[ Verkkosivut ]

Digitaalinen asiakaskokemus on uhka ja mahdollisuus

BSTR02.06.2023

Digitaalinen asiakaskokemus ei ole vain verkkosivuston käyttöliittymän sujuvuutta tai sovelluksen toiminnallisuutta, vaan laajempi kokonaisuus, joka kattaa kaikki asiakkaan kohtaamat digitaaliset kosketuspisteet yrityksen kanssa.

digimarkkinointi

Mikä on digitaalinen asiakaskokemus?

Digitaalinen asiakaskokemus viittaa kaikkiin vuorovaikutuksiin, joita asiakas kokee käyttäessään yrityksen verkkosivustoja, sovelluksia, sosiaalisen median kanavia tai muita digitaalisia alustoja. Se sisältää kaikki vaiheet asiakkaan polulla, alkaen ensimmäisestä kosketuksesta yrityksen verkkosivustoon ja aina oston jälkeiseen tuen tarjoamiseen. Hyvä digitaalinen asiakaskokemus pyrkii tarjoamaan asiakkaille helpon, miellyttävän ja tehokkaan tavan vuorovaikuttaa yrityksen kanssa verkossa.

Digitaalisen asiakaskokemuksen merkitys

Digitaalinen asiakaskokemus on tärkeä, koska se voi vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja uskollisuuteen. Positiivinen digitaalinen kokemus voi lisätä asiakkaiden luottamusta yritykseen ja vahvistaa brändin mainetta. Toisaalta huono digitaalinen kokemus voi johtaa asiakkaiden turhautumiseen, heikentyneeseen brändimaineeseen ja jopa menetettyihin myyntimahdollisuuksiin. Siksi yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota digitaalisen asiakaskokemuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Laadukkaan digitaalisen asiakaskokemuksen rakentaminen

Rakentamisvaiheessa kannattaa panostaa huolelliseen suunnitteluun ja systemaattiseen lähestymistapaan. Alapuolella on muutamia vaiheita, jotka auttavat uutta yritystä luomaan vahvan digitaalisen asiakaskokemuksen:

 1. Tunne kohderyhmäsi: Ensimmäinen askel on ymmärtää tarkasti kohderyhmäsi tarpeet, mieltymykset ja käyttäytymismallit. Pohdi, mitä asiakkaasi odottavat ja arvostavat digitaalisissa vuorovaikutuksissa.
 2. Suunnittele asiakaspolku: Kartoita asiakaspolku, eli kaikki vaiheet, joita asiakas kulkee yrityksesi digitaalisissa kanavissa. Tämä voi sisältää verkkosivuston selailun, tuotteiden selailun, ostoprosessin, maksun, toimituksen ja mahdollisen jälkimarkkinoinnin. Ymmärrä, missä kohdissa asiakkaat kohtaavat haasteita tai esteitä, ja pyri poistamaan nämä esteet.
 3. Panosta käyttöliittymäsuunnitteluun: Laadukas käyttöliittymäsuunnittelu on keskeinen osa hyvää digitaalista asiakaskokemusta. Varmista, että verkkosivustosi tai sovelluksesi on helppokäyttöinen, intuitiivinen ja responsiivinen eri laitteilla. Huomioi visuaalinen houkuttelevuus ja käyttäjäystävällisyys suunnittelussa.
 4. Tarjoa personoitua sisältöä: Personoitu sisältö voi parantaa merkittävästi digitaalista asiakaskokemusta. Hyödynnä asiakkaista kerättyjä tietoja ja käytä analytiikkaa ymmärtääksesi heidän mieltymyksiään ja tarpeitaan. Tarjoa räätälöityä sisältöä ja suosituksia, jotka ovat relevantteja kullekin asiakkaalle.
 5. Ole saavutettava ja responsiivinen: Varmista, että yrityksesi on saavutettavissa eri digitaalisissa kanavissa ja että asiakaspalvelu on nopeaa ja responsiivista. Tarjoa asiakkaille useita yhteydenottokanavia, kuten sähköposti, puhelin, chat ja sosiaalinen media, ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja huolenaiheisiin mahdollisimman nopeasti.
 6. Jatkuva palautteen kerääminen: Älä unohda jatkuvaa kehittämistä ja asiakkaiden kuuntelemista. Kerää jatkuvasti palautetta asiakkailta ja analysoi sitä parantaaksesi digitaalista asiakaskokemusta entisestään. Päivitä digitaalisia kanavia ja prosesseja vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia.

digitaalinen-asiakaskokemus

Muista välttää seuraavat sudenkuopat:

 1. Hidas latausaika: Pitkät latausajat voivat johtaa käyttäjien kärsimättömyyteen ja sivuston tai sovelluksen hylkäämiseen ennen kuin he ovat edes nähneet sen sisältöä.
 2. Huono mobiilikokemus: Yhä useammat käyttäjät käyttävät älypuhelimia ja tablet-laitteita verkkosivustojen ja sovellusten selailuun. Jos digitaalinen alusta ei ole optimoitu mobiilikäyttöön, se voi aiheuttaa hankaluuksia ja huonon käyttökokemuksen.
 3. Puutteellinen asiakaspalvelu: Huono asiakaspalvelu digitaalisissa kanavissa, kuten hitaat vastausajat tai automaattiset vastaukset, voi johtaa asiakkaiden tyytymättömyyteen ja heidän siirtymiseensä kilpailevien yritysten palveluiden pariin.
 4. Turvallisuus- ja yksityisyysongelmat: Asiakkaiden luottamuksen säilyttäminen on keskeistä digitaalisessa liiketoiminnassa. Turvallisuus- ja yksityisyysongelmat, kuten tietovuodot tai haitalliset verkkohyökkäykset, voivat vaarantaa asiakkaiden luottamuksen ja aiheuttaa mainehaittaa.
 5. Heikko integraatio eri kanavien välillä: Asiakkaat odottavat saumattomia kokemuksia eri digitaalisten kanavien välillä, kuten verkkosivuston, sovelluksen ja sosiaalisen median välillä. Jos integraatio on puutteellinen, se voi aiheuttaa asiakkaiden hämmennystä ja huonoa käyttökokemusta.

Vaatimustaso kasvaa tulevaisuudessa

Vaatimustaso tulee jatkuvasti kehittymään ja muuttumaan teknologisten innovaatioiden, asiakkaiden odotusten ja markkinatrendien mukana.

 1. Personoidumpi ja älykkäämpi vuorovaikutus: Tekoälyn ja koneoppimisen kehitys mahdollistaa entistä personoidumman ja älykkäämmän vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa.
 2. Monikanavaisuuden kasvu: Tulevaisuudessa yritysten on panostettava entistä enemmän monikanavaiseen lähestymistapaan tarjotakseen asiakkaille johdonmukaisia ja integroituja kokemuksia kaikilla kosketuspisteillä.
 3. Laajempi käyttöön perustuva suunnittelu: Asiakkaiden osallistaminen tuote- ja palvelusuunnitteluun voi lisätä heidän sitoutumistaan ja parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua. Tulevaisuudessa nähdään todennäköisesti enemmän käyttäjäpalaute- ja yhteisöalustoja, joissa asiakkaat voivat osallistua tuotekehitykseen ja antaa suoria palautteita yrityksille.
 4. Kokemuksellisuuden korostaminen: Tulevaisuudessa asiakaskokemuksessa korostuvat entistä enemmän kokemuksellisuus ja tunteisiin vetoaminen. Yritykset voivat pyrkiä luomaan merkityksellisiä ja muistettavia kokemuksia asiakkailleen esimerkiksi käyttämällä virtuaalitodellisuutta, lisättyä todellisuutta tai muuta uutta teknologiaa.
 5. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden korostaminen: Asiakkaiden kasvava kiinnostus kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen vaikuttaa myös digitaaliseen asiakaskokemukseen tulevaisuudessa. Yritysten on oltava valmiita osoittamaan sitoutumisensa kestävään kehitykseen ja tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävällisiä valintoja.

Yhteenveto

Digitaalinen asiakaskokemus on keskeinen tekijä yrityksen menestyksessä nykypäivän digitaalisessa liiketoimintaympäristössä. Panostamalla hyvään digitaaliseen asiakaskokemukseen yritykset voivat parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisätä sitoutumista ja vahvistaa brändiään verkossa. Se ei ole vain kilpailuetu, vaan välttämättömyys pysyä kilpailukykyisenä ja vastata asiakkaiden odotuksiin digitaalisessa maailmassa. Tulevaisuudessa yritysten on oltava valmiita sopeutumaan ja hyödyntämään uusia teknologioita ja markkinatrendejä tarjotakseen asiakkailleen parhaan mahdollisen digitaalisen kokemuksen.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.