[ Kampanjat ja lanseeraukset | Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | Strategia ]

Kohderyhmän määrittely ja huomiointi

BSTR27.05.2023

Kohderyhmä on spesifi ryhmä ihmisiä, joille suunnitellaan personoitu markkinointiviestintä valittuihin kanaviin. Kohderyhmälle määritellään ainakin demografiset tiedot, käyttätymismallit ja mieltymykset.

strategia

Mikä on kohderyhmä?

Kohderyhmä viittaa siihen spesifiin ryhmään ihmisiä, joille yritys tai brändi suunnittelee markkinointiviestintäänsä. Se on perusta kaikelle markkinoinnille, ja sen määrittely on ensimmäinen askel kohti kohdennettua ja tehokasta markkinointia. Kohderyhmän tarkka tuntemus antaa mahdollisuuden personoida markkinointiviestintää. Personointi voi kattaa kaiken mainosten räätälöinnistä verkkosivustojen käyttökokemuksen personointiin. Tavoitteena on luoda yhteys kohderyhmän kanssa, mikä parantaa sitoutumista.

Kohderyhmän määrittely on ensimmäinen askel

Selkeästi määritelty kohderyhmä auttaa kohdentamaan resursseja oikein ja varmistamaan, että markkinointiviestit resonoivat halutulla tavalla. Huomioi seuraavat tekijät:

 • Demografiset tiedot: Huomioi kohderyhmän ikä, sukupuoli, asuinpaikka, tulotaso ja muut tunnistettavat tekijät.
 • Psykografiset tekijät: Ymmärrä kohderyhmän arvot, kiinnostuksen kohteet, harrastukset ja elämäntyyli.
 • Käyttäytymismallit: Analysoi kohderyhmän ostokäyttäytyminen, päätöksentekoprosessi ja vuorovaikutustavat.
 • Digitaalinen läsnäolo: Tutki, millä alustoilla ja kanavilla kohderyhmä viettää aikaa ja millaisia sisältöjä he kuluttavat.

Kohderyhmästrategian luominen

Kun kohderyhmä on määritelty, seuraava askel on luoda strategia, joka perustuu tietoon kohderyhmän tarpeista ja odotuksista. Kohderyhmästrategian tulee käsittää markkinointikanavat monipuolisesti. Verkkosivujen sisällöt, sosiaalisen median kampanjat ja sähköpostimarkkinointi tulisi myötäillä kohderyhmän erityispiirteitä. Kun lähdet luomaan tai kehittämään kohderyhmästrategiaa, niin älä unohda seuraavia kohtia:

 1. Tavoitteet: Määritä, mitä haluat saavuttaa kohderyhmän kanssa ja kuinka nämä tavoitteet tukevat liiketoimintastrategiaasi.
 2. Yksilöllinen personointi: Pyri tarjoamaan yksilöllisiä kokemuksia kohderyhmälle huomioimalla heidän yksilölliset tarpeensa ja mieltymyksensä.
 3. Monikanavaisuus: Hyödynnä erilaisiin markkinointikanavia sisältökohtaisesti tavoittaaksesi kohderyhmän eri tilanteissa.
 4. Jatkuvuus ja vuorovaikutus: Kehitä suhdetta kohderyhmän kanssa erityisesti somekanavissa ylläpitämällä aktiivista vuorovaikutusta ja tarjoamalla jatkuvasti relevanttia sisältöä.
 5. Analytiikka ja mittarit: Seuraa kohderyhmän reaktioita ja käyttäytymistä, hyödynnä analytiikkaa ja optimoi markkinointiviestintää tehokkaammaksi.
 6. Kilpailuympäristö: Arvioi kilpailijoiden kohderyhmämäärittelyjä ja etsi myyntivaltteja ja kilpailuasetelmia kohderyhmässä, jotka erottavat brändisi muista.
 7. Konversio- ja tavoitemittarit: Aseta selkeät konversio- ja tavoitemittarit, joiden avulla voit seurata markkinoinnin tehokkuutta ja saavutettuja tuloksia.
 8. Asiakaspalautteen hyödyntäminen: Kuuntele ja hyödynnä asiakaspalautetta jatkuvasti kehittääksesi kohderyhmästrategiaasi.
 9. Joustavuus: Tunnista, että kohderyhmät voivat muuttua ajan myötä, ja ole valmis päivittämään strategiaasi vastaavasti.

kohderyhma

Mukauta sisältöä kanavakohtaisesti

Kohderyhmän huomioiminen eri markkinointikanavissa vaatii hienovaraista lähestymistapaa, joka ottaa huomioon kunkin kanavan ominaisuudet ja käyttäjien odotukset. Tässä muutamia vinkkejä:

 1. Sosiaalinen Media:
  • Monipuolisuutta: Tee julkaisuja feediin, storiesiin ja threadsiin.
  • Mainosta: Maksetulla mainonnan avulla tavoitat kohderyhmästäsi nekin, jotka eivät vielä ole seuraajiasi
 2. Sähköpostimarkkinointi:
  • Segmentointi: Jaa sähköpostilistat eri asiakassegmentteihin perustuen kohderyhmän demografisiin tietoihin tai käyttäytymiseen.
  • Personoitu viestintä: Käytä personoituja sähköposteja tarjouksineen ja sisällöllisine elementteineen. Ohjaa heitä verkkosivustollesi.
 3. Verkkosivut:
  • Kohdennettu sisältö: Tarjoa verkkosivuilla sisältöä, joka puhuttelee erityisesti kohderyhmää ja vastaa heidän tarpeisiinsa. Panosta erityisesti etusivun vaikuttavuuteen.
  • Helppo navigointi: Tee sivuston navigoinnista intuitiivista ja helposti omaksuttavaa kohderyhmälle. Käyttävätkö he mobiililaitetta vai pöytätietokonetta?
 4. Hakukonemarkkinointi (SEM):
  • Avainsanoilla kohdentaminen: Valitse avainsanat, joita kohderyhmä todennäköisesti käyttää hakukoneissa. Avainsanojen määrittelyyn kannattaa tilata avainsanatutkimus.
  • Päivitetyt mainokset: Päivitä mainoksia ja avainsanoja säännöllisesti vastaamaan kohderyhmän muuttuvia tarpeita.
 5. Videomarkkinointi:
  • Kerronta: Hyödynnä videoissa henkilökohtaista kerrontaa ja tarinoita, jotka resonoivat kohderyhmän kanssa.
  • Huumoria vai asiasisältöä: Valitse tyyli, joka sopii kohderyhmän mieltymyksiin, olipa se sitten huumori tai vakavampi lähestymistapa.
 1. Podcastit ja äänisisältö:
  • Vieraat harkitusti: Kutsu podcastiin vieraita, jotka kiinnostavat erityisesti kohderyhmääsi.
  • Äänen sävy: Valitse äänen sävy, joka resonoi kohderyhmän kanssa – voi olla rentoa, asiantuntevaa tai viihdyttävää.

Markkinoijan tulee jatkuvasti seurata ja analysoida kohderyhmänsä käyttäytymistä eri kanavissa varmistaakseen, että viestintä on aina ajantasaista ja relevanttia.

Kohderyhmäkeskeisen markkinoinnin tulevaisuus ja GDPR

Kohderyhmäkeskeinen markkinointi muuttuu tulevaisuudessa todennäköisesti entisestään GDPR:n (Yleinen tietosuoja-asetus) huomioiden entistä enemmän asiakaslähtöiseksi ja läpinäkyvämmäksi. GDPR asettaa tiukat vaatimukset henkilötietojen käsittelylle ja antaa kuluttajille enemmän valtaa omiin tietoihinsa. Tämä vaikuttaa myös kohderyhmäkeskeiseen markkinointiin seuraavilla tavoilla:

 1. Tietojen keräämisen rajoitukset: GDPR rajoittaa henkilötietojen keräämistä ja vaatii, että kerätyt tiedot ovat tarpeellisia ja asianmukaisesti suojattuja. Markkinoijien on oltava tarkempia siitä, mitä tietoja he keräävät ja miten niitä käytetään kohderyhmän muodostamiseen.
 2. Profiilien rakentaminen: GDPR vaatii läpinäkyvyyttä ja avoimuutta henkilötietojen käsittelyssä, mikä voi vaikuttaa markkinoijien kykyyn rakentaa yksityiskohtaisia asiakasprofiileja. Tulevaisuudessa markkinoijien on oltava varovaisia profiilien rakentamisessa ja varmistettava, että ne perustuvat lailliseen perusteeseen ja ovat selkeästi viestitty asiakkaille.
 3. Kohdennettu mainonta: GDPR vaatii, että henkilötietojen perusteella tapahtuva kohdennettu mainonta on läpinäkyvää ja että käyttäjille annetaan mahdollisuus valita, mitä mainoksia he haluavat nähdä. Tulevaisuudessa markkinoijien on keskityttävä entistä enemmän laadukkaaseen sisältöön ja relevanttiin mainontaan, jotta käyttäjät ovat valmiimpia antamaan suostumuksensa.

BSTR:llä on vuosien kokemus kohderyhmäkeskeisestä markkinoinnista. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluihimme.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.