[ Kampanjat ja lanseeraukset | Kumppanuus | Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen ]

Saisiko olla kampanja vai kumppanuus?

Viivi Kristo17.03.2021

Markkinointi on monessa yrityksessä vielä melko irrallinen kokonaisuus kaikesta muusta toiminnasta, ja markkinoinnin hyötyjä ei vielä täysin tiedosteta. Aina toisinaan asiakkaan suusta kuulee, että “oli niin kiire, että tehtiin vain nopea kampanja”. Jos tätä lähdetään pohtimaan hieman syvällisemmin, niin oliko se todellakin niin nopea?

Viivi Kristo BSTR

Ynnätään yhteen kampanjan suunnittelu, materiaalin tuottaminen, kampanjan toteutus ja tuloksien läpikäynti. Kampanja oli hyvä, mutta kyllähän siihen meni myös aikaa ja rahaa. Todennäköisesti kampanjalla saatiin aikaan tuloksia, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Miten tuloksia hyödynnetään? Miten pureudutaan siihen, mikä toimi ja mikä ei? Miten materiaaleja voidaan hyödyntää jatkossa? Miten napataan kampanjan aikana lämmitetyt liidit myöhemmin? Niin paljon kysymyksiä, joihin ilman systemaattista otetta ei valitettavasti ole aikaa paneutua. Jos mennään koko ajan vain kampanja kerrallaan miettimättä sen enempää jatkotoimia, ei markkinoinnista saada niin suurta hyötyä, mitä siitä olisi tarjolla. Kampanjoissa valitettavaa on se, että niiden tulokset eivät vielä yksinään kanna hirmu pitkälle, sillä kampanjan päätyttyä homma unohtuu nopeasti ilman asiakkaiden muistuttelua. Vaikka kampanjat ovat tärkeitä, tarvitaan niiden rinnalle myös muuta markkinointia.

Kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa on eri tasoja. Ensimmäisenä on pitkän tähtäimen tavoitteisiin tähtäävää brändimarkkinointia, jossa laadukkaalla ja suunnitelmallisella näkyvyydellä edistetään yrityksen tunnettuutta, esim. somessa. Toisena tulee lyhyellä aikavälillä konkreettisiin toimiin tähtäävää, ajan mukana elävää, nopeasti reagoivaa ja testaavaa taktista markkinointia. Toiminta on suunnitelmallista ja tuloksia mitataan ja analysoidaan koko ajan, jonka jälkeen markkinointia muokataan tuloksien pohjalta suuntaan tai toiseen. Kumpikin taso on yhtä tärkeä, ja kaikki toimet tähtäävät kohti suurempaa tavoitetta: liiketoiminnan kasvua. Erityisen tärkeäksi monitasoinen markkinointi nousee silloin, kun yrityksellä on useita tuotteita ja palveluita, joille on omat kohderyhmänsä.

Kokonaisvaltainen markkinointi ei tietenkään sulje pois kampanjoita, vaan toimet kulkevat rinta rinnan. Kampanjat ovat juurikin niitä taktisia toimia, joilla haetaan suoraa toimintaa tunnettuuden lisäksi. Hedelmää ne tuottavat kuitenkin parhaiten silloin, kun myös elämä kampanjan jälkeen on mietitty – tai siis sen miettimiselle on varattu aikaa ja resursseja, jotka hyödynnetään tuloksien pohjalta. Kokonaisvaltainen markkinointi antaa myös yritykselle tilaa hengittää. Kun ns. perusnäkyvyys on hoidossa ja etukäteen suunniteltu, ei markkinointi ole niin hötkyilevää kampanjasta toiseen ryntäilyä.

Markkinoinnilla ei tähdätä ainoastaan uusasiakashankintaan, vaan myös nykyasiakkaiden sitouttamiseen ja lisämyyntiin. Liian monesti nykyasiakkaat jätetään markkinoinnissa huomiotta, vaikka heissä saattaa olla ihan