[ Digimarkkinointi | Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen ]

Avainsanatutkimus oikeiden valintojen taustalla

BSTR19.05.2023

Avainsanatutkimusta hyödynnetään vähän ja yksipuolisesti mahdollisuuksiin nähden. Tehokkaasti hyödynnettynä se ohjaa verkkosivuston kehittämistä ja hakukoneoptimointia, sekä tarjoaa tietoa kohdeyleisöstä, kilpailuympäristöstä ja markkinatrendeistä. [BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

digimarkkinointi

Mikä on avainsanatutkimus?

Avainsanatutkimus on yleensä excel-muotoinen dokumentti, mikä on olennainen osa digitaalista markkinointia, joka keskittyy tunnistamaan ne sanat ja ilmaisut, jotka potentiaaliset asiakkaat todennäköisesti syöttävät hakukoneeseen etsiessään tietoa, tuotteista tai palveluista. Tämä tarkka analyysi auttaa yrityksiä ja markkinointihenkilöitä ymmärtämään, mitkä avainsanat ovat merkityksellisiä liiketoiminnalle.

Tutkimusta hyödyntämällä voidaan saavuttaa verkkosivustolle enemmän liikennettä, konversioita ja myyntiä. Avainsanatutkimusta hyödynnetään myös yrityksen brändin ja tuotteiden tunnettuuden mittaamisessa. Avainsanatutkimus paljastaa myös sen, että mistä asioista ihmiset ovat kiinnostuneita. Mistä aihepiireistä esimerkiksi somessa kannattaa tuottaa sisältöä, mitä sivuja verkkosivustolla kannattaisi olla ja mistä aiheista markkinointikampanjoita kannattaa toteuttaa. Monet yritykset hyödyntävät avainsanatutkimusta myös siihen, mitä tuotteita valmistavat ja ottavat varastoon myydäkseen. Käytännössä avainsanatutkimus antaa dataa nykytilan trendeistä, mutta dataa on saatavilla myös tekoälyennusteisesti.

Verkkosivuston uudistuksessa ja hakukoneoptimoinnissa avainroolissa

Avainsanatutkimus on tärkeä ensimmäinen askel kaikissa verkkosivuston kehitys- ja markkinointiprosesseissa. Se auttaa ymmärtämään kohdeyleisön tarpeet ja antaa työkalut optimoida sisältöä niin, että se vastaa käyttäjien kysyntään. Tarkka avainsanatutkimus auttaa myös kilpailemaan tehokkaammin hakutulosten kärkipaikoista, mikä puolestaan lisää verkkosivuston liikennettä ja yhteydenottoja.

Avainsanatutkimus verkkosivustouudistuksessa

Verkkosivustouudistuksen yhteydessä avainsanatutkimus on korvaamaton työkalu. Uudistuksen yhteydessä tulee tarkastella huolellisesti, mitkä sivut kannattaa toteuttaa ja miten siten myös verkkosivuston rakenne muotoutuu. Mitä isompi verkkosivusto, niin sitä suurempi merkitys. Uusi verkkosivusto on aina merkittävä investointi ja sen on tärkeää mukautua vastaamaan uusimpia trendejä ja varmistaa, että avainsanat tukevat uudistetun sivuston tavoitteita.

Avainsanatutkimus hakukoneoptimoinnissa

Hakukoneoptimointi perustuu vahvasti avainsanatutkimukseen. Hakukoneet käyttävät monimutkaisia algoritmeja arvioidakseen, mitkä sivustot vastaavat parhaiten käyttäjän hakusanaan. Käyttämällä huolellisesti valittuja avainsanoja sisällössä, metatiedoissa ja URL-rakenteissa, verkkosivusto voi parantaa sijoituksiaan hakutuloksissa.

avainsanatutkimus

Dataa monipuolisesti

Alla on esitetty joitakin avainsanatutkimuksella saavutettavia tietoja:

Kohdeyleisön tarpeet ja kiinnostuksen kohteet: Avainsanatutkimus auttaa tunnistamaan ne aiheet ja kysymykset, jotka ovat tärkeitä kohdeyleisölle. Saadaan tarkkaa tietoa siitä, että millaisilla hakusanoilla potentiaaliset asiakkaat etsivät tietoa tuotteista, palveluista tai tuotteen ominaisuuksista.

Kilpailijoiden avainsanat ja sijoitukset: Tutkimalla kilpailijoiden käyttämiä avainsanoja voidaan saada käsitys siitä, millä termeillä he pyrkivät saamaan näkyvyyttä. Erillisten SEO-työkalujen avulla saadaan selvitettyä myös kilpailijoiden sijoitukset hakutuloksissa ja arvioida, miten oma sivusto voi kilpailla näillä avainsanoilla.

Brändin tunnettuus ja asema: Tarkastelemalla brändiin liittyviä avainsanoja saadaan käsitys siitä, miten brändi tunnetaan, mikä mahdollistaa brändin maineen seuraamisen ja tarvittaessa reagoimisen negatiiviseen aikajaksoon.

Ohjautuva liikenne: Erillisellä SEO-työkaluilla tunnistetaan myös avainsanat, jotka ohjaavat liikennettä verkkosivustolle.

Tuote- ja palvelukehitys: Avainsanatutkimuksen datan perusteella voidaan myös ohjata liiketoiminnan suunnittelua. Tieto siitä mikä on nyt trendikästä ja siten ohjata tuotteiden ja palveluiden kehitystä vastaamaan kysyntää.

Hakusanamainonnan suunnittelu: Avainsanatutkimuksesta on merkittävästi hyötyä myös oikeiden avainsanojen valitsemiseen hakusanamainonnassa, mikä tehostaa nopeiden tulosten saavuttamisessa.

Sosiaalisen median strategiat: Avainsanatutkimus voi auttaa tunnistamaan kiinnostavat sisällöt some-julkaisujen aiheiden valinnassa.

Sesonkien tunnistaminen: Tutkimuksen kautta saadaan tarvittaessa tietoa myös siitä, että milloin tiettyjä hakusanoja käytetään hakukoneissa enemmän. Vaikka yrityksillä on omakohtaista tietoa myyntisesongeista, niin verkkohaut lisääntyvät jo hyvissä ajoin ennen sesongin alkua. Kyseinen seikka antaa arvokasta tietoa esimerkiksi siihen, että koska markkinointikampanja kannattaa aloittaa.

Avainsanatutkimusta kannattaa aina välillä myös päivittää, jotta se pysyy ajantasaisena ja tarjoaa tietoa nykyhetken markkinatrendeistä ja asiakkaiden verkkokäyttäytymisestä. Hyvä ajankohta voisi olla viimeistään kalenterivuoden päätyttyä. Avainsanatutkimuksesta voi saada laadukasta tietoa markkinoinnin vuosikellon suunnitteluun.

Selkeys ja tulkittavuus

Mikäli olet törmännyt aikaisemmin erilaisiin avainsanatutkimuksiin, niin se johtuu siitä, että toteutustyylejä on lähes yhtä paljon kuin toteuttajia. Selkeyden ja hyvän tulkittavuuden vuoksi avainsanatutkimus kannattaa isojen organisaatioiden kohdalla kategorioida useisiin osa-alueisiin ja vaiheisiin. Mahdollisesti myös toimipistekohtaisesti. Seuraavassa on esimerkki avainsanatutkimuksen kategorioista:

Tärkeimmät aihealueet, tuote- ja palvelukategoriat:

 • Identifioi pääaiheet ja palvelut, joita yritys tarjoaa.
 • Kategorisoi nämä aiheet ja palvelut eri teemoihin.
 • Etsi myös mahdollisia variantteja ja synonyymejä.

Brändiavainsanat ja kilpailijat:

 • Brändiavainsanat kannattaa pitää omassa kategoriassaan.
 • Myös kilpailijoiden brändiavainsanoja kannattaa tutkia, jotta pystyy havainnollistamaan oman brändin tunnettuuden suhteessa kilpailijoihin.

Hakukysymykset ja long tail -avainsanat:

 • Tutki kysymyksiä, joita asiakkaat saattavat kirjoittaa hakukoneeseen.
 • Etsi long tail -avainsanoja, jotka ovat spesifimpiä ja voivat houkutella tarkempaa kohdeyleisöä. Long tail -avainsanat ovat yleensä kahdesta tai kolmesta sanasta muodostuvia avainsanoja.

Sesonkivaihteluiden huomioiminen:

 • Kategorisoi avainsanoja ottaen huomioon mahdolliset sesonkivaihtelut.
 • Tunnista avainsanat, jotka ovat erityisen tärkeitä tiettyinä aikoina vuodesta.

Maantieteellinen Kategorisointi:

 • Jos relevanttia, erottele avainsanat maantieteellisesti.
 • Tunnista paikalliset avainsanat, jos ne ovat merkittäviä yritykselle.

Yhteenveto

Avainsanatutkimus on keskeinen elementti menestyvän verkkosivuston kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Se ei ole pelkästään hakukoneoptimoinnin väline, vaan myös tehokas työkalu liiketoiminnan kasvattamiseksi verkossa. Tehokas avainsanatutkimus auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeet, parantamaan näkyvyyttä ja pysymään kilpailukykyisenä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

BSTR:llä on kokemusta satojen avainsanatutkimuksien toteuttamisesta. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme Digimarkkinointi.

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.