[ Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | Strategia ]

B2B-markkinointi – mitä huomioitavaa?

BSTR11.05.2023

B2B-markkinoinnissa organisaatiot solmivat merkityksellisiä kumppanuuksia ja luovat kestäviä liikesuhteita. Tutustutaan B2B-markkinoinnin ytimeen, sen erityispiirteisiin, strategiseen merkitykseen ja oikeiden markkinointikanavien valinnan tärkeyteen.

strategia

Mitä on B2B-markkinointi ja ero B2C-markkinointiin?

B2B-markkinointi (Business-to-Business) on liiketoimintaa harjoittavien yritysten välistä markkinointia, kun taas B2C-markkinointi (Business-to-Consumer) kohdistuu yrityksistä suoraan kuluttajiin. B2B:ssä keskitytään tuotteiden ja palveluiden myyntiin organisaatiolta toiselle, mikä edellyttää erilaista lähestymistapaa ja strategioita verrattuna kuluttajamarkkinointiin.

B2B-markkinoinnissa ominaista

B2B-markkinoinnin erityispiirteet vaativat huolellista suunnittelua ja ymmärrystä liiketoimintaympäristöstä, josta markkinointihenkilöillä ei välttämättä lähtökohtaisesti ole syvällistä ymmärrystä. B2B-markkinoinnissa on keskeistä pitkäaikaisten liikesuhteiden rakentaminen, joka perustuu luottamukseen ja vastavuoroiseen hyötyyn.

B2B-markkinoinnille on tunnusomaista pidemmät, jopa vuosien ostoprosessit ja monimutkaisemmat päätöksentekorakenteet. Ostajat saattavat edustaa suurempia organisaatioita, ja päätöksenteko vaatii usein useiden sidosryhmien osallistumista. Siksi on tärkeää ymmärtää ostoprosessin vaiheet ja kohdistaa markkinointiviestintä oikeisiin hetkiin ja oikeisiin päätöksentekijöihin.

Mitä B2B-markkinoinnissa tulee ottaa huomioon?

B2B-markkinointi vaatii strategista näkemystä ja syvällistä ymmärrystä kohdeyleisöstä. Ensinnäkin B2B-markkinoijien tulisi keskittyä ratkaisemaan liiketoiminnallisia ongelmia ja tarjoamaan arvoa asiakkaan liiketoiminnalle. Toiseksi henkilökohtainen vuorovaikutus ja suhdestrategiat ovat tärkeitä, ja kolmanneksi, pitkäjänteisyys on avainsana – tulokset saattavat vaatia aikaa.

Strategisesti huomioitavat asiat

B2B-markkinointiin liittyy useita strategisia seikkoja, jotka voivat olla ratkaisevia menestyksen kannalta. Seuraavat näkökulmat korostavat keskeisiä strategisia elementtejä:

 1. Arvon painottaminen:

B2B-markkinoinnissa on olennaista keskittyä tarjoamaan ratkaisuja ja arvoa asiakkaan liiketoiminnalle. Tämä edellyttää ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja haasteista sekä kykyä kommunikoida, miten oma tuote tai palvelu vastaa näihin tarpeisiin.

 1. Henkilökohtainen vuorovaikutus:

Pitkäaikaisten liikesuhteiden rakentaminen vaatii henkilökohtaista vuorovaikutusta. B2B-markkinoinnissa on tärkeää satsata suhdestrategioihin ja varmistaa, että viestintä on kohdennettua ja relevanttia kullekin sidosryhmälle.

 1. Tietoon perustuva markkinointi:

Hyödynnä dataa ja analytiikkaa markkinointipäätösten tueksi. Tietoon perustuva markkinointi auttaa kohdentamaan viestit oikeille päätöksentekijöille ja optimoimaan kampanjoiden tehokkuutta.

 1. Ostoprosessin ymmärtäminen:

B2B-hankinnoissa päätöksentekoprosessi on usein monivaiheinen ja siihen osallistuu eri sidosryhmiä. Syvä ymmärrys ostoprosessista auttaa mukauttamaan markkinointistrategiat kunkin vaiheen tarpeisiin.

 1. Kanavien monipuolisuus:

Valitse oikeat markkinointikanavat. Digitaaliset kanavat mahdollistavat tarkan kohdentamisen. Eri digitaalisen markkinoinnin kanavissa on omat vahvuudet ja heikkoutensa. Monikanavainen markkinointi on järkevää, mutta budjetin ja sisältöjen painatus eri kanaviin kannattaa suunnitella huolellisesti ja reagoida muutoksiin.

 1. Mittaaminen ja optimointi:

Aseta selkeät mittarit ja seuraa kampanjoiden suorituskykyä. Säännöllinen arviointi ja optimointi mahdollistavat markkinoinnin jatkuvan kehittämisen ja resurssien tehokkaan käytön.

 1. Brändin luotettavuus:

Brändin luotettavuus on B2B-markkinoinnissa elintärkeää. Asiakkaat etsivät kumppaneita, joihin voivat luottaa pitkällä aikavälillä. Rakenna brändiäsi positiivisen maineen ympärille ja pidä lupauksesi.

Nämä strategiset näkökulmat yhdessä muodostavat vankan perustan menestyksekkäälle B2B-markkinoinnille.

b2b-markkinointi

Markkinointikanavat B2B-markkinoinnissa

On tärkeää valita oikeat kanavat tavoittaakseen tehokkaasti B2B-asiakkaat. B2B-markkinoinnissa digitaaliset ja perinteiset kanavat voivat täydentää toisiaan.

Digitaaliset kanavat, kuten hakukonemarkkinointi ja sosiaalinen media, tarjoavat mahdollisuuden kohdentaa tarkasti relevantteihin yrityksiin. Silti perinteiset kanavat, kuten messut, muut tapahtumat ja suorapostitus, voivat olla tehokkaita luomaan henkilökohtaisia yhteyksiä päätöksentekijöihin.

Konkreettisia esimerkkejä B2B-markkinoinnin kanavista:

 1. Verkkosivut ja blogit:
 • Esimerkki: Laadi informatiivisia blogikirjoituksia, jotka käsittelevät teollisuuden trendejä ja ratkaisuja. Optimoi verkkosivusi hakukoneystävällisiksi parantaaksesi löydettävyyttä.
 1. Sosiaalinen media:
 • Esimerkki: Hyödynnä LinkedIniä kohdentaaksesi mainoksia ja jakamalla yrityksesi asiantuntijuutta säännöllisesti päivitysten ja artikkeleiden avulla.
 1. Sähköpostimarkkinointi:
 • Esimerkki: Luo kohdennettuja sähköpostikampanjoita esimerkiksi uusien tuotelanseerausten, koulutustapahtumien tai erikoistarjousten yhteydessä.
 1. Webinaarit ja virtuaaliset tapahtumat:
 • Esimerkki: Järjestä webinaareja, joissa käsitellään alan ajankohtaisia aiheita tai esitellään uusia ratkaisuja. Tämä tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja asiantuntijabrändin vahvistamiseen.
 1. Sisältömarkkinointi:
 • Esimerkki: Luo kattava opas, joka tarjoaa arvokasta tietoa ja ratkaisuja kohdeyleisöllesi. Tämä voi toimia liidien generointityökaluna.
 1. Hakukonemainonta (SEM):
 • Esimerkki: Hyödynnä Google Adsia mainostamaan yritystäsi ja tuotteitasi silloin, kun potentiaaliset asiakkaat tekevät hakuja.
 1. Suoramarkkinointi:
 • Esimerkki: Lähetä kohdennettuja postituksia liiketoimintapäättäjille, kenties esitelläksesi uuden tuotteen tai palvelun, ja tarjoa heille mahdollisuus osallistua tuleviin tapahtumiin.
 1. Asiakasreferenssit ja case-tutkimukset:
 • Esimerkki: Luo asiakasreferenssejä tai case-tutkimuksia, jotka kertovat onnistuneista toteutuksista ja asiakastarinoista. Tämä voi vakuuttaa uusia asiakkaita yrityksesi luotettavuudesta.
 1. Kumppanuudet ja yhteistyöt:
 • Esimerkki: Muodosta strategisia kumppanuuksia muiden B2B-yritysten kanssa ja toteuta yhteisiä markkinointikampanjoita tai tapahtumia.
 1. Videot:
 • Esimerkki: Luo informatiivisia videoita, esimerkiksi tuote-esittelyitä tai asiantuntijahaastatteluja, ja jaa niitä sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillasi.

B2B-markkinoinnin budjetointi ja suunnittelu

Budjetointi kannattaa tehdä huolellisesti, ottaen huomioon liiketoimintatavoitteet, kohdeyleisön ja valitut markkinointikanavat. Tässä muutamia ohjeita B2B-markkinointibudjetin suunnitteluun:

 1. Aseta tavoitteet:
 • Määritä selkeät ja mitattavat tavoitteet, kuten liidien määrä, myynnin kasvu tai brändin näkyvyyden parantaminen. Tavoitteet auttavat määrittämään budjetin suuruuden ja sen kohdentamisen oikeisiin aktiviteetteihin.
 1. Tunne kohderyhmäsi:
 • Ymmärrä tarkasti kohderyhmäsi ja sen tarpeet. Tämä auttaa valitsemaan oikeat kanavat ja kohdentamaan markkinointibudjetin tehokkaasti niille, jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi.
 1. Monikanavaisuus:
 • Hyödynnä useita markkinointikanavia saavuttaaksesi laajemman yleisön ja varmistaaksesi, että viestisi tavoittaa potentiaaliset asiakkaat monissa eri vaiheissa ostoprosessia.
 1. Digitaalinen markkinointi:
 • Satsaa digitaaliseen markkinointiin, kuten hakukonemarkkinointiin (SEM), sosiaaliseen mediaan ja sähköpostimarkkinointiin. Nämä kanavat ovat usein kustannustehokkaita ja mahdollistavat tarkan kohdentamisen.
 1. Mittaus ja seuranta:
 • Panosta mittaukseen ja seurantaan. Käytä analytiikkaa arvioidaksesi markkinointikampanjoiden tehokkuutta ja tee tarvittavia muutoksia budjettiin reaaliajassa, jos tarpeen.
 1. Henkilöresurssit:
 • Huomioi henkilöstöresurssit markkinoinnin suunnittelussa. Määrittele, kuinka paljon aikaa ja resursseja tarvitaan eri markkinointitoimenpiteisiin, ja varaa budjetissa tilaa myös henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen.
 1. Kumppanuudet ja yhteistyöt:
 • Harkitse kumppanuuksia muiden yritysten kanssa, jotka voivat tarjota synergiaetuja tai jakaa kustannuksia, kuten yhteiset tapahtumat tai markkinointikampanjat.
 1. Kokeilut ja iteraatiot:
 • Ole valmis kokeilemaan erilaisia strategioita ja markkinointikanavia. Suunnittele budjetti siten, että voit testata eri lähestymistapoja ja tehdä muutoksia, kun oppimista kertyy.
 1. Pidä kiinni prioriteeteista:
 • Fokusoi budjettia ensisijaisiin tavoitteisiin. Älä hajota resursseja liikaa, vaan keskity olennaiseen ja varmista, että budjetti tukee liiketoiminnan ydinstrategiaa.

B2B-markkinointibudjetin tulee olla joustava ja sopeutuva, jotta voidaan vastata muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja optimoida resurssien käyttö parhaalla mahdollisella tavalla. Säännöllinen arviointi ja budjetin tarkistaminen auttavat varmistamaan, että markkinointi tukee tehokkaasti liiketoiminnan kasvutavoitteita.

Yhteenveto

B2B-markkinointi vaatii harkittua strategiaa ja syvällistä ymmärrystä kohderyhmästä. Menestyvän B2B-markkinoinnin kulmakivet ovat arvontarjoaminen, henkilökohtainen vuorovaikutus ja pitkäjänteisyys. Valitsemalla oikeat markkinointikanavat organisaatiot voivat vahvistaa asemiaan kilpailussa ja luoda kestäviä liikesuhteita.

BSTR:llä on vuosien kokemus B2B-markkinoinnin toteuttamisesta. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluihimme.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.