Kasvun portaat

Tero Luoma

Menestykseen tähtäävillä yrityksillä on halu kehittyä ja kasvaa. Kehittyminen ja kasvu vaatii määrätietoisia toimia. Markkinointi luo kasvua. Markkinointiin suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti panostamalla yrityksellä on mahdollisuus lisätä asiakkaiden määrää ja laatua. Miten markkinoinnista saadaan yritykseen tuloksia tuottava toimintatapa ja mitä asioita täytyy ottaa huomioon, jotta markkinointi ymmärretään organisaation sisällä oikein? Tarkennetaan vielä, että markkinointi ei ole pelkkää mainontaa vaan markkinointi on paljon enemmän. Tarkempaa tietoa saat tutustumalla Viivin blogiin Mitä markkinointi on?.

Millä sitten päästään alkuun? Kymmenen kasvun portaan mallia noudattamalla pääset markkinoinnissa ja liiketoiminnassa eteenpäin ja saavutat parempia tuloksia.

Kasvun portaat:

1. Olenko valmis markkinoinnin määrätietoiseen kehittämiseen? Mitä eteneminen tulee vaatimaan:
 • Rohkeutta toimia ja erottua
 • Luottamusta
 • Aikaa
 • Sitoutumista
 • Rahaa 
2. Tavoitteet myyntiin ja markkinointiin. Tunnusomaisia piirteitä hyvälle tavoitteelle:
 • Riittävä tarkkuus
 • Selkeästi mitattavissa
 • Saavutettavissa
 • Liiketoiminnan kannalta relevantti
 • Tavoitteen saavuttamisen aikataulu
3. Brändin ydinviesti ja asiakashyödyt:
 • Miksi juuri minä/me?
 • Erottava asiakaslupaus
4. Kohderyhmä:
 • Ketkä ovat kohderyhmäämme?
5. Tapa herättää kiinnostus:
 • Kuinka saadaan ihmiset kiinnostumaan?
6. Palvelupolku:
 • Miten palvelupolkumme toimii?
7. Aikataulu ja viikkorytmi:
 • Mitä tapahtuu viikossa ja mitä vuodessa?
8. Mittaaminen:
 • Mitä ja miten mitataan?
9. Reagoiminen:
 • Miten reagoidaan?
 • Mielellään nopeasti ja laadukkaasti.
10. Kehittäminen:
 • Miten ja mitä kehitetään?
 • Ei liikaa kehitettävää yhtä aikaa. Tärkeämpää laatu kuin määrä.

Kasvun portaat on selkeä ja systemaattinen malli toiminnalle, joka johtaa kasvuun. Isoja muutoksia tapahtuu harvoin nopeasti, mutta pitkäjänteinen sitoutuminen tuottaa varmasti tuloksia. Mallia voi toteuttaa itse tai pyytää meitä apuun suunnittelemaan matkaa huipulle. Autamme mielellämme.

Mukavaa kesää!
Tero
0400 918 288

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.