[ Digimarkkinointi | Kampanjat ja lanseeraukset | Kasvumarkkinointi | Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen ]

Dashboardilla markkinointiluvut hallintaan

BSTR20.04.2023

Dashboardin ensisijainen etu on sen kyky tiivistää monimutkaiset markkinointiluvut selkeiksi ja helposti tulkittaviksi grafiikoiksi ja kaavioiksi. Tämä mahdollistaa nopean ja tehokkaan päätöksenteon. [BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

digimarkkinointi

Dashboardin monipuoliset hyödyt

Markkinoinnin dashboard ei ole vain lukujen esittelyalusta, vaan monipuolinen työkalu, joka tarjoaa lukuisia etuja. Ensinnäkin, se mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan kampanjoiden suorituskyvystä, antaen markkinointihenkilöille ja yrityksen johdolle mahdollisuuden nopeisiin reagointeihin. Toiseksi, se yhdistää eri markkinointikanavat ja datalähteet yhteen paikkaan, mikä tekee monimutkaisenkin analyysin suoraviivaiseksi.

Markkinoinnin dashboardilla rooli strategiassa

Markkinoinnin dashboard ei ole pelkästään työkalu tietojen esittelyyn, vaan se voi olla myös strategian kulmakivi. Kun dashboard on integroitu osaksi markkinoinnin strategiaa, se voi auttaa tunnistamaan trendejä, optimoimaan markkinointia ja mukautumaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Vaikutukset tuloskehitykseen

Yksi suurimmista vaikutuksista markkinoinnin dashboardilla on sen positiivinen vaikutus tuloskehitykseen. Selkeä näkymä markkinoinnin tehokkuudesta auttaa tunnistamaan menestyneet strategiat ja korjaamaan ne osa-alueet, jotka kaipaavat kehitystä. Tämä puolestaan johtaa parempaan ROI:hin ja tehokkaampaan markkinointibudjetin käyttöön.

dashboard

Soveltuvuus erilaisiin liiketoimintaympäristöihin

Markkinoinnin dashboard ei ole pelkästään suurten yritysten etuoikeus. Se soveltuu erinomaisesti myös pienille ja keskisuurille yrityksille, tarjoten kustannustehokkaan tavan seurata ja analysoida markkinointilukuja. Dashboardin avulla pienetkin tiimit voivat kilpailla suurten kanssa tasavertaisesti markkinointistrategioiden laadussa.

KPI, eli Key Performance Indicator

KPI, eli Key Performance Indicator, on keskeinen käsite liiketoiminnan ja markkinoinnin mittareissa. KPI-luvut ovat numeerisia arvoja tai suhteellisia suureita, jotka auttavat organisaatioita arvioimaan, seuraamaan ja mittaamaan toiminnan tehokkuutta tietyillä alueilla. Nämä mittarit auttavat organisaatioita ymmärtämään, kuinka hyvin ne saavuttavat strategisia ja operatiivisia tavoitteitaan. Markkinoinnin dashboardin tulee aina räätälöidä yrityksen strategisten tavoitteiden mukaiseksi.

Mitä lukuja dashboardilla on järkevää näyttää?

Markkinoinnin dashboardille voi tuoda monipuolisen valikoiman lukuja, jotka tarjoavat kattavan kuvan markkinoinnin suorituskyvystä. Oleellista on kuitenkin tuoda räätälöidysti kiinnostavimmat luvut, että seuraaminen säilyy mielekkäänä. Nämä luvut auttavat markkinoijia arvioimaan kampanjoiden tehokkuutta, ymmärtämään kohdeyleisöä, seuraamaan budjetin käyttöä ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Tässä on joitakin keskeisiä markkinoinnin lukuja, joita voi sisällyttää dashboardille:

  1. Konversioprosentti: Mittaa, kuinka suuri osa sivuston vierailijoista suorittaa halutun toiminnon, kuten ostoksen, latauksen tai rekisteröitymisen.
  2. Liidien määrä: Seuraa, kuinka monta potentiaalista asiakasta (liidiä) markkinointikampanjat tuottavat.
  3. Sosiaalisen median sitoutuminen: Mittaa organisaation aktiivisuutta ja vuorovaikutusta eri sosiaalisen median kanavilla.
  4. Kampanjan ROI (Return on Investment): Arvioi markkinointikampanjan tuottoa suhteessa siihen käytettyyn budjettiin.
  5. Mainosten suorituskyky: Seuraa mainosten klikkausprosenttia, näyttökertojen määrää ja muita mainosten tehokkuuteen liittyviä mittareita.
  6. Brändin tunnettuus: Seuraa brändin tunnettuutta ja mainetta eri mittareiden, kuten brändin mainetta mittaavien tutkimusten tai sosiaalisen median seurannan, avulla.
  7. Kustannukset per liidi: Mittaa, kuinka paljon organisaatio käyttää resursseja yhtä liidiä kohti.
  8. Email-markkinoinnin avaus- ja klikkausprosentit: Seuraa sähköpostikampanjoiden tehokkuutta mittareilla, kuten avaus- ja klikkausprosenteilla.
  9. Verkkosivuston liikenne: Seuraa verkkosivuston kävijämääriä, sivunäyttöjä ja muita verkkoliikenteeseen liittyviä mittareita.
  10. Segmentoitujen kampanjoiden suorituskyky: Jos käytetään kohdennettuja kampanjoita eri asiakassegmenteille, seurataan niiden tehokkuutta erikseen.

Dashboardin avulla nämä luvut voidaan esittää selkeästi ja visuaalisesti, mikä helpottaa yrityksen markkinointihenkilöitä ja johtoa ymmärtämään markkinoinnin suorituskykyä ja tekemään tarvittavia säätöjä strategiassa. Luvut voivat vaihdella organisaation tavoitteiden ja toimialan mukaan, ja on tärkeää valita ne, jotka parhaiten heijastavat liiketoiminnan tarpeita.

Edellä jo kerrottiinkin, että dashboard toimia pelkistettynä markkinoinnin dashboardina, josta löytyy merkityksellisimmät luvut. Dashboard voidaan kuitenkin kohdistaa myös ysittäiseen markkinointi- tai data-alustaan. Hailey Friedman tuo Improvadon verkkosivustolla hienosti esiin useita esimerkkejä dashboard-vaihtoehdoista.

Yhteenveto

Markkinoinnin dashboardin voima piilee sen monipuolisuudessa ja kyvyssä tarjota selkeä näkymä markkinointilukuihin. Sen avulla markkinoijat voivat tehdä päätöksiä datan pohjalta, koska ja mikä johtaa tehokkaampaan markkinointiin ja parempiin tuloksiin. Sijoitus laadukkaaseen markkinoinnin dashboardiin voi olla ratkaiseva askel kohti menestyksekästä markkinointistrategiaa. Mikäli dashboardin merkitys ei täysin avautunut, niin Ten Twenty Marketing on kiteyttänyt sivustollaan hyvin 5 kohtaa, miksi yrityksenne tarvitsee markkinoinnin dashboardin.

BSTR:llä on vuosien kokemus markkinoinnin dashboardien suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme: Markkinoinnin mittaaminen.

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.