[ Digimarkkinointi | Sisällöntuotanto ]

Sisällön hakukoneoptimointi 2022

Rami Renko08.09.2022

Toteuta verkkosivuston sisällön hakukoneoptimointi suunnitelmallisesti. Luodaan katsaus sisällön hakukoneoptimoinnin nykytrendeihin.

Rami Renko BSTR

Googlen algoritmissa ja sen myötä hakukoneoptimoinnissa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana jonkin verran muutoksia. Muutoksiin kannattaa reagoida oikealla tavalla niin teknisen kuin myös sisällön hakukoneoptimoinnin osalta. Se mikä on toiminut ennen, ei olekaan enää yhtä tehokasta. Isommilla verkkosivustoilla on useista tekijöistä johtuen etulyöntiasema hyvistä google-sijoituksista kilpailtaessa. Mainitsen joitakin hyödyllisiä vinkkejä isompien verkkosivustojen sisällöntuotannon suunnittelua ja toteuttamista varten.

Sisällön monipuolisuus hakukoneoptimoinnissa

Mikäli mahdollista, tuo tekstien tueksi kuvia, listoja, videoita, taulukoita ja graafeja. Tarjoa sisältöä ainutlaatuisella ja mielekkäällä tavalla. Monipuolinen sisältö elävöittää yleisvaikutelmaa, mutta myös auttaa havainnollistamaan sisällön keskeisiä pointteja paremmin. Kuvat ja videot kannattaa nimetä tekstin aihetta kuvaavilla termeillä.

Google pyrkii nostamaan hakutuloksissa ylös linkkejä, joiden takaa löytyy asiantuntemusta huokuvaa sisältöä. Tekstin tueksi on hyvä tuoda esiin lainauksia tai kommentteja erityisasiantuntijoilta, jos mahdollista. Erityisasiantuntijoiden näkemysten yhteyteen on myös helppo toteuttaa sivustolta ulos johtavia linkityksiä, esimerkiksi lähdeviittausten muodossa. Pyri tuomaan kilpailevia sivustoja enemmän esiin yksityiskohtia ja parempaa faktaa. Asian eteen kannattaa nähdä vaivaa.

Zero-click searches

Nykyisin noin puolet google-hauista ei johda klikkauksiin millekään sivustolle (zero-click searches). Google on pyrkinyt kehittämään hakutulostaan informatiiviseksi, jotta google-hakuun johtaneeseen ongelmaan voisi löytyä ratkaisu jo hakutuloksesta. Google nostaa avainsanaan osuvista sivuista valitsemiaan nostokohtia ja listauksia esiin hakutuloksiin (rich results).

zero-click-searches

rich-results

Käsittele tekstissä sivun aihetta laajasti

Tuota tekstiä, joka tarjoaa sivun vierailijalle apua ja ratkaisuja. Tekstikappaleet kannattaa pitää lyhyinä, rikkoen sivun muotoilua. Sijoittele tekstin väliin erilaisia sisältötyyppejä. Pyri käyttämään aihepiirin termejä monipuolisesti, säilyttäen sisällön laatu. Mikäli siinä onnistutaan, paranee sivun hakukriteerien laajuus merkittävästi. Alapuolella olevassa kuvassa on dataa tekstin määrän vaikutuksista google-sijoituksiin isommassa dataotannassa.

sisallon-hakukoneoptimointi

Lähde: Backlinko

Suunnittele ja rakenna sisältöhubeja

Sivustoilla yhteen teemaan liittyvien laskeutumissivujen määrä antaa Googlelle signaalin asiantuntemuksesta. Jaa aihepiirin kokonaisuus pienemmiksi kokonaisuuksiksi muodostaen sisältöhubeja. Aihepiirin pääteemasivun ympärille tuotetaan aihepiiriä täydentäviä tukisivuja. Esimerkiksi, jos pääsivu käsittelee ilmalämpöpumpun myyntiä, niin tukisivut voivat käsitellä esim. huoltoa, takuuta ja referenssejä. Tukisivuilla pyritään vastaamaan kaikkiin aihepiiriin liittyviin kysymyksiin. Pääsivun sisältö tukee tukisivuja ja tukisivut pääsivua. Pää- ja tukisivuja linkitetään keskenään, jolloin lisäinformaation tavoittaminen on tarvittaessa helppoa. Sisältöhubeja havaitsee useasti isojen verkkosivustojen valikkorakenteita silmäilemällä. Tukisivut tuottavat ”linkkivoimaa” aihepiirin pääsivulle, vahvistaen sivun hakukonelöydettävyyttä.

sisallon-optimointi

Hyödynnä avainsanatutkimusta monipuolisesti

Avainsanatutkimus tarjoaa dataa hakutermien käyttömääristä. Mikäli aihepiiri käsittelee ”isoa yleisöä”, niin aihepiirin hakuvolyymi on todennäköisesti laaja ja niin on myös avainsanojen kirjo. Avainsanatutkimuksella kannattaa selvittää myös erilaisten aiheeseen liittyien kysymysten hakuvolyymia. Mikäli kysymykset nousevat esiin hakudatan joukosta, niin tuota sisältöä, joka tarjoaa ratkaisuja näihin kysymyksiin. Monesti näitä korkeamman hakuvolyymin kysymyksiä löytyy isompien verkkosivustojen Q&A-osioista. Asiakkaita askarruttavia kysymyksiä kannattaa tiedustella myös yrityksen aspalta.

optimoitu-sisalto

 

Tutustu myös blogiin Tekninen hakukoneoptimointi 2022!

Rami Renko BSTR

Rami Renko

Markkinoinnin asiantuntija

Kuulostiko kiinnostavalta?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

BSTR Pauliina Hautamäki

Pauliina Hautamäki

Toimitusjohtaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.