[ Brändi | Graafinen suunnittelu ]

Graafinen ohjeisto brändin käyttöoppaana

BSTR01.06.2023

Graafinen ohjeisto määrittelee brändin värimaailman, typografian, logon käytön, kuvitustyylin sekä muut visuaaliset elementit. Ohjeisto varmistaa viestinnän johdonmukaisuuden ja tunnistettavuuden kaikissa kanavissa ja materiaaleissa.

graafinen-suunnittelu

Mikä on graafinen ohjeisto?

Graafinen ohjeisto on kuin brändin käyttöopas, joka varmistaa yhtenäisyyden ja ammattimaisuuden kaikissa brändin kosketuspisteissä. Se tarjoaa selkeät ohjeet siitä, miten logoa tulisi käyttää eri yhteyksissä, mitkä ovat brändin päävärit ja niiden käyttötavat sekä miten typografiaa tulee hyödyntää erilaisissa viestintämateriaaleissa. Graafinen ohjeisto luo myös perustan brändin persoonallisuuden ilmaisulle visuaalisten elementtien kautta.

Graafisen ohjeiston merkitys

Sen avulla voidaan välttää sekavaa tai epäjohdonmukaista brändiviestintää, mikä puolestaan vahvistaa brändin tunnettuutta ja luotettavuutta. Lisäksi graafinen ohjeisto helpottaa uusien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden perehdyttämistä brändin visuaaliseen ilmeeseen.

Graafinen ohjeisto ei kuitenkaan ole staattinen dokumentti, vaan se voi kehittyä ja muuttua ajan myötä vastaamaan brändin tarpeita ja markkinatrendejä. On tärkeää tarkistaa ja päivittää graafinen ohjeisto säännöllisesti varmistaakseen sen ajantasaisuuden ja tehokkuuden.

Mitä graafisen ohjeiston suunnittelussa huomioidaan

Graafisen ohjeiston suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon monia tekijöitä varmistaakseen sen tehokkuus ja käytettävyys.

 1. Brändin identiteetti ja arvot: Graafinen ohjeisto tulisi suunnitella heijastamaan brändin identiteettiä ja arvoja. Se on yhteensopiva brändistrategian kanssa ja välittää oikeanlaisen tunnelman ja viestin kohderyhmälle.
 2. Yhtenäisyys ja johdonmukaisuus: Ohjeiston tulee määritellä selkeästi brändin visuaaliset elementit, kuten värit, typografia ja logon käyttö, ja niiden käyttötavat eri tilanteissa. Tavoitteena on varmistaa johdonmukainen brändi-ilme kaikissa viestintämateriaaleissa.
 3. Monipuolisuus ja joustavuus: Graafisen ohjeiston tulisi tarjota riittävästi joustavuutta ja monipuolisuutta, jotta brändi voi sopeutua erilaisiin viestintätilanteisiin ja kanaviin. Se ei saa olla liian tiukka tai rajoittava, mutta silti tarpeeksi selkeä ja ohjaava.
 4. Käytettävyys ja helppokäyttöisyys: Ohjeiston tulee olla helppolukuinen ja ymmärrettävä kaikille sen käyttäjille, oli kyse sitten sisäisistä työntekijöistä tai ulkoisista yhteistyökumppaneista. Selkeä rakenne ja havainnolliset esimerkit auttavat ohjeiston käyttöä.
 5. Päivitysmahdollisuus: Graafinen ohjeisto on mukautuva dokumentti, joka voi muuttua ajan myötä brändin tarpeiden ja markkinoiden muutosten mukaisesti. Sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollisuus päivittää ja muokata sitä tarvittaessa.
 6. Käyttäjäpalautteen huomioiminen: Ennen lopullisen ohjeiston viimeistelyä on hyödyllistä kerätä palautetta eri sidosryhmiltä, kuten markkinointitiimiltä, suunnittelijoilta ja johdolta. Näin varmistetaan, että ohjeisto vastaa kaikkien tarpeita ja odotuksia.

graafinen-ohjeisto

Esimerkki graafisesta ohjeistosta

Alapuolella lyhyt esimerkki graafisen ohjeistuksen toteutuksesta ja sisällöstä. Todellisuudessa graafinen ohjeisto on huomattavasti kattavampi dokumentti.

 1. Brändin identiteetti

Yritys X:n brändin identiteetti perustuu seuraaviin arvoihin: innovaatio, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Brändin visuaalisen ilmeen tulee heijastaa näitä arvoja selkeästi ja yhtenäisesti.

 1. Logo
 • Logo koostuu yksinkertaisesta graafisesta elementistä ja yrityksen nimestä kirjasinfontilla.
 • Logoa käytetään aina selkeällä taustalla, ja sen kokoa ei saa muuttaa muuttamalla kuvasuhteita.
 1. Värimaailma
 • Päävärit ovat sininen (#0072CE), harmaa (#757575) ja valkoinen (#FFFFFF).
 • Värejä käytetään brändin materiaaleissa ja verkkosivuilla, varmistaen visuaalinen yhtenäisyys.
 1. Typografia
 • Brändin pääfontti on Helvetica Neue. Käytä sitä otsikoissa ja leipätekstissä.
 • Varmista tekstien luettavuus valitsemalla sopivat fonttikoot eri käyttötarkoituksiin.
 1. Kuvat ja grafiikat
 • Käytä valokuvia ja grafiikkaa, jotka tukevat brändin viestiä ja tunnelmaa.
 • Kuvat voivat olla värillisiä tai mustavalkoisia, mutta niiden tulisi olla laadukkaita ja ammattimaisia.
 1. Materiaalien layout
 • Ylläpidä yhtenäistä layoutia kaikissa materiaaleissa, kuten esitteissä, mainoksissa ja verkkosivuilla.
 • Käytä brändin värejä ja typografiaa korostamaan tärkeitä elementtejä.
 1. Sosiaalisen median ohjeistus
 • Säilytä brändin tunnistettavuus sosiaalisen median profiileissa ja julkaisuissa.
 • Käytä brändin logoa ja värejä luomaan yhtenäinen ulkoasu eri kanavissa.
 1. Päivitysohjeet
 • Tämä graafinen ohjeisto on tarkoitettu päivitettäväksi tarpeen mukaan.
 • Muutoksista tulee ilmoittaa kaikille sidosryhmille ja varmistaa niiden noudattaminen.

Graafisten ohjeistojen tulevaisuus

Graafisten ohjeistojen tarve todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa, sillä teknologian kehittyminen ja markkinatrendit vaikuttavat sen muotoutumiseen ja käyttöön. Tässä muutamia näkemyksiä siitä, miten graafinen ohjeisto saattaa kehittyä tulevaisuudessa:

 1. Digitaalinen optimointi: Graafiset ohjeistot siirtyvät entistä enemmän digitaaliseen muotoon, mikä helpottaa niiden jakamista ja päivittämistä. Interaktiiviset graafiset ohjeistot voivat tarjota käyttäjilleen mahdollisuuden tarkastella visuaalisia elementtejä eri konteksteissa ja sovelluksissa.
 2. Adaptoituvuus ja personointi: Tulevaisuuden graafiset ohjeistot voivat olla entistä adaptiivisempia ja personoidumpia, mukautuen käyttäjän tarpeisiin ja kontekstiin. Esimerkiksi automatisoidut järjestelmät voivat generoida räätälöityjä ohjeistoja eri käyttötarkoituksiin ja kohdeyleisöille.
 3. Tekoälyn hyödyntäminen: Tekoälyn avulla graafiset ohjeistot voivat tarjota entistä älykkäämpiä suosituksia ja analyysejä brändin visuaalisen identiteetin optimoimiseksi. Esimerkiksi tekoäly voi ehdottaa parhaita värejä tai fontteja tietylle brändille tai auttaa havaitsemaan ja korjaamaan mahdollisia ristiriitoja ohjeistossa.
 4. Kokemuksellisuus: Graafiset ohjeistot voivat tulevaisuudessa tarjota käyttäjilleen entistä kokemuksellisempia oppimiskokemuksia. Esimerkiksi virtuaalitodellisuutta tai lisättyä todellisuutta hyödyntävät sovellukset voivat mahdollistaa interaktiivisen tutustumisen brändin visuaalisiin elementteihin.
 5. Kestävyys ja eettisyys: Tulevaisuuden graafisten ohjeistojen suunnittelussa korostuvat entistä enemmän kestävyys ja eettiset näkökulmat. Ohjeistot voivat sisältää suosituksia ympäristöystävällisistä materiaalivalinnoista ja kestävistä tuotantoprosesseista, mikä heijastaa brändin sitoutumista vastuullisuuteen.

Kaiken kaikkiaan graafisen ohjeiston tulevaisuus on jatkuvan kehityksen ja sopeutumisen aikaa, ja sen rooli brändin hallinnassa ja viestinnässä voi muuttua entistäkin merkittävämmäksi ja monipuolisemmaksi. Innovaatiot ja teknologian kehitys tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia parantaa graafisten ohjeistojen tehokkuutta ja käytettävyyttä.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan graafinen ohjeisto on olennainen osa brändin menestystä ja kilpailukykyä nykypäivän markkinoilla. Se auttaa rakentamaan vahvaa brändi-identiteettiä, joka erottuu kilpailijoista ja resonoi kohdeyleisön kanssa. Säännöllinen viestinnän yhtenäisyys ja ammattimainen ulkoasu voivat luoda pitkäaikaista asiakasuskollisuutta ja vahvistaa brändin asemaa markkinoilla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että graafinen ohjeisto on välttämätön työkalu brändin hallinnassa ja viestinnässä. Sen avulla voidaan taata, että brändin visuaalinen ilme on linjassa brändin arvojen ja tavoitteiden kanssa, mikä puolestaan edistää brändin menestystä ja tunnettuutta markkinoilla.

Tutustu myös aiheeseen brändikirja.

BSTR:llä on vuosien kokemus graafisten ohjeistojen toteutuksesta. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme: Graafinen suunnittelu.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.