Miten vierailijoiden halutaan sivustolla käyttäytyvän? Kotisivujen kehittämiseen on nykyisin tarjolla paljon osaavia ammattilaisia ja analytiikkatyökaluja, joiden avulla päästään arvailuista täsmällisen tiedon äärelle. Mitä enemmän tietoa, sitä enemmän työtä.

Heat Map, Scroll Map ja Confetti – uuden sukupolven analytiikkatyökalut

Google Analytics on edelleen kotisivujen web-analytiikan kivijalka, mutta rajoittunut. Analyticsin avulla ei saada selville, mistä sivuston mahdolliset ongelmat johtuvat. Heat Map, Scroll Map ja Confetti antavat analysoinnin tueksi tarkkaa tietoa. Ongelmiin päästään pureutumaan datan visualisointiin erikoistuneiden analytiikkatyökalujen avulla. Tunnettuja valmistajia ovat mm. HotJar, Crazy Egg ja Mouseflow, jotka edustavat uuden sukupolven analytiikkatyökaluja, joiden visualisoiman datan avulla selviää, mitä kotisivun vierailija pyrkivät tekemään tai etsimään. Nykyisin näiden selainpohjaisten työkalujen käyttöönotto on kasvaneen kilpailun johdosta paitsi helppoa, myös edullista, merkittävistä ominaisuuksista riippumatta. Mittauksen rakentaminen on vaivatonta, koska mittaaminen onnistuu pienen kotisivulle asennettavan script-koodin avulla. Mittauksen seuranta tapahtuu palvelun omassa selainkäyttöliittymässä, josta raportit voi halutessaan ladata omalle tietokoneelle. HotJar, Crazy Egg ja muut välineet, eivät kuitenkaan tuota lisäarvoa, mikäli niiden käyttäjällä ei ole osaamista raporttien analysoimiseksi jatkotoimenpiteiden kannalta.

Verkkosivujen analytiikkatyökalut

HotJar, Crazy Egg ja Mouseflow ovat toiminnoiltaan samanlaisia tietyin poikkeuksin. Palvelut käyttävät samoista toiminnoista hieman toisistaan poikkeavaa termistöä.

  • Nauhoitukset: Tallenteista pääsee näkemään sivustovierailijan istunnon samanlaisesta näkymästä, kuin miten sivusto näyttäytyy vierailijalle. Tallenteista näkee hiiren liikkeet, klikkaukset ja sivuvieritykset. Tallenteiden massiivisella läpikäymisellä saadaan tarkin mahdollinen tieto sivuston kiinnostavuudesta ja toimivuudesta. Vierailijaa ei pysty kuitenkaan tunnistamaan, mutta toiminto on sinällään hieno orwellilainen kilke.
  • Confetti: Näyttää tummaksi sävytetyn kohdesivun kaikki klikkaukset pieninä pisteinä. Pisteet näkyvät tietyin värein esim. kelloajan, istunnon pituuden, selaimen, käytetyn laitteen, saapumiskanavan tai -hakusanan mukaan asetuksesta riippuen.
  • Heat map: Ilmentää, mitä nappeja ja elementtejä vierailiat ovat klikanneet eniten määritetyllä kohdesivulla. Kirkkaimmat kohdat ilmentävät runsaasti klikattuja kohtia, tummasävyiset vähemmän klikattuja. Ainakin HotJarissa ja Crazy Eggissä on selkeät värikartat todentamaan aktiivisuuden määrää. Värisävyjen välillä on hyvä tehdä syvällisempi pohdiskelu värisävyihin johtaneista syistä.
  • Scroll map: Vierityskartta, joka ilmaisee värein kohdesivun vieritysalueet, joita katsotaan enemmän. Pitkään vieritettävistä sivuista poistutaan usein ennen alareunaa, vaikka mobiiliyhteiskunta onkin hieman muuttanut toimintatapoja suotuisempaan suuntaan sivuvierittämisen kannalta. Scroll map-raportti auttaa sijoittamaan oikeaan kohtaan juuri sen sisällön, jota eniten haluat kotisivusi vierailijoille näyttää.
  • Lomakkeiden täytön seuranta: Kerää tietoa, miten lomakkeen täyttöprosessi etenee esim. yhteydenotto- tai uutiskirjelomakkeen osalta. Selviää, kuinka kauan tiettyä lomakekenttää täytetään tai missä kohdassa mahdollisesti lopetetaan kesken.
  • Käyttäjäkyselyt ja chat: Mahdollistaa kysymyspatteriston laatimiseen kotisivun vierailijalle. Jos kotisivuilla käy tuhansia vierailijoita viikossa, niin käyttäjäkyselyt tuovat siedettävässä ajassa kelvollisen määrän relevantteja vastauksia kotisivun kehittämiseksi. Löysitkö etsimäsi? Voisimmeko parantaa sivua jotenkin?
  • Tuloskanavat: Paikantaa tarkka myyntisuppilosta poistumisen kohtaa.

Jakavatko kotisivun käyttäjät visiosi?

Käyttäjät toimivat eri tavalla, mutta yhteneviä toimintasuuntauksia löytyy isommalla otannalla. Analytiikkatyökalut tarvitsevat riittävästi dataa, jotta muutoksien tueksi on riittävästi otantaa ja sattumien mahdollisuutta saadaan minimioitua. Analysointijakson pituudeksi suosittelenkin vähintään 1000 vierailua. Kotisivun kuuluu aina palvella loppukäyttäjää, ei sivun omistajaa. Kotisivuvierailijoiden toimintaa voidaan ohjata toivottuun suuntaan menemättä kuitenkaan mauttoman manipuloinnin puolelle. Napeissa käytettävien tekstien käskymuodoilla saadaan poikkeuksetta parempia tuloksia. Web-analytiikkatyökalujen käyttöä kannattaa jatkaa myös kotisivuston muutosvaiheeseen, mm. A/B-testaukseen, koska mittauksien avulla testaustuloksiin saadaan arvokasta tietoa. Maltti on kuitenkin valttia tässäkin asiassa, sivusto saadaan iteroitua parempaan kuntoon asteittain toteutettavilla pienillä muutoksilla.

Analytiikkatyökaluja tarjolla edullisesti

Uuden sukupolven analytiikkatyökaluista tutustumisen arvoisia ovat myös muun muassa Kissmetrics, Unbounce, Attense, Morae ja Tallennin. HotJar, Crazy Egg ja Mouseflow ovat kuitenkin monen valintoja, koska pystyvät edullisuudestaan huolimatta tuomaan suuren hyödyllistä tietoa ilmaisia kokeilujaksoja unohtamatta.

Jos haluat vapauttaa aikaasi, varmistaa kotisivuille oikein toteutetun analytiikkajakson ja saada huolellisesti toteutetun raportin, niin ole yhteydessä Mainostoimisto BSTR yhteyshenkilöihin.

Rami Renko BSTR

Rami Renko

Markkinoinnin asiantuntija

Kuulostiko kiinnostavalta?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.