[ Digimarkkinointi | Graafinen suunnittelu | Kampanjat ja lanseeraukset ]

Mainosten tekeminen elää murrosaikaa

BSTR22.05.2023

Mainosten tekeminen on kokenut merkittäviä muutoksia vuosien saatossa, kun markkinointiala on sopeutunut teknologian, kuluttajakäyttäytymisen ja digitaalisen vallankumouksen tuomiin haasteisiin.

graafinen-suunnittelu

Mainosten tekeminen lyhyesti

Mainosten tekeminen on prosessi, jossa suunnitellaan ja luodaan visuaalisesti ja tekstuaalisesti houkuttelevia mainoksia, joiden tarkoituksena on herättää kiinnostus kohdeyleisössä ja saada aikaan haluttuja toimia. Se voi kattaa useita alueita, kuten graafisen suunnittelun, copywriten ja digitaalisen markkinoinnin.

Mainokset voivat edustavat erilaisia mainostyyppejä, jonka valinta riippuu tavoitteista ja käytettävissä olevista medioista. Esimerkkejä mainostyypeistä ovat display-mainokset verkossa, videomainokset, hakukonemainokset, printtimainokset, radiomainokset ja sosiaalisen median mainokset. Jokainen näistä tarjoaa omanlaisensa mahdollisuudet tavoittaa kohdeyleisö tehokkaasti.

Mitä mainosten tekemiseen vaaditaan?

Graafinen suunnittelu edellyttää kykyä luoda visuaalisesti houkuttelevia elementtejä, kun taas copywriting vaatii taitoa kirjoittaa selkeästi ja vaikuttavasti. Lisäksi digitaalisen markkinoinnin tuntemus on olennaista, jotta mainokset saadaan resonoimaan oikeassa yleisössä ja tehokkuus saadaan optimaaliseksi.

Useat työkalut helpottavat mainosten luomista ja hallintaa. Adobe Creative Cloud tarjoaa monipuolisia suunnittelutyökaluja, kuten Photoshop, Illustrator ja Premiere. Canva on helppokäyttöinen verkkosovellus, joka sopii mainosten nopeaan luomiseen ilman syvällistä suunnittelutaustaa.

Mainoksien A/B-testaus tuottaa tehokkuutta

A/B-testauksessa vertaillaan kahta tai useampaa erilaista versiota mainoksesta, kumpi suoriutuu paremmin mainonnan tavoitteen toteuttamisessa. A/B-testaus on yleinen tapa markkinointikampanjoiden optimointiin. A/B-teustauksen mainoksissa tulee olla aina yksi tai useampi selkeä ero. Tämä ero voi liittyä esimerkiksi otsikkoon, kuvan valintaan, mainosteksteihin tai call-to-actioniin. Sitten nämä eri versiot näytetään vuorottelevasti kohderyhmälle, ja niiden suorituskykyä seurataan.

mainosten-tekeminen

A/B-testauksen hyödyntäminen

Tehokkuuden optimointi: A/B-testauksen avulla voit tunnistaa ne tekijät, jotka tekevät mainoksestasi tehokkaamman. Voit parantaa CTR (klikkausprosenttia), konversioprosenttia ja mahdollisia muita tavoitteitasi.

Tiedon perusteella päätöksenteko: A/B-testauksen avulla päätökset perustuvat konkreettiseen dataan eikä arvailuihin. Näin voit tehdä markkinointistrategioita tukevia päätöksiä.

Kohdennettu personointi: Testauksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin kohdeyleisöäsi ja tarjoamaan personoidumpia mainoksia tulevaisuudessa, jotka resonoi paremmin kohdeyleisön kanssa.

Mainosten A/B-testauksen suunnittelu

Määritä tavoitteet: Selvitä, mitä haluat saavuttaa A/B-testauksella. Onko tavoitteenasi kasvattaa klikkausprosenttia, parantaa konversioprosenttia tai jotain muuta?

