[ Digimarkkinointi ]

Hakusanatutkimus auttaa onnistumaan

Rami Renko26.06.2019

Hakusanatutkimus tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, millä termeillä potentiaaliset asiakkaat hakevat verkosta tietoa tarvitsemiinsa tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Hakusana-analyysi on tärkeää toteuttaa aina ennen hakukoneoptimointiprojektia, hakusanamainonnan aloittamista tai verkkosivustoa uudistettaessa.

Rami Renko BSTR

Olet ehkä kuullut termin hakusana-analyysi, avainsana-analyysi, avainsanatutkimus tai hakusanatutkimus. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta kaikki tarkoittavat samaa. Hakusanatutkimus sisältää hakusanakohtaista dataa verkossa tehtävien hakujen määristä yritysten tuotteiden ja palveluiden osalta. Hakusanatutkimuksen datan kautta saa tärkeää tietoa hakusanoista, joita verkkosivujen teksteissä kannattaa käyttää ja mitkä ovat hyödyllisiä myös hakusanamainonnassa. Hyvä hakusanatutkimus sisältää eri termeistä useita synonyymejä. Hakusanatutkimuksesta saa siten myös tietoa termeistä, joita ei kannata verkkosivustolla tuotteesta tai palvelusta käyttää.

Hakusanatutkimus tunnettuuden mittarina

Hakusanatutkimus voidaan kohdentaa erilaisiin tarkoituksiin. Tutkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisten tuotteiden, palveluiden, tuotemerkkien ja -mallien hakumäärien selvittämiseen. Hakusanatutkimuksen avulla voidaan myös seurata ja analysoida yritysten brändien kehittymistä: kuinka esimerkiksi yrityksen nimen googletusmäärä on muuttunut vaikkapa vuoden aikana ja mitkä asiat ovat siihen mahdollisesti vaikuttaneet. Täytyisikö brändimainontaa lisätä? Monesti data korreloi tilikauden tuloksen kanssa.

Hakusana-analyysi Suomeen vai ulkomaille?

Hakusana-analyysin tuloksista hyötyvät valtakunnallisesti toimivien yrityksien lisäksi yhtä lailla kansainvälisesti, alueellisesti ja paikallisesti toimivat yritykset. Hakusana-analyysistä ilmenee tarvittaessa, kuinka paljon tiettyä tuotetta tai palvelua haetaan tietystä maasta, maakunnasta, kaupungista tai kaupunginosasta.

Hakusana-analyysistä saatavan tiedon avulla markkinointia on helppo kohdentaa ja ajoittaa. Parhaimmillaan hakusana-analyysin tarjoamaa dataa hyödyntää myös yritysten hankintaosasto. Mitä tuotteita kannattaa varastoida ja kuinka paljon?

Hakusanatutkimus on tärkeä SEO-työkalu

Hakusanatutkimuksen datan perusteella varmistutaan, että yrityksen hakukonelöydettävyyttä mahdollistetaan oikeilla hakusanoilla. Hakusanatutkimukseen kannattaa yhdistää myös hakukonesijoitusten tutkiminen hakusanakohtaisesti. Tulosten perusteella verkkosivuston hakukonelöydettävyyden puutteista saadaan nopeasti hyvä käsitys.

Hakusanatutkimus toteutetaan yleensä ennen SEO-projektia, hakusanamainontaa tai osana yrityksen laajempaa markkinointitutkimusta. Hakusanatutkimus kannattaa aina tehdä myös ennen verkkosivuston toteuttamista tai kehittämistä, jotta sivuston rakenne, valikot, linkitykset, otsikoinnit ja tekstisisältö toteutetaan kerralla oikein. Jälkikäteen muokkaaminen on aina työläämpää.

Käytetyin avainsana ei aina paras

Hakusanatutkimus paljastaa yleensä useita olettamia vääriksi. Potentiaalisten asiakkaiden hakukonekäyttäytymistä ja ajattelutapaa on hankalaa arvioida, minkä takia faktat on tärkeää saada selville.

Hakusanatutkimuksen tarjoama data paljastaa myös sen, kuinka kova kilpailu yksittäisellä hakusanalla on hakutuloksissa. Hakukoneessa toiseksi tai kolmanneksi käytetyimpään hakusanaan keskittyminen saattaa olla tehokkaampi tapa verkkosivuliikenteen tuottamiseen kuin käytetyin hakusana, koska vähemmän käytetyllä termillä saattaa olla paremmat mahdollisuudet päästä ensimmäiselle hakutulossivulle.

Hakusanoja kannattaa käyttää sisällöntuotannossa aihepiirikohtaisesti laveasti, mutta sivukohtaisesti tärkeimmäksi valitulle avainsanalle tulee antaa erityistä huomiota painottaen termin käyttämistä enenevissä määrin otsikkotasoilla ja leipätekstissä. Tutkimuksien mukaan toiselle hakutulossivuille siirtyy alle 12 prosenttia hakukoneita käyttävistä ihmisistä, joten etusivulle on todella tärkeä listautua.

Haetaanko toimialaa hakukoneista?

Googlen hakukone on 93-prosenttisesti paikka, josta ihminen hakee tietoa ensimmäiseksi. Hakusanatutkimus tarjoaa yleensä valtavan määrän dataa hakukoneiden korkeista käyttöasteista johtuen. Mutta mikäli palvelu tai tuote on uniikki tai uusi innovaatio, niin ihmiset eivät välttämättä tiedä tehdä aiheeseen liittyviä hakuja hakukoneissa, vaikka tarve olisi jo olemassa. Sellaisissa tilanteissa tuotetta tai palvelua kannattaa tuoda tietoisuuteen siihen parhaiten soveltuvilla markkinointitavoilla. Hyviä keinoja tunnettuuden lisäämiseen on mm. sosiaalinen media ja bannerimainonta.

Hakusanatutkimus ostoprosessin vaiheissa

Hakukoneissa käytettävät avainsanat muuttuvat sen mukaan, missä ostoprosessin vaiheessa ollaan. Haetaanko tietoa tuotteen tai palvelun hyödyistä, vaihtoehdoista, hinnasta, toimituksesta, toimittajasta vai takuuasioista? Jos verkkosivusto tai -kauppa halutaan palvelemaan ostoputken eri vaiheissa olevia henkilöitä, niin sisältöratkaisut kannattaa toteuttaa sen mukaisesti hakusanatutkimusta hyödyntäen.

BSTR:lla on kokemusta lähes sadan onnistuneen avainsanatutkimuksen toteuttamisesta. Me tunnemme termit ja hakukäyttäytymisen. Ota yhteyttä, niin katsotaan yrityksesi termit kuntoon.

Rami Renko BSTR

Rami Renko

Markkinoinnin asiantuntija

Kuulostiko kiinnostavalta?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.