[ Kampanjat ja lanseeraukset ]

Kampanjasuunnittelusta toimivaan kampanjasuunnitelmaan

BSTR10.06.2023

Kampanjasuunnittelu on prosessi, jossa tavoitellaan brändin tunnettuuden lisäämistä, myynnin kasvattamista tai uusien asiakkaiden hankintaa.

kampanjat-ja-lanseeraukset

Kampanjasuunnittelun merkitys

Kampanjasuunnittelu muodostaa pohjan koko markkinointikampanjan onnistumiselle. Se sisältää useita vaiheita, kuten markkinatutkimuksen, kohderyhmän määrittelyn, viestinnän suunnittelun, kanavien valinnan ja budjetin laadinnan. Jokainen näistä vaiheista on ratkaisevan tärkeä kampanjan tulosten maksimoimiseksi ja resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi.

Kampanjasuunnittelun vaiheet

 1. Markkinatutkimus: Kampanjasuunnittelu alkaa perusteellisella markkinatutkimuksella. Tämä vaihe kattaa kilpailijoiden analyysin, kohderyhmän tarpeiden ja mieltymysten ymmärtämisen sekä markkinoiden trendien ja mahdollisuuksien tunnistamisen.
 2. Kohderyhmän määrittely: On tärkeää tietää tarkalleen, kenelle kampanja on suunnattu. Kohderyhmän määrittely auttaa personoimaan viestit ja valitsemaan oikeat markkinointikanavat kampanjan tehokkuuden maksimoimiseksi.
 3. Viestinnän suunnittelu: Tässä vaiheessa määritellään, mitä viestejä halutaan välittää kohderyhmälle ja millä tavalla ne tuodaan esiin. Kampanjasuunnittelussa otetaan huomioon eri markkinointikanavien ominaisuudet ja sovitetaan viestit sopiviksi kuhunkin kanavaan.
 4. Kanavien valinta: Kampanjasuunnittelussa valitaan ne markkinointikanavat, jotka parhaiten tavoittavat kohdeyleisön. Tämä voi sisältää digitaalisia kanavia kuten sosiaalisen median, sähköpostimarkkinoinnin ja hakukonemarkkinoinnin lisäksi perinteisiä kanavia kuten printtimainonnan ja tapahtumat.
 5. Kampanjamateriaalit: Määritellään sopivat markkinointimateriaalit kampanjassa hyödynnettäväksi. Esim. kuvia ja videoita saatetaan käytettää kampanjan eri vaiheissa ja eri markkinointikanavissa.
 6. Budjetin laadinta: Viimeisessä vaiheessa määritellään kampanjan budjetti ja resurssit eri osa-alueille. Budjetin laadinnassa on otettava huomioon kaikki kampanjan kulut, mukaan lukien mainoskulut, henkilöstökulut ja mahdolliset ulkoiset palvelut.

kampanjasuunnittelu

Kampanjasuunnitelman esimerkki

Valmis kampanjasuunnitelma on tarkkaan harkittu ja dokumentoitu suunnitelma, johon on helppo palata uudelleen ja se toimii ohjenuorana kampanjan toteutuksen läpiviemiseksi. Valmis suunnitelma pitää sisällään myös kampanjan tavoitteet, joihin peilataan kampanjaraporttia onnistumisen tai epäonnistumisen todentamiseksi. Yläpuolella mainittujen kampanjasuunnittelun vaiheiden lisäksi valmiista kampanjasuunnitelmasta löytyy ainakin seuraavat tiedot:

 1. Tavoitteet ja tavoiteltavat tulokset: Kampanjasuunnitelma alkaa määrittelemällä selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, jotka halutaan saavuttaa kampanjan avulla. Tavoitteiden tulisi olla liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä, kuten myyntien kasvattaminen, bränditunnettuuden lisääminen tai uusien asiakkaiden hankkiminen.
 2. Visuaalinen tyyli: Suunnitelmassa määritellään myös kampanjan visuaalinen tyyli, joka sisältää brändin värit, fontit, logot ja graafisen suunnittelun elementit. Visuaalisen suunnittelun avulla varmistetaan kampanjan yhtenäinen ulkoasu eri markkinointikanavissa ja viesteissä, mikä vahvistaa brändin tunnistettavuutta ja viestii yhtenäistä brändi-identiteettiä kohderyhmälle.
 3. Aikataulu: Kampanjasuunnitelmassa määritellään kampanjan aikataulu, eli milloin ja missä järjestyksessä eri toimenpiteet toteutetaan. Aikataulun avulla varmistetaan kampanjan sujuva eteneminen ja aikataulussa pysyminen.
 4. Mittarit ja Seuranta: Kampanjasuunnitelmassa määritellään ne mittarit ja avainindikaattorit (KPI:t), joilla kampanjan tehokkuutta arvioidaan. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan seurantaprosessi ja vastuuhenkilöt, jotka vastaavat kampanjan tulosten analysoinnista ja raportoinnista.

