[ Digimarkkinointi | Kasvumarkkinointi ]

Asiakashankinta = myy ja markkinoi

BSTR12.05.2023

Asiakashankinta on vahva tekemisen sana ja aktiivinen myynti on energiaa kuluttavaa. Markkinointi on hyvä tehokeino asiakashankinnan tukemiseen. Miten verkkosivustolle saadaan tuotettua laadukasta liikennettä? Perehdytään siihen tarkemmin.

digimarkkinointi

Asiakashankinnan keinot pähkinänkuoressa

Asiakashankinnan keinot voivat vaihdella yrityksestä riippuen, mutta monipuolisuus on usein avainsana menestyksessä. Digitaaliset markkinointikanavat, kuten hakukoneoptimointi, sosiaalinen media ja sähköpostimarkkinointi, tarjoavat tehokkaita tapoja tavoittaa kohdeyleisöä. Perinteiset keinot, kuten tapahtumat ja suullinen markkinointi täydentävät kokonaisstrategiaa.

Asiakkuudet ja potentiaaliset asiakkaat

Asiakkuus ei pääty ensimmäiseen kauppaan – se on pitkäjänteinen suhde, jonka arvoa tulee ymmärtää. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat usein kannattavampia kuin jatkuvasti uusia asiakkaita hankittaessa. Asiakkaan tyytyväisyys, palvelun laatu ja jatkuva vuorovaikutus ovat avaintekijöitä pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa. Asia kannattaa huomioida myös markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä. Yrityksen luotettavuutta ja arvoja kannattaa painotta. Kannattaa analysoida sitä, että minkälaiset markkinointi- ja myyntitoimenpiteet ovat tuottaneet eniten pitkäaikaisia asiakassuhteita ja panostaa niihin myös jatkossa, vaikka kattavuuteen panostaminen onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta asiakkaat eivät päädy kilpailijan asiakkaiksi. Pitkäaikaiset asiakkaat ovat yksi olennainen asiakassegmentti.

Asiakashankintaa tukevat verkkosivut

Analysoi nykyistä verkkosivustoasi ja hanki tarvittaessa uusi sivusto luotettavalta toimijalta. Laadukkaan verkkosivuston tulee tukea asiakashankintaa visuaalisesta näkökulmasta, mutta myös tekninen toimivuus on nykyisin tärkeää. Varmista että sivustosi tarjoaa sivustolla ensimmäistä kertaa vierailevalle hyvän ensivaikutelman. Selkeä ja tyylikäs etusivu on aina tärkeä tekijä. Sivuston sisältöteksteissä kannattaa panostaa vakuuttavuuteen ja kattavuuteen, koska tekstisisällön määrä vaikuttaa hakukonelöydettävyyteen. Etusivulta on tärkeää löytyä linkkejä sivuston muihin osiin ja kannustaa ottamaan yhteyttä.

Verkkosivuston sivujen määrä vaikuttaa myös myönteisesti sivuston liikenteen määrään. Eri aihepiirien sisältöjä ei kannata sisällyttää samalle sivulle. Eri tuotteista ja palveluista kannattaa kertoa omilla sivuillaan, sillä se mahdollistaa tehokkaamman löydettävyyden hakukoneista. Vaikka sivuja on paljon, niin sivuston tulee olla helppokäyttöinen ja selkeä. Navigaatio on yksi tärkeä osatekijä sivuston käytettävyyden näkökulmasta. Verkkosivuston tärkein tehtävä on tukea asiakashankintaa, joten varmista yhteydenottojen helppous sivustosi kautta. Yhteydenottolomake, soitto- ja sähköpostilinkit tukevat yhteydenottamisen helppoutta. Ne ovat myös hyviä konversiopisteitä, joita kannattaa mitata. Vaikka sivuston seurantatyökaluista ei pysty analysoimaan sivustolla vierailleiden henkilöiden nimiä, niin selkeän profiilin pystyy kuitenkin luomaan konvertoitunutta liikennettä analysoimalla.

asiakashankinta

Mittaus kuntoon

Ensimmäinen askel asiakashankinnan analysoinnissa on hyödyntää Google Analytics -työkalua ja konversioseurantaa. Tarkastele verkkosivuston liikennettä, käyttäjien käyttäytymistä ja konversioiden tuotantoa. Analysoi, mistä kanavista kävijät saapuvat sivustollesi ja mitkä sivut johtavat parhaisiin konversioihin. Seuraa eri mainoskampanjoiden suorituskykyä ja niiden vaikutusta asiakashankintaan. Asiakashankinnan käynnistyttyä kannattaa seurata myös sitä, että vierailevatko sivustollasi asiakashankinnan näkökulmasta uudet sivustovierailijat vai lähinnä sivustolla jo aikaisemmin käyneet.

Asiakashankinnan kannalta on olennaista ymmärtää, miten verkkosivustosi näkyy hakukoneissa. Analysoi hakukoneoptimoinnin (SEO) suorituskykyä tarkastelemalla sivustosi löydettävyyttä eri avainsanoilla, orgaanisen liikenteen määrä ja hakukonelinkkien klikkausprosenttia. Huomioi, mitkä avainsanat tuovat korkean laadun liikennettä ja johtavat korkeimpiin konversiomääriin.

Sometilit tukemaan asiakashankintaa

Sosiaalisen median käyttöaika vaihtelee eri ikäryhmissä ja maantieteellisillä alueilla, mutta keskimäärin ihmiset viettävät noin 2-3 tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa. Asiakashankinnan näkökulmasta kannattaa perustaa sometilit, koska sosiaalinen media tarjoaa tehokkaan tavan tavoittaa laajasti kohderyhmänsä, lisätä brändin näkyvyyttä, luoda vuorovaikutteisia asiakassuhteita ja hyödyntää markkinointikanavana. Suositeltavia somealustoja ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, X ja LinkedIn, jotka sopivat eri tarkoituksiin ja kohdeyleisöihin.

Valitse somealustat yrityksesi tarpeiden ja kohdeyleisön perusteella. Esimerkiksi visuaalisista sisällöistä kiinnostuneelle voi olla hyödyllistä käyttää Instagramia, kun taas ammatillista verkostoitumista varten LinkedIn tarjoaa tehokkaan foorumin. Monipuolinen lähestymistapa useiden alustojen käyttöön voi maksimoida yrityksesi näkyvyyden ja vaikuttavuuden sosiaalisessa mediassa.

Brändin vaikutus asiakashankintaan

Panosta brändäämiseen. Brändillä on merkittävä vaikutus asiakashankintaan monin tavoin. Ensinnäkin vahva brändi luo luottamusta ja uskottavuutta, mikä helpottaa uusien asiakkaiden houkuttelemista. Positiivinen brändi-imago voi myös erottaa yrityksen kilpailijoista ja vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin. Brändin kautta voidaan viestiä arvoja, laatua ja asiakaspalvelun tasoa, mikä houkuttelee oikean kohdeyleisön. Lisäksi vahva brändi voi edistää asiakasuskollisuutta ja suosittelujen leviämistä, joka puolestaan tehostaa asiakashankintaa pitkällä aikavälillä. Kokonaisuutena brändi toimii tärkeänä tekijänä, kun pyritään luomaan myönteisiä vaikutelmia ja houkuttelemaan uusia asiakkaita liiketoimintaan. Verkkosivusto ja sosiaalinen media ovat hyviä kanavia brändistä viestimiseen.

Ydinkohdat asiakashankinnan tehostamiseen

Kohderyhmän määrittely ja segmentointi: Tarkkaan määritelty kohderyhmä ja sen segmentointi auttavat kohdentamaan markkinointia tehokkaasti.

Markkinointikanavat: Hyödynnä monipuolisia markkinointikanavia, kuten sosiaalinen media, hakukoneoptimointi ja perinteiset mainosmuodot.

Laadukas asiakaskokemus: Tarjoa asiakkaille positiivinen ja vaivaton kokemus liiketoiminnastasi, mikä luo tyytyväisiä ja sitoutuneita asiakkaita.

Jatkuva vuorovaikutus: Pidä aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, kuuntele palautetta ja vastaa heidän tarpeisiinsa.

Vahva brändi: Rakenna vahva brändi, joka erottuu kilpailijoista ja viestii yrityksesi arvoja ja lupauksia.

Luottamus: Asiakkaiden luottamuksen voittaminen on avaintekijä; ole avoin, rehellinen ja täytä annetut lupaukset.

Asiakkuudet: Tavoittele pitkäaikaisia asiakassuhteita, sillä ne voivat olla arvokkaampia kuin yksittäiset kaupat.

Analytiikka ja optimointi: Seuraa asiakashankinnan suorituskykyä, analysoi tuloksia ja optimoi strategioita jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakashankinta on jatkuvaa työtä, jossa laatu, monipuolisuus, asiakassegmentointi, pitkäjänteinen ajattelu ja vahva brändi ovat avaimet menestykseen. Kun nämä tekijät otetaan huomioon, yritys voi luoda kestäviä asiakassuhteita ja saavuttaa pitkän aikavälin menestystä markkinoilla.

Asiakashankinta on siis toimintaa, joka vaatii tarkkaa suunnittelua ja toteutusta, ja sen avulla voidaan rakentaa vahvoja asiakassuhteita, jotka tukevat liiketoiminnan kasvua. On tärkeää ymmärtää, että asiakashankinta on jatkuva prosessi, joka vaatii panostusta ja huolenpitoa, mutta oikeilla strategioilla se voi olla avain menestykseen liiketoiminnassa.

BSTR:llä on vuosien kokemus yritysten tukemisesta asiakashankinnassa. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluihimme.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.