[ Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | Strategia ]

Iskevää kuntamarkkinointia vuonna 2020

Pauliina Hautamäki10.09.2019

Kuntamarkkinoinnilla vaikutetaan siihen, miten kiinnostavana ja houkuttelevana kunta tai kaupunki koetaan. Sen tavoite on pitää nykyiset asukkaat ja yritykset sitoutuneina omaan kuntaan sekä etenkin houkutella uusia asukkaita, yrityksiä ja matkaajia.

Pauliina Hautamäki BSTR

Markkinoinnilla kunta asetetaan Suomen kartalle, lisätään paikan tunnettuutta ja vahvistetaan haluttua mielikuvaa. Mihin sitten kannattaa kiinnittää huomiota, kun kuntamarkkinointia halutaan kehittää uudelle tasolla?

Kokosin vinkit teille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa, miten teidän kunnassanne markkinointia toteutetaan vuonna 2020.

Ottakaa markkinointi kulmahuoneeseen johtajan pöydälle

Markkinoinnissa ei ole kyse erillisistä toimenpiteistä tai kuivista yksisuuntaisista mainoksista. Kyse on kunnan strategian toteuttamisesta ja päätöksentekoon liittyvistä toimista, joista kerrotaan kiinnostavasti, avoimesti ja suunnitelmallisesti. Oikeasti, markkinointi on oltava kunnissa ensin johtoportaan asia. Vasta sen jälkeen siitä tulee kaikkien asia.

Keskustelkaa ja päättäkää, ketä pitäisi kiinnostaa?

Päättäkää, ketä teidän kunnan markkinoinnin tulisi tavoittaa. Kuntien markkinoinnin kohderyhmiä ovat uudet potentiaaliset asukkaat ja yritykset sekä matkailijat ja nykyiset asukkaat. Määritelkää kohderyhmä tarkemmin: missä henkilöt asuvat, mitä he harrastavat ja mikä heitä kiinnostaa? Markkinoinnin viesteillä ei puhutella kunnan päättäjiä vaan henkilöitä, joka ei tiedä teistä välttämättä yhtään mitään.

Unohtakaa kliseet ja laimeudet – Iskekää niin, että läikähtää

Päättäkää, millaisen mielikuvan (brändin) haluatte kunnastanne luoda. Kuka sinun kuntasi on? Millaisella äänellä kuntasi puhuu? Mitä se lupaa ja miltä se näyttää? Tee kunnastasi persoona. Älä valitse mielikuvaa, joka miellyttää itseäsi, vaan asetu ulkopuolisen rooliin ja mieti, mikä kunnassasi oikeasti kiinnostaa? Kysykää myös, mistä kuntalaiset ovat ylpeitä? Myös heikkouksista voi ponnistaa ja kääntää ne valloittaviksi markkinointiviesteiksi. Tai ajankohtaisista tapahtumista, kuvitelkaa miten herkullista markkinointi voisi olla nyt lottovoittajien Siilinjärvellä.

Muuttakaa normaali kiinnostavaksi

Etenkin pienemmissä kunnissa markkinointiin satsattavat rahat saattavat olla tiukoilla. Käsitystä markkinoinnista tulisi laajentaa ja puhua enemmän markkinointihenkisyydestä. Kunnan perustekemisestä kuten avustusten jakamisesta, päivähoitoon hakemisesta tai jonkun alueen kehittämisestä saa päräyttäviä markkinointitempauksia, kun irrottaudutaan perinteisestä tiedottamisen näkökulmasta.

Näkykää verkossa tai kuolkaa

Kiinnostavinkaan paikka ei voi herättää mielenkiintoa, jos kukaan ei kuule tai näe kuntaasi missään, etenkään sähköisissä kanavissa. Verkkonäkyvyys käsittää verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja esimerkiksi Google-mainonnan. Muista sisältö, sillä verkkosivut ja päivitykset eivät kiinnosta, jos tekstit ja kuvat ovat hallinnollisia ja viestivät tuhatlukua.

Mitatkaa markkinoinnin tuloksia

Kuntien budjetteja päätettäessä voidaan kyseenalaistaa, että kannattaako varata rahaa markkinointiin ja onko markkinoinnilla vaikutusta? Ymmärrettävä huoli, kun rahalle on monia muitakin kohteita. Tätä tuskaa helpottamaan, päättäkää markkinoinnille mittarit ja käykää niitä säännöllisesti läpi johdon kokouksissa. Voisitteko mitata vuosittain kunnan tunnettuutta ja kiinnostavuutta asuinpaikkana / matkailukohteena / yritysten sijoittumispaikkana ja seurata, vaikuttavatko markkinoinnin toimenpiteet tähän?

Tämän vuoden aikana muun muassa Seinäjoki ja Pori ovat toteuttaneet markkinointitoimia, jotka ovat olleet ihmisten huulilla jopa kansainvälisesti. Uskon, että kunnat tulevat lähivuosina panostamaan markkinointiin huomattavasti enemmän. Haastattelin blogia varten sekä kuntien markkinoinnin parissa työskenteleviä että muutamia luottamushenkilöitä ja kuntalaisia maakunnan eri kolkista. Pääviesti oli, että ilman rohkeita toimenpiteitä kunta näivettyy keskinkertaisuuksien kastiin. Kuten markkinoinnissa yleensäkin, itse perustuotteen, tässä tapauksessa kunnan palvelujen, on oltava kunnossa.

Ottakaa markkinointi agendalle ja asemoikaa kuntanne Suomen kartalle ja ihmisten mieliin. Keskustelen mielelläni teidänkin kuntanne markkinoinnista ja autan yhdessä BSTR:n tiimin kanssa teitä näkemään ja tuomaan esiin ainutlaatuisuutenne.

BSTR Pauliina Hautamäki

Pauliina Hautamäki

Kuulostiko kiinnostavalta?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.