Valitse muuttujat: Päätä, mikä osa mainoksesta on testin kohteena. Se voi olla otsikko, kuvat, mainosteksti tai jokin muu tekijä.

Budjetti testaukseen: Varaa riittävästi budjettia, jotta mainoksen erilaiset versiot saavat riittävästi näkyvyyttä verkossa. Kun dataotanta on riittävä, niin voit tehdä luotettavia päätöksiä heikompien mainosversioiden sulkemiseen pois mainonnasta.

Analysoi aikaisemmat tulokset: Ennen uuden kampanjan mainoksia toteuttamista kannattaa tutkia aikaisempien kampanjoiden mainonnan A/B-testauksen tuloksia ja hyödynnä kerättyä tietoa uuden mainonnan suunnittelussa.

A/B-testaus on jatkuva prosessi, joka auttaa hienosäätämään mainoksiasi jatkuvasti parantaaksesi niiden suorituskykyä ja saavuttaaksesi markkinointitavoitteesi.

Mainosten toteutuksen murrosaika

  1. Digitaalinen murros

Aikaisemmin mainokset olivat pääasiassa perinteisiä, kuten printti-, radio- ja televisiomainoksia. Digitaalisen murroksen myötä internetin yleistyminen on avannut uusia mahdollisuuksia. Digitaaliset mainoskanavat, kuten hakukonemainonta, display-mainokset ja sosiaalisen median mainokset, ovat nousseet keskiöön, tarjoten tarkempaa kohdentamista ja vuorovaikutteisuutta.

  1. Personointi ja kohdentaminen

Aiemmin mainokset olivat usein massamarkkinointia, suunnattu laajalle yleisölle samalla viestillä. Nykyään mainosten tekemisessä korostuu personointi ja kohdentaminen. Data-analytiikan avulla yritykset voivat tunnistaa tarkasti kohdeyleisönsä ja tarjota räätälöityjä mainosviestejä, mikä parantaa mainosten tehokkuutta.

  1. Interaktiivisuus ja osallistaminen

Perinteiset mainokset olivat yleensä yksisuuntaisia viestejä, mutta nykypäivän mainokset pyrkivät olemaan vuorovaikutteisempia. Esimerkiksi interaktiiviset mainoskampanjat sosiaalisessa mediassa tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden osallistua mainoksen sisältöön viittaavaan keskusteluun kommenttikentässä.

  1. Mobiililaitteiden nousu

Mobiililaitteiden yleistyminen on muuttanut tapaa, jolla kuluttajat vuorovaikuttavat mainosten kanssa. Mainosten on oltava responsiivisia ja optimoituja mobiilikäyttöön. Lisäksi sovellusmainonta ja mobiilimainokset ovat kasvattaneet suosiota.

  1. Data-analytiikan merkitys

Aikaisemmin mainosten tehokkuutta oli vaikeampi mitata. Nykyään data-analytiikka tarjoaa syvällistä tietoa mainosten suorituskyvystä. Yritykset voivat seurata kampanjoidensa onnistumista reaaliajassa, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja kampanjoiden jatkuvan optimoinnin.

Yhteenveto

Mainosten tekeminen on siirtynyt perinteisistä massamarkkinoinnin lähestymistavoista kohti yksilöllistä, interaktiivista ja digitaalista suuntausta. Teknologian kehittyminen ja kuluttajien käyttäytymisen muutos ovat ohjanneet markkinointialaa kohti entistä personoidumpia, tarkemmin kohdennettuja ja mitattavampia mainoskampanjoita. Tulevaisuudessa voidaan odottaa lisää innovaatioita, kun markkinoijat pyrkivät pysymään ajan hermoilla ja vastaamaan jatkuvasti muuttuviin trendeihin.

BSTR:llä on vuosien kokemus mainoksien toteuttamisesta perinteisiin ja digitaalisiin kanaviin. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme: Graafinen suunnittelu.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.