[ Digimarkkinointi ]

Liidien hankinta myynnin tukipilarina

BSTR12.06.2023

Liidit, eli potentiaaliset asiakkaat, ovat polttoainetta liiketoiminnan kasvulle. Oikeanlaisella toimintamallilla voidaan varmistaa liidien laatu ja jatkuva tuotanto.

digimarkkinointi

1. Markkinointikanavien monipuolinen hyödyntäminen

Liidien hankinta voi tapahtua monilla eri markkinointikanavilla. Hyödynnä sosiaalista mediaa, sähköpostimarkkinointia, hakukonemarkkinointia ja sisältömarkkinointia tavoittaaksesi erilaisia kohdeyleisöjä. Jokainen kanava tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia liidien hankintaan, joten testaa erilaisia kanavia ja lähestymistapoja keskittyen niihin kanaviin, jotka tuottavat parhaita tuloksia liidien laadun ja määrän suhteen.

2. Luo houkuttelevaa sisältöä

Sisältömarkkinointi on tehokas tapa houkutella liidejä verkkosivustollesi. Luo laadukasta ja informatiivista sisältöä, joka vastaa kohdeyleisösi tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Blogikirjoitukset, oppaat, videomateriaali ja infografiikat voivat kaikki toimia tehokkaina sisältövälineinä liidien hankinnassa. Muista optimoida sisältösi hakukoneystävällisesti käyttämällä tehokkaita ja relevantteja avainsanoja.

3. Landing paget kampanjoille

Landing paget, eli verkkosivuston laskeutumissivut toimivat tehokkaasti, mikäli niihin saadaan rakennettua houkutteleva sisältö. Suunnittele landing paget siten, että ne optimoituvat liidien keräämiseen. Huolehdi, että landing paget tarjoavat selkeän ja houkuttelevan tarjouksen, joka kannustaa kävijöitä antamaan yhteystietonsa. Käytä kutsuvia otsikoita, selkeää call-to-actionia ja kiinnostavia kuvia tai videoita varmistaaksesi landing pagellesi korkean konversioasteen.

4. Testaa, mittaa ja muokkaa

Liidien hankinta on jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa optimointia ja kehittämistä. Älä pelkää kokeilla uusia lähestymistapoja ja testata erilaisia toimintamalleja. Mittaa tuloksiasi säännöllisesti ja kerää tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Perusta toiminta luotettavaan dataan ja palautteisiin, ja tee tarvittavat muutoksia.

liidien-hankinta

Kilpailut ja arvonnat liidien hankinnassa

Kilpailut ja arvonnat ovat tehokkaita tapoja hankkia liidejä, kun niitä käytetään oikein. Tässä muutamia vinkkejä siitä, miten voit hyödyntää kilpailuja ja arvontoja liidien hankinnassa:

  1. Kohdenna kilpailut oikein: Ennen kilpailun tai arvonnan järjestämistä määritä tarkasti, minkä kohdeyleisön haluat tavoittaa. Tämä auttaa sinua suunnittelemaan kilpailun, joka kiinnostaa juuri oikeaa kohderyhmää ja houkuttelee heitä osallistumaan.
  2. Tarjoa houkutteleva palkinto: Valitse palkinto, joka on houkutteleva ja kiinnostava kohdeyleisöllesi. Palkinnon ei tarvitse olla kallis, mutta sen tulisi olla jotain, mikä herättää kiinnostusta ja kannustaa ihmisiä osallistumaan.
  3. Selkeät osallistumisohjeet: Anna selkeät ohjeet siitä, miten kilpailuun tai arvontaan voi osallistua. Varmista, että osallistumisohjeet ovat helposti ymmärrettäviä ja että osallistujien on helppo suorittaa tarvittavat toimenpiteet osallistuakseen.
  4. Liidien kerääminen: Pyydä osallistujia antamaan yhteystietonsa osallistuessaan kilpailuun tai arvontaan. Voit esimerkiksi pyytää heitä täyttämään lomakkeen, jossa kysytään nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti muita relevantteja tietoja.
  5. Markkinointi ja jakelu: Markkinoi kilpailua monikanavaisesti tavoittaaksesi mahdollisimman laajan yleisön. Hyödynnä sosiaalista mediaa, landing pageja ja muita markkinointikanavia varmistaaksesi, että kilpailusi saavuttaa mahdollisimman monet potentiaaliset osallistujat.
  6. Seuraa ja jatkokäsittele liidejä: Kerättyäsi liidejä kilpailun tai arvonnan kautta, varmista, että seuraat niitä ja käsittelet niitä asianmukaisesti. Tämä voi sisältää esimerkiksi kiitossähköpostien lähettämistä kaikille osallistujille sekä jatkoyhteydenottoja liidien muuntamiseksi asiakkaiksi.
  7. Analysoi ja opi: Kun kilpailu tai arvonta on päättynyt, analysoi kerättyä dataa ja opi siitä. Mitä kampanjan onnistumisesta voit oppia tulevia kilpailuja varten? Oliko tietty markkinointikanava erityisen tehokas? Näiden tietojen avulla voit parantaa tulevia kilpailuja ja arvontoja ja maksimoida niiden vaikutuksen liidien hankinnassa.

Mitä kannattaa seurata?

Kanavien vertailu auttaa tunnistamaan parhaat lähestymistavat, kun taas konversioasteiden seuraaminen paljastaa pullonkaulat ja mahdollisuudet parantaa liidien muuntumista asiakkaiksi. Lisäksi liidien elinkaaren seuranta ja laadun arviointi ovat olennaisia tekijöitä, jotka auttavat optimoimaan markkinointitoimenpiteitä ja parantamaan asiakaskokemusta. ROI:n analysointi puolestaan tarjoaa kattavan kuvan markkinoinnin kannattavuudesta ja auttaa tekemään järkeviä päätöksiä budjetoinnin suhteen. A/B-testaus ja trendien analysoiminen täydentävät analytiikan työkalupakkia mahdollistaen jatkuvan kehityksen ja mukautumisen markkinoiden muutoksiin. Yhdessä nämä seikat mahdollistavat optimaalisen liidien hankinnan strategian, joka tukee liiketoiminnan kasvua ja menestystä. Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.