[ Brändi ]

Brändi-imago = tekijöiden summa

BSTR29.05.2023

Brändi-imago on yrityksen, tuotemerkin tai organisaation julkisuuskuvaa kuvaava käsite. Brändi-imago syntyy eri vuorovaikutustilanteissa ja kosketuspisteissä, joissa asiakkaat ja sidosryhmät kohtaavat brändin.

brandi

Brändi-imagon muodostuminen: Avaintekijät

Brändi-imagoon vaikuttavat lukuisat eri tekijät, jotka yhdessä muodostavat kokonaiskuvan siitä, millainen brändi on ja miten se näyttäytyy asiakkaille ja yleisölle. Näitä tekijöitä ovat muun muassa brändin visuaalinen ilme ja tunnusmerkit, yrityksen arvot ja brändiviestintä, asiakaspalvelu, tuotteiden tai palveluiden laatu ja käyttäjäkokemus sekä brändin historia ja maine. Jokainen näistä tekijöistä voi joko vahvistaa tai heikentää brändi-imagoa riippuen siitä, miten ne on suunniteltu ja toteutettu.

Brändi-imagon rakentaminen ja hallinta

Brändi-imagon rakentaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii suunnittelua, strategiaa ja johdonmukaista toteutusta. Yrityksen tulee määrittää selkeät brändi- ja viestintästrategiat, jotka ohjaavat kaikkea toimintaa ja viestintää. On tärkeää varmistaa, että brändin arvot ja lupaukset ovat linjassa sen käytännön toiminnan kanssa, sillä ristiriitainen viestintä voi aiheuttaa epäluottamusta ja heikentää brändi-imagoa. Lisäksi asiakaspalvelun ja käyttäjäkokemuksen laatu ovat keskeisessä roolissa brändi-imagon rakentamisessa, sillä positiiviset kokemukset vahvistavat brändin uskottavuutta ja mainetta.

brandi-imago

Vahingoittuneen imagon korjaustoimenpiteet

Kun brändi-imago on kärsinyt vahinkoa, kannattaa korjaustoimenpiteet aloittaa välittömästi, mutta harkiten.

 1. Analyysi ja ymmärrys: Ensimmäinen askel on selvittää, mikä aiheutti brändi-imagon vahingoittumisen. On tärkeää tunnistaa mahdolliset syyt ja tekijät, jotka vaikuttivat negatiivisesti brändin maineeseen.
 2. Reagointi ja vastuunotto: Yrityksen tulee ottaa vastuu mahdollisista virheistä tai ongelmista, jotka ovat johtaneet brändi-imagon vahingoittumiseen. Rehellinen ja avoin viestintä on avainasemassa tässä vaiheessa.
 3. Korjaavat toimenpiteet: Kun ongelmat on tunnistettu, on aika ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden kehitystyötä, prosessien uudelleenarviointia tai henkilöstön kouluttamista.
 4. Viestintästrategia: Laaditaan selkeä viestintästrategia, joka kertoo yrityksen pyrkimyksistä korjata brändi-imagoaan. Tärkeää on viestiä avoimesti ja rehellisesti tehdyistä parannuksista ja sitoutumisesta asiaan tulevaisuudessa.
 5. Sidosryhmäviestintä: Yrityksen kannatta kommunikoida asiasta aktiivisesti sidosryhmien kanssa, kuten asiakkaiden, työntekijöiden, sijoittajien ja muiden relevanttien osapuolten kanssa. Tämä auttaa rakentamaan luottamusta ja osoittamaan sitoutumista brändin kehittämiseen.
 6. Pitkäjänteinen sitoutuminen: Brändi-imagon korjaaminen vie aikaa, ja on tärkeää osoittaa pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista prosessiin.
 7. Seuranta ja arviointi: Brändi-imagon kehittämistä on seurattava ja arvioitava säännöllisesti. Tämä auttaa varmistamaan, että toteutetut toimenpiteet ovat tehokkaita ja että brändi-imago kehittyy halutulla tavalla.

Ilme aina fresh

Brändi-imagon visuaalinen kehittäminen on keskeinen osa brändistrategiaa ja kykyä erottua kilpailijoista. Tässä muutamia vinkkejä imagon visuaaliseen kehittämiseen:

 1. Yhdenmukaisuus: Tärkeää on varmistaa, että brändin visuaalinen ilme on yhtenäinen ja tunnistettava kaikissa markkinointimateriaaleissa ja kosketuspisteissä. Tämä sisältää logon, väripaletin, fontit, kuvatyylin ja graafiset elementit. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi toteutetaan huolellisesti laadittu brändikirja.
 2. Tyylikäs ja houkutteleva muotoilu: Panosta laadukkaaseen ja houkuttelevaan muotoiluun, joka heijastaa brändin arvoja ja persoonallisuutta. Visuaalisen identiteetin tulee houkutella kohdeyleisöä ja erottua kilpailijoista.
 3. Kuvallinen viestintä: Visuaalisella suunnittelulla tuotetut kuvat ja grafiikat ovat tehokas tapa välittää brändin viestejä ja herättää tunteita. Valitse kuvat ja visuaaliset elementit huolella, jotta ne tukevat brändin tarinaa ja viestintää.
 4. Responsiivinen suunnittelu: Varmista, että brändin visuaalinen ilme toimii eri kanavilla ja laitteilla, mukaan lukien verkkosivut, sosiaalinen media, mobiilisovellukset ja painotuotteet. Responsiivinen suunnittelu varmistaa, että brändin viestit välittyvät tehokkaasti kaikille käyttäjille.
 5. Innovatiiviset materiaalit: Tutki uusia ja innovatiivisia tapoja käyttää visuaalisia materiaaleja, kuten interaktiivista sisältöä, videoita ja animaatioita, jotka voivat herättää huomiota ja sitouttaa yleisöä.
 6. Brändi-ilmeen päivitys: Aika ajoin on hyvä tarkistaa ja päivittää brändi-ilme vastaamaan muuttuvia markkinointitrendeitä ja brändin kehitystä. Pienet muutokset voivat auttaa pitämään brändin tuoreena ja kiinnostavana.
 7. Testaus ja optimointi: Älä unohda testata ja optimoida brändin visuaalista ilmettä saadaksesi selville, mikä toimii parhaiten kohdeyleisölle. A/B-testaus ja käyttäjäpalautteen kerääminen voivat auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä visuaalisen suunnittelun suhteen.

Yhteenveto

Brändi-imago on keskeinen tekijä yrityksen menestyksessä ja kilpailukyvyssä. Se muodostuu monista eri tekijöistä, kuten brändin visuaalisesta ilmeestä, viestinnästä, asiakaspalvelusta ja käyttäjäkokemuksesta. Yrityksen tulee panostaa aktiivisesti brändi-imagon hallintaan ja kehittämiseen varmistaakseen, että sen julkisuuskuva on positiivinen ja houkutteleva asiakkaille ja sidosryhmille.

BSTR:llä on vuosien kokemus yrityksien brändi-imagojen kehittämisestä. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme: Brändi-identiteetti.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.