[ Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen ]

Asiakastyytyväisyyden mittaus

BSTR14.06.2023

Asiakastyytyväisyyden mittaus ja tulosten julkaiseminen on merkittävää yrityksen avoimuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Tuloksiin kannattaa suhtautua vakavasti ennen kuin asiakkaat alkavat äänestämään jaloillaan.

markkinoinnin-suunnittelu-ja-johtaminen

Miksi asiakastyytyväisyyden mittausta tehdään?

Asiakastyytyväisyyden mittaus on tärkeää useista syistä. Ensinnäkin se auttaa yrityksiä tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa asiakaspalvelussa tai tuotteiden laadussa. Tieto antaa heille mahdollisuuden tehdä tarvittavia muutoksia ja parannuksia, jotta he voivat tarjota parempaa palvelua ja tuotteita tulevaisuudessa.

Asiakastyytyväisyyden mittausmenetelmät

On olemassa monia erilaisia ​​menetelmiä, joita yritykset voivat käyttää asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Yksi yleisimmistä tavoista on käyttää kyselyitä tai asiakaspalautelomakkeita, joissa asiakkaat voivat antaa palautetta tuotteista tai palveluista. Näiden lisäksi yritykset voivat seurata sosiaalisen median palautetta ja arvosteluja saadakseen tietoa siitä, mitä asiakkaat ajattelevat heidän brändistään ja tuotteistaan. Lisäksi jotkut yritykset voivat käyttää asiakaspalvelun laadun arviointia tai asiakaskäyttäytymisen analysointia ymmärtääkseen paremmin asiakkaidensa tarpeita ja odotuksia.

asiakastyytyvaisuuden-mittaus

Asiakastyytyväisyyden mittarit

Hyviä asiakastyytyväisyyden mittareita ovat sellaiset, jotka antavat kattavan kuvan asiakkaiden tyytyväisyydestä ja auttavat yrityksiä tunnistamaan vahvuutensa sekä mahdolliset kehityskohteet. Tässä muutamia esimerkkejä hyvistä asiakastyytyväisyyden mittareista:

  1. Net Promoter Score (NPS): NPS on mittari, joka kysyy asiakkailta yksinkertaisen kysymyksen: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit meitä ystävällesi tai kollegallesi?” Vastaukset jaetaan kolmeen ryhmään: suosittelijat (arvosana 9-10), passiivisuus (arvosana 7-8) ja arvostelijat (arvosana 0-6). NPS lasketaan promootioiden prosenttiosuuden ja arvostelijoiden prosenttiosuuden erotuksena.
  2. Asiakastyytyväisyysindeksi (ACSI): ACSI on standardoitu mittari, jota käytetään mittaamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä tuotteisiin, palveluihin tai brändeihin. Se perustuu kyselyihin, joissa asiakkaat antavat arvosanoja eri osa-alueille ja kokonaisuudelle. ACSI voi auttaa yrityksiä vertaamaan omaa suoritustaan muihin saman alan toimijoihin.
  3. Asiakaspalautteiden määrä: Asiakaspalautteiden määrä voi olla hyvä mittari asiakkaiden sitoutumisesta ja kiinnostuksesta. Kasvava palautemäärä voi viitata siihen, että asiakkaat ovat aktiivisia ja haluavat jakaa kokemuksiaan yrityksen kanssa.
  4. Toistuvien asiakkaiden osuus: Toistuvien asiakkaiden osuus kertoo siitä, kuinka monta asiakasta palaa uudelleen yrityksen palveluiden tai tuotteiden pariin. Tyytyväiset asiakkaat ovat todennäköisemmin uskollisia ja palaavat ostamaan uudelleen.
  5. Asiakaspalautteen laatu: Laadukas asiakaspalaute sisältää yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä asiakkaat arvostavat ja mitä he haluaisivat nähdä parannettavan. Tällainen palaute voi auttaa yrityksiä kohdentamaan resurssejaan tehokkaasti ja tekemään merkityksellisiä muutoksia.

Hyvät palvelut mittaamiseen

  1. Asiakastyytyväisyyskyselyalustat: On olemassa useita online-alustoja ja ohjelmistoja, jotka tarjoavat valmiita kyselypohjia ja työkaluja asiakastyytyväisyyskyselyiden luomiseen ja hallintaan. Näihin alustoihin kuuluvat esimerkiksi SurveyMonkey, Typeform, ja Google Forms. Nämä alustat tarjoavat usein myös analytiikkatyökaluja vastausten käsittelyyn ja tulosten visualisointiin.
  2. Sosiaalisen median seurantatyökalut: Sosiaalisen median seurantatyökalut, kuten Hootsuite, Sprout Social ja Buffer, tarjoavat yrityksille mahdollisuuden seurata ja analysoida sosiaalisen median keskusteluja ja mainintoja. Näiden työkalujen avulla yritykset voivat tunnistaa asiakkaiden mielipiteitä ja palautetta brändistään sekä reagoida niihin nopeasti.
  3. Asiakaspalautteen analysointiohjelmistot: Analysointiohjelmistot, kuten Medallia, Qualtrics ja Zoho Survey, tarjoavat yrityksille edistyneitä analytiikkatyökaluja asiakaspalautteen käsittelyyn. Näiden ohjelmistojen avulla voidaan tunnistaa trendejä, tehdä syvällistä tekstianalyysiä ja luoda raportteja asiakastyytyväisyydestä.
  4. Verkkosivujen ja sovellusten analytiikkatyökalut: Verkkosivujen ja sovellusten analytiikkatyökalut, kuten Google Analytics ja Crazy Egg, voivat tarjota tietoa siitä, miten käyttäjät vuorovaikuttavat yrityksen verkkosivuston tai sovelluksen kanssa. Näiden työkalujen avulla voidaan tunnistaa käyttäjien ongelmakohtia ja parannusehdotuksia asiakaskokemuksen parantamiseksi.
  5. Asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM): Monet CRM-järjestelmät, kuten Salesforce, HubSpot ja Zendesk, tarjoavat ominaisuuksia asiakaspalautteen keräämiseen ja hallintaan. Näiden järjestelmien avulla yritykset voivat tallentaa asiakkaiden palautteen suoraan asiakastietoihin ja seurata asiakaspalvelun suorituskykyä.

Näiden teknologioiden avulla yritykset voivat kerätä, analysoida ja hyödyntää asiakaspalautetta tehokkaasti parantaakseen asiakaskokemusta ja lisätäkseen asiakastyytyväisyyttä. On tärkeää valita teknologiat, jotka parhaiten sopivat yrityksen tarpeisiin ja budjettiin. Lisäksi on hyödyllistä integroida eri teknologioita keskenään saadakseen kokonaisvaltaisen kuvan asiakastyytyväisyydestä.

Yhteenveto

Asiakastyytyväisyyden mittaus on jatkuva prosessi, jota yritysten tulisi harjoittaa säännöllisesti. Se ei ole vain yksi tapahtuma, vaan jatkuva pyrkimys parantaa ja ylläpitää korkeaa asiakastyytyväisyyden tasoa. Kun yritykset ovat sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja asiakkaidensa tarpeiden ymmärtämiseen, ne voivat luoda vahvan asiakaspohjan, joka tukee niiden menestystä pitkällä aikavälillä.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

 

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.