Julkaistu verkkosivusto ei ole vielä valmis

bstr-linkedin-logo
BSTR Markkinointitoimisto

Mitä käyttäjät vaativat nykyaikaiselta verkkosivustolta? Miksi verkkosivustojen jatkuva mittaaminen ja käytettävyyden seuraaminen on niin tärkeää? BSTR:n web-tiimi vertaa verkkosivustoa omakotitaloon, joka vaatii jatkuvaa huoltoa, ettei se pääse rapistumaan.

Aktiivinen läsnäolo verkossa on nykypäivän yritysten elinehto. Verkkosivustojen täytyy täyttää verkon käyttäjän vaatimukset, olla helposti löydettävissä ja erottautua massasta, mielellään positiivisesti.

Verkkosivustojen tulisi olla jatkuvassa kehitystilassa, jossa niitä testataan ja parannetaan jatkuvasti.

– Verkkosivustoa voi verrata omakotitaloon. Kun talon kerran ostaa, täytyy sitä jatkossa huoltaa ja hoitaa, muuten se rapistuu. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä koti asukkaille, samoin kuin verkkosivuston tavoite on mahdollisimman hyvä käyttäjäkokemus asiakkaalle, web-kehittäjä Henri Välisaari havainnollistaa.

– Kun teknologia ja laitteet, joilla verkkoa selataan kehittyvät koko ajan, vanhentuvat myös verkkosivustot hyvin nopeasti, web-kehittäjä Kaisa Koskela toteaa.

Sivuston toimimista tulisi seurata eri mittareilla, jotta nähdään, mikä toimii ja mikä ei. Näin löydetään myös aiheelliset kehityskohdat. Tarvittavat muutokset voivat olla joskus pieniä, kuten painikkeen koko tai valikon rakenne. Kaiken taustalla ovat aina kysymykset: Miten sivusto täyttäisi sille asetetut tavoitteet? Miten se palvelisi asiakasta vielä paremmin?

– Mittaamalla verkkosivuston toimivuutta saadaan dataa ja päästään pois mutu-päätelmistä, web-AD Kimmo Luoma kiteyttää.

Yksi erinomainen työkalu käyttäjäkokemuksen mittaamiselle on heatmap, joka antaa kullanarvoista tietoa siitä, miten käyttäjät toimivat verkkosivustoilla ja mitä he klikkaavat. Jos mittarit kiinnostavat tarkemmin, löydät markkinoinnin asiantuntijoidemme Ramin ja Matin ajatuksia niistä täältä. 

– Julkaisuvaiheessa meillä sivuston tekijöillä on aina näkemys siitä, millainen sivusto palvelee asiakasta parhaiten. Julkaisun jälkeen näkemys testataan, jotta käytettävyydestä varmistutaan. Vaikka sivusto todettaisiinkin julkaisuhetkellä toimivaksi, saattavat käyttäjien tarpeet muuttua yllättäen, Kaisa huomauttaa.

Teknologiamarkkinoille putkahtaa jatkuvasti uusia laitteita, joilla käyttäjät selaavat verkkoa. Jos sivu ei toimi oikein tietyllä laitteella, on kokemus asiakkaalle negatiivinen, mikä puolestaan vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan koko brändistä.

Myös erilaiset hakutoiminnot ja käyttötavat, kuten äänihaku ja -käyttö yleistyvät jatkuvasti. Näitä täytyy seurata, ettei sivusto jää ajan jalkoihin. Yrityksen kohderyhmä voi myös muuttua, jolloin sivustoa täytyy jälleen tarkastella uudesta näkökulmasta. Julkaisuhetkellä pohjatyö on valmis, mutta sivusto ei.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.