Avainsanakartoitus on markkinoinnin kivijalka

Rami Renko

Avainsanatutkimus, toiselta nimeltään avainsanakartoitus, viittaa nimensä mukaisesti hakusanoihin, joilla etsitään tietoa hakukoneista ja hakemistoista. Avainsanatutkimus tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, kuinka paljon tietty tuote tai palvelu on kiinnostanut internetin käyttäjiä esimerkiksi edellisen kuukauden tai vuoden aikana.

Tuoreen tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 82 prosenttia suomalaisista käytti internetiä päivittäin vuonna 2018. 65–74-vuotiaista osuus on jo 60 prosenttia. Avainsanatutkimuksessa saatavilla olevan datan ja otannan määrää, tarkkuutta ja merkitystä on siis turha kiistää.

Avainsanakartoituksen tavoite

Avainsanatutkimukselle voidaan asettaa erilaisia tavoitteita. Tutkimus voidaan tehdä esimerkiksi erilaisten tuotteiden, palveluiden, tuotemerkkien ja -mallien hakumääristä eli kiinnostavuudesta. Avainsanatutkimuksen avulla voidaan myös seurata ja analysoida yritysten brändien kehittymistä: kuinka esimerkiksi yrityksen nimen googletusmäärä on muuttunut vaikkapa vuoden aikana ja mitkä asiat ovat siihen mahdollisesti vaikuttaneet. Monesti määrä korreloi tilikauden tuloksen kanssa.

Avainsanatutkimuksesta hyötyvät valtakunnallisesti toimivien yrityksien lisäksi yhtä lailla kansainvälisesti, alueellisesti ja paikallisesti toimivat yritykset. Tutkimuksesta ilmenee tarvittaessa, kuinka paljon tiettyä tuotetta tai palvelua haetaan tietystä maasta, maakunnasta, kaupungista tai kaupunginosasta.

Kun tieto on olemassa, markkinointia on helppo kohdentaa ja ajoittaa. Parhaimmillaan avainsanatutkimuksen tarjoamaa dataa hyödyntää myös yritysten hankintaosasto. Mitä tuotteita kannattaa varastoida ja kuinka paljon?

Avainsanakartoituksen hyödyt

Avainsanatutkimuksen tulokset hyödynnetään varmistamalla, että yrityksen hakukonelöydettävyys on oikeilla avainsanoilla kunnossa. Tutkimukseen kannattaakin yhdistää myös kartoitus, jossa selvitetään yrityksen hakukonesijoitukset sellaisilla avainsanoilla, jotka vastaavat yrityksen toimintaa ja joilla tehdään verkossa merkittävästi hakuja. Tulosten perusteella hakukonelöydettävyyden puutteet ja edessä olevan kehitystyön määrä selventyy nopeasti.

Avainsanatutkimus on tärkeä tehdä ennen hakukoneoptimointiprojektia tai hakusanamainonnan aloittamista. Silloin markkinoinnissa osutaan suoraan maaliin. Avainsanatutkimus toteutetaan joskus myös osana yrityksen laajempaa markkinointitutkimusta. Avainsanatutkimus kannattaa aina tehdä myös ennen verkkosivuston toteuttamista, jotta sivuston rakenne, valikot, linkitykset, otsikoinnit ja tekstisisältö tulee tehtyä kerralla oikein. Jälkikäteen muokkaaminen on aina työläämpää. Avainsanatutkimuksesta on toki mahdollista saada lisähyötyä myös esimerkiksi Facebookin ja Pinterestin sisällöntuottamiseen.

hakusanatutkimus

Tutkimuksen mukaan vain alle 12 % Googlen 1. hakutulossivun liikenteestä siirtyy alemmille sivuille

Käytetyin avainsana ei aina paras

Edelleen kuulee monesti, että avainsanatutkimus ei ole ollut markkinointiratkaisujen perusteena, vaikka elämme vahvasti digitaalista aikaa ja tietoa haetaan internetistä enemmän kuin koskaan.

Monesti luullaan myös, että jokin tietty alalla käytetty termi tuotteesta tai palvelusta on se tärkein ja haetuin. Avainsanatutkimus paljastaa luulot usein vääriksi. Yritysten näkökulmasta tutkimuksen parhaita oppeja on päästä selville asiakkaiden hakukäyttäytymisestä ja digitaalisesta ajattelutavasta.

Avainsanatutkimuksen tarjoama data paljastaa myös sen, kuinka kova kilpailu yksittäisellä avainsanalla on hakutuloksissa. Hakukoneessa toiseksi tai kolmanneksi käytetyimpään avainsanaan keskittyminen saattaa olla avain menestykseen, koska niillä voi olla paremmat mahdollisuudet päästä ensimmäiselle hakutulossivulle.

Avainsanoja kannattaa käyttää sisällöntuotannossa aihepiirikohtaisesti laveasti, mutta sivu- ja julkaisukohtaisesti tärkeimmälle avainsanalle tulee antaa erityistä huomiota toistomäärään painottaen, koska se antaa paremmat edellytykset saavutettavuudelle. Tutkimuksen mukaan myöhemmille hakutulossivuille siirtyy alle 12 prosenttia hakukoneita käyttävistä ihmisistä. Asian merkitys korostuu isommissa kaupungeissa kovan kilpailun toimialoilla.

avainsanatutkimus

Eri avainsanojen käyttömääriä ja merkitystä on vaikea ennustaa tutkimatta

avainsanakartoitus

Asiakkaiden hakukäyttäytyminen ja tarve korreloivat keskenään

Haetaanko alaasi hakukoneista?

Avainsanatutkimus tarjoaa usein isoja hakumääriä, sillä hakukoneita käytetään paljon. Googlen hakukone on 93-prosenttisesti paikka, josta ihminen hakee tietoa ensimmäiseksi. Tutkimus ja kehitys menevät kuitenkin vauhdilla eteenpäin ja uusia innovaatioita ja toimialoja syntyy. Kun palvelu tai tuote on uniikki tai ainakin harvinainen, ihmiset eivät välttämättä osaa tehdä siihen liittyviä hakuja hakukoneissa, vaikka heillä olisi sille jo tarvetta. Sellaisissa tilanteissa tuotetta tai palvelua kannattaa tuoda tietoisuuteen siihen parhaiten soveltuvilla markkinointitavoilla. Internetissä hyviä keinoja ovat muun muassa sosiaalinen media ja bannerimainonta.

Avainsanatutkimus ostoprosessin vaiheissa

Parhaimmillaan markkinointi ottaa huomioon ostoprosessin eri vaiheet. Hakukoneissa käytetyt avainsanat muuttuvat sen mukaan, missä ostoprosessin vaiheessa sillä hetkellä ollaan. Haetaanko tietoa tuotteen tai palvelun hyödyistä, vaihtoehdoista, hinnasta, toimituksesta, toimittajasta vai takuuasioista? Jos verkkosivusto tai -kauppa on suunniteltu asiakkaan ostoprosessin vaiheiden mukaan, sisältöratkaisujen kannattaa tukea ostoprosessin eri hakuvaiheita hakukoneiden ehdoilla.

Markkinointitoimisto BSTR:lla on kokemusta kymmenien onnistuneiden avainsanatutkimuksien toteuttamisesta. Mittavimmat avainsanatutkimukset ovat saavuttaneet useiden kymmenien tuhansien tutkittavien avainsanojen määrän. Me tunnemme termit ja hakukäyttäytymisen. Ole yhteydessä, niin katsotaan yrityksesi termit kuntoon.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.