[ Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | Strategia ]

B2B-markkinointisuunnitelma selkeyttää toimenpiteet

BSTR24.05.2023

B2B-markkinointisuunnitelmassa määritellään organisaation markkinointitavoitteet, identifioidaan kohderyhmät ja valitaan kilpailukeinot käytännön yksityiskohdilla höystettynä.

markkinoinnin-suunnittelu-ja-johtaminen

Miksi B2B-markkinointisuunnitelma on tärkeä toteuttaa?

 1. Tavoitteiden klarifiointi: markkinointisuunnitelmassa on selkeästi määritelty, mitä organisaatio pyrkii saavuttamaan markkinoinnillaan. Se auttaa asettamaan konkreettisia ja mitattavia tavoitteita, jotka ohjaavat markkinointitoimintaa.
 2. Kohderyhmän määritteleminen ja profilointi: Tarkasti laadittu suunnitelma auttaa tunnistamaan organisaation keskeiset kohderyhmät ja säätelemään markkinointiviestintää tehokkaammin. Kohderyhmän syvällinen tuntemus mahdollistaa personoidun lähestymistavan ja viestinnän.
 3. Kilpailuetujen luominen: Suunnitelma perustuu kilpailukentän perusteelliseen analyysiin, auttaen organisaatiota tunnistamaan vahvuutensa ja hyödyntämään niitä kilpailueduksi. Tämä on keskeistä erottumisessa B2B-markkinoilla.
 4. Resurssien tehokas hyödyntäminen: Markkinointisuunnitelma varmistaa, että resursseja käytetään tehokkaasti ja strategisesti liiketoiminnan kasvun ja menestyksen tukemiseksi. Suunnitelma auttaa määrittelemään budjetoinnin ja resurssienhallinnan periaatteet.
 5. Pitkän tähtäimen suunnittelu: Suunnitelma kattaa kaikki markkinointitoimenpiteet sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, mahdollistaen organisaatiolle strategisen suunnittelun ja jatkuvan sopeutumisen muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

B2B-markkinointisuunnitelman toteuttaminen vaiheittain

 1. Perusteellinen tutkimus ja analyysi:
 • Suorita kattava markkinatutkimus.
 • Analysoi kilpailijat ja niiden markkinointistrategiat.
 • Määrittele kohderyhmäsi perinpohjaisesti.
 • Hyödynnä SWOT-analyysiä organisaation vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseksi.
 1. Selkeät, mitattavissa olevat ja aikataulutetut tavoitteet:
 • Määrittele markkinoinnin tavoitteet selkeästi.
 • Varmista, että tavoitteet ovat mitattavissa ja aikataulutettuja.
 • Esimerkiksi aseta konkreettisia tavoitteita, kuten ”Lisätä verkkosivuston kävijämäärää 20 prosentilla seuraavan neljän kuukauden aikana.”
 1. Kohderyhmän syvällinen tunnistaminen ja profilointi:
 • Tunnista kohderyhmät tarkasti.
 • Syvennä tuntemusta asiakkaiden arvoista, kiinnostuksen kohteista ja käyttäytymismalleista.
 • Luo yksityiskohtainen profiili kullekin kohderyhmälle.
 1. Strateginen markkinointiviestinnän suunnittelu:
 • Valitse markkinointikanavat huolellisesti.
 • Suunnittele viestit, jotka korostavat organisaatiosi ydinosaamista.
 • Varmista, että viestit resonoi kohdeyleisösi kanssa.
 1. Budjetointi ja resurssien järkevä hallinta:
 • Määritä markkinointibudjetti ja resurssit.
 • Seuraa kampanjoiden tehokkuutta ja säädä suunnitelmaa tarvittaessa.
 • Pidä suunnitelma joustavana muuttuvien markkinaolosuhteiden varalta.
 1. Ylempi ja alempi tason markkinointisuunnitelmassa:
 • Ylempi taso: Määrittele organisaation pitkän aikavälin tavoitteet, suunnat ja yleinen lähestymistapa markkinointiin.
 • Alempi taso: Keskity käytännön toimenpiteisiin, määrittele konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut organisaation markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi.
 1. Mittaaminen:
 • Aseta yleiset tavoitteet, tee tilanneanalyysi, määritä kohderyhmät ja suunnittele strategiset toimenpiteet.
 • Allokoi resurssit ja budjetti eri markkinointikanaville.
 • Seuraa ja mittaa kampanjoiden tehokkuutta käyttäen relevantteja mittareita.
 1. Toimeenpano ja Aikataulu:
 • Käynnistä digitaaliset markkinointikampanjat ja tapahtumat suunnitellusti.
 • Aikatauluta toimenpiteet selkeästi ja varmista niiden sujuva toteutus.
 • Aloita kumppanuuksien ja yhteistyön toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa.

b2b-markkinointisuunnitelma

Esimerkki B2B-markkinointisuunnitelmasta

Alapuolella pelkistetty esimerkki yrityksen markkinointisuunnitelmasta:

 1. Johdanto:
 • Tarkoitus: Kasvattaa myyntiä ja vahvistaa brändiä B2B-sektorilla.
 1. Tilanneanalyysi:
 • SWOT-analyysi:
  • Vahvuudet: Laaja-alainen kokemus, korkea asiakastyytyväisyys.
  • Heikkoudet: Pieni tunnettuus uusilla markkinoilla, verkkosivuston heikko liikenne.
  • Mahdollisuudet: Kasvava kysyntä digitaalisista ratkaisuista.
  • Uhat: Kova kilpailu ja nopeat markkinamuutokset.

III. Kohderyhmät:

 • Pääasiakasryhmät:
  • Keskisuuret teknologiayritykset.
  • Palveluntarjoajat, jotka kaipaavat digitaalisia tehokkuusparannuksia.
 1. Tavoitteet:
 1. Kasvattaa myyntiä 25% seuraavan vuoden aikana.
 2. Parantaa verkkosivuston liikennettä 30% neljän kuukauden aikana.
 3. Vahvistaa brändiä alalla olevien asiakkaiden keskuudessa.
 1. Strategiset toimenpiteet:
 2. Digitaalinen Markkinointi: 1. Sosiaalisen median kampanja: Kohdennetut mainokset LinkedInissä ja X:ssä. 2. Verkkosivuston optimointi: Kehitetään hakukonenäkyvyyttä ja käyttäjäkokemusta.
 3. Tapahtumat ja kumppanuudet: 1. Osallistuminen alan konferensseihin ja messuille. 2. Kumppanuudet tunnettujen teknologiabloggaajien kanssa.
 4. Koulutusohjelmat: 1. Webinaarit ja työpajat: Tarjoa arvoa kohdeyleisölle ja rakenna asiantuntijakuvaa.
 5. Resurssit ja budjetti:
 • Digitaaliseen markkinointiin: 40% kokonaisbudjetista.
 • Tapahtumiin ja kumppanuuksiin: 30% budjetista.
 • Koulutusohjelmiin: 20% budjetista.

VII. Mittarit ja seuranta:

 1. Myyntikasvu: Seuraa myynnin kehitystä kuukausittain.
 2. Verkkosivuston liikenne: Analysoi Google Analyticsin avulla.
 3. Bränditietoisuus: Kerää palautetta asiakastyytyväisyyskyselyillä ja seuraa sosiaalisen median mainetta.

VIII. Toimeenpano ja aikataulu:

 • Digitaalisen markkinoinnin kampanjat: Kuukausittainen toteutus.
 • Tapahtumat ja kumppanuudet: Kausittainen suunnitelma.
 • Koulutusohjelmat: Webinaarit joka toinen kuukausi.
 1. Päivitys ja tarkastelu:
 • Kuukausittainen tarkistus mittareiden ja tulosten perusteella.
 • Jatkuva päivitys vastaamaan markkinamuutoksia ja asiakaspalautetta.

B2B-markkinointisuunnitelma tarjoaa puitteet, resurssit ja mittarit B2B-yrityksen markkinoinnin menestyksekkääseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti, ja se toimii perustana yhtenäiselle markkinointistrategialle.

Yhteenveto

Markkinointisuunnitelma mahdollistaa markkinointitoimien systemaattisen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Tärkeää on pitää suunnitelma joustavana ja päivittää sitä säännöllisesti vastaamaan muuttuvia markkinaolosuhteita. B2B-markkinointisuunnitelma ei ole staattinen kokonaisuus vaan mukautuva dokumentti, joka kehittyy liiketoimintasi kehittyessä. Mikäli B2B-markkinointisuunnitelmien maailma kiinnostaa laajasti, niin Neil Patelin blogista löytyy paljon mielenkiintoista tietoa aihealueeseen liittyen mm. tavoitteiden, strategian ja taktiikoiden välinen ero B2B-markkinointisuunnitelmassa.

Tutustu myös aiheeseen: Markkinointisuunnitelma – Markkinoinnin perusta.

BSTR:llä on vuosien kokemus markkinointisuunnitelmien toteuttamisesta. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme: Markkinointisuunnitelma- ja kalenteri.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.