Esimerkki yrityksen markkinointisuunnitelmasta

 1. Yrityksen tausta ja tavoitteet:

Yritys X on nuorekas ja innovatiivinen teknologiayritys, joka tarjoaa mobiilisovelluksia terveys- ja hyvinvointialalle. Tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme ja lisätä brändin tunnettuutta uusilla markkinoilla.

 1. Kohderyhmä:
 • Pääkohderyhmänämme ovat 25–40-vuotiaat kaupunkilaiset, jotka ovat kiinnostuneita terveydestä ja hyvinvoinnista sekä käyttävät aktiivisesti älypuhelimia ja mobiilisovelluksia.
 • Lisäksi tavoittelemme terveysalan ammattilaisia, kuten personal trainereita ja ravitsemusasiantuntijoita, jotka voivat suositella sovellustamme asiakkailleen.
 1. Kampanjan tavoitteet:
 • Kasvattaa sovelluksen latausmääriä 30 % seuraavan neljännesvuosijakson aikana.
 • Parantaa käyttäjien sitoutumista sovellukseen lisäämällä päivittäisten käyttäjien määrää 20 %.
 • Lisätä brändin tunnettuutta uusilla markkinoilla järjestämällä paikallisia tapahtumia ja yhteistyöprojekteja terveysalan ammattilaisten kanssa.
 1. Viestinnän suunnittelu:
 • Slogan: ”Terveys taskussasi – Yritys X:n sovelluksella kohti parempaa hyvinvointia!”
 • Viestit: Korostetaan sovelluksen helppokäyttöisyyttä, personoitua terveysseurantaa ja ammattilaisten suositusta.
 • Kanavat: Sosiaalinen media (Facebook, Instagram), terveysalan blogit ja verkkosivustot, paikalliset tapahtumat ja sponsoroinnit.
 1. Mainosmateriaalit ja visuaalinen tyyli:
 • Kuvat: Käyttäjien onnelliset ja aktiiviset kuvat, jotka kuvastavat terveellistä elämäntapaa.
 • Videot: Lyhyet esittelyvideot sovelluksen käytöstä ja hyödyistä.
 • Visuaalinen tyyli: Raikkaat värit, minimalistinen design, yrityksen logo ja slogan näkyvästi esillä.
 1. Aikataulu:
 • Tammikuu: Kampanjan suunnittelu ja valmistelut.
 • Helmikuu–Maaliskuu: Kampanjan toteutus ja markkinointitoimenpiteiden käynnistys.
 • Huhtikuu: Kampanjan tulosten analysointi ja raportointi.
 1. Budjetti:
 • Sosiaalisen median mainonta: 5 000 €
 • Tapahtumat ja sponsoroinnit: 3 000 €
 • Visuaalisen materiaalin tuotanto: 2 000 €
 • Yhteistyökumppaneiden palkkiot: 2 500 €
 • Yhteensä: 12 500 €
 1. Mittarit ja Seuranta:
 • Sovelluksen latausmäärät ja käyttäjämäärät.
 • Sosiaalisen median sitoutumisasteet ja seurantatunnukset.
 • Asiakaspalautteen ja arvostelujen analysointi.

Yhteenveto

Analysoimalla kampanjan tuloksia ja reagoimalla niihin nopeasti voidaan optimoida kampanjan suorituskyky ja saavuttaa kampanjan tavoitteen mukaisia tuloksia. Kokonaisuudessaan kampanjasuunnittelu on tärkeä vaihe kampanjan onnistumisen näkökulmasta. Tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.

BSTR:llä on vuosien kokemus markkinointikampanjoiden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme: Kampanjat ja lanseeraukset.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.