Crazy Egg, HotJar ja muut kotisivujen analytiikkatyökalut

Rami Renko

Yrityksen kotisivujen tulee kehittyä yrityksen mukana

Onko yritykselläsi uudet kotisivut tai oletko hankkimassa yrityksellesi uudet kotisivut? Senkö jälkeen kotisivuasiat ovat kunnossa, eikä asialle tarvitse enää uhrata ajatuksia? Väärin. Kotisivujen tai verkkokaupan kehittäminen on merkityksellistä. Avainkysymyksenä, miten kovassa kilpailutilanteessa ostajat tavoitetaan paremmin ja saadaan lisää yhteydenottoja myynnin kasvattamiseksi. Vierailijoiden laatu korvaa määrän mennen tullen. Toimivat kotisivut ovat monelle yritykselle iso rahallinen panostus – toimivat kotisivut maksavat isonkin sijoituksen nopeasti takaisin. Kilpailijat kehittävät sivustojaan, joten älä järjestä sivustollesi hautajaisia niiden julkaisun jälkeen.

Kotisivuilla pitää olla aina tavoite. Mitä kohderyhmää sivustolla tavoitellaan? Miten vierailijoiden halutaan sivustolla käyttäytyvän? Kotisivujen kehittämiseen on nykyisin tarjolla paljon osaavia ammattilaisia ja työkaluja, joiden avulla päästään arvailuista täsmällisen tiedon äärelle. Mitä enemmän tietoa, sitä enemmän työtä.

HotJar, Crazy Egg, Mouseflow – uuden sukupolven web-analytiikkaa

Google Analytics on edelleen kotisivujen web-analytiikan kivijalka, mutta rajoittunut. Analyticsin avulla ei saada selville, mistä ongelmat johtuvat. Ongelmiin päästään pureutumaan datan visualisointiin erikoistuneiden web-työkalujen avulla. HotJar, Crazy Egg ja Mouseflow edustavat uuden sukupolven analytiikkatyökaluja, joiden visualisoiman datan avulla selviää, mitä kotisivun vierailija pyrkivät tekemään tai etsimään. Nykyisin näiden selainpohjaisten työkalujen käyttöönotto on kasvaneen kilpailun johdosta paitsi helppoa, myös edullista, merkittävistä ominisuuksista riippumatta. Mittauksen alustaminen on vaivatonta, koska mittaaminen onnistuu pienen kotisivulle asennettavan script-koodin avulla. Mittauksen seuranta tapahtuu palvelun omassa selainkäyttöliittymässä, josta raportit voi halutessaan ladata omalle tietokoneelle. HotJar, Crazy Egg ja muut välineet, eivät kuitenkaan tuota lisäarvoa, mikäli niiden käyttäjällä ei ole osaamista raporttien analysoimiseksi jatkotoimenpiteiden kannalta.

Kotisivun vierailijat esittäytyvät

HotJar, Crazy Egg ja Mouseflow ovat toiminnoiltaan samanlaisia tietyin poikkeuksin. Palvelut käyttävät samoista toiminnoista hieman toisistaan poikkeavaa termistöä.

  • Nauhoitukset: Tallenteista pääsee näkemään sivustovierailijan istunnon samanlaisesta näkymästä, kuin miten sivusto näyttäytyy vierailijalle. Tallenteista näkee hiiren liikkeet, klikkaukset ja sivuvieritykset. Tallenteiden massiivisella läpikäymisellä saadaan tarkin mahdollinen tieto sivuston kiinnostavuudesta ja toimivuudesta. Vierailijaa ei pysty kuitenkaan tunnistamaan, mutta toiminto on sinällään hieno orwellilainen kilke.
  • Confetti: Näyttää tummaksi sävytetyn kohdesivun kaikki klikkaukset pieninä pisteinä. Pisteet näkyvät tietyin värein esim. kelloajan, istunnon pituuden, selaimen, käytetyn laitteen, saapumiskanavan tai -hakusanan mukaan asetuksesta riippuen.
  • Heat map: Ilmentää, mitä nappeja ja elementtejä vierailiat ovat klikanneet eniten määritetyllä kohdesivulla. Kirkkaimmat kohdat ilmentävät runsaasti klikattuja kohtia, tummasävyiset vähemmän klikattuja. Ainakin HotJarissa ja Crazy Eggissä on selkeät värikartat todentamaan aktiivisuuden määrää. Värisävyjen välillä on hyvä tehdä syvällisempi pohdiskelu värisävyihin johtaneista syistä.
  • Scroll map: Vierityskartta, joka ilmaisee värein kohdesivun vieritysalueet, joita katsotaan enemmän. Pitkään vieritettävistä sivuista poistutaan usein ennen alareunaa, vaikka mobiiliyhteiskunta onkin hieman muuttanut toimintatapoja suotuisempaan suuntaan sivuvierittämisen kannalta. Scroll map-raportti auttaa sijoittamaan oikeaan kohtaan juuri sen sisällön, jota eniten haluat kotisivusi vierailijoille näyttää.
  • Lomakkeiden täytön seuranta: Kerää tietoa, miten lomakkeen täyttöprosessi etenee esim. yhteydenotto- tai uutiskirjelomakkeen osalta. Selviää, kuinka kauan tiettyä lomakekenttää täytetään tai missä kohdassa mahdollisesti lopetetaan kesken.
  • Käyttäjäkyselyt ja chat: Mahdollistaa kysymyspatteriston laatimiseen kotisivun vierailijalle. Jos kotisivuilla käy tuhansia vierailijoita viikossa, niin käyttäjäkyselyt tuovat siedettävässä ajassa kelvollisen määrän relevantteja vastauksia kotisivun kehittämiseksi. Löysitkö etsimäsi? Voisimmeko parantaa sivua jotenkin?
  • Tuloskanavat: Paikantaa tarkka myyntisuppilosta poistumisen kohtaa.

Linkkejä klikkaamalla pääset tutustumaan raportteihin: nauhoitus ja scroll map.

Jakavatko kotisivun käyttäjät visiosi?

Käyttäjät toimivat eri tavalla, mutta yhteneviä toimintasuuntauksia löytyy isommalla otannalla. Analysointijakson pituudeksi suosittelenkin vähintään 1000 kotisivun vierailua, analysoitavan materiaalin luotettavuuden varmistamiseksi. Kotisivun kuuluu aina palvella loppukäyttäjää, ei sivun omistajaa. Kotisivuvierailijoiden toimintaa voidaan ohjata toivottuun suuntaan menemättä kuitenkaan mauttoman manipuloinnin puolelle. Napeissa käytettävien tekstien käskymuodoilla saadaan poikkeuksetta parempia tuloksia. Web-analytiikkatyökalujen käyttöä kannattaa jatkaa myös kotisivuston muutosvaiheeseen, mm. A/B-testaukseen, koska mittauksien avulla testaustuloksiin saadaan arvokasta tietoa. Maltti on kuitenkin valttia tässäkin asiassa, sivusto saadaan iteroitua parempaan kuntoon asteittain toteutettavilla pienillä muutoksilla.

HotJar ja Crazy Egg ja Mouseflow hyviä, vaihtoehtoja riittää

Uuden sukupolven analytiikkatyökaluista tutustumisen arvoisia ovat myös muun muassa Kissmetrics, Unbounce, Attense, Morae ja Tallennin. HotJar, Crazy Egg ja Mouseflow ovat kuitenkin monen valintoja, koska pystyvät edullisuudestaan huolimatta tuomaan suuren hyödyllistä tietoa ilmaisia kokeilujaksoja unohtamatta.

Jos haluat vapauttaa aikaasi, varmistaa kotisivuille oikein toteutetun analytiikkajakson ja saada huolellisesti toteutetun raportin, niin ole yhteydessä Mainostoimisto BSTR Luova Konttorin yhteyshenkilöihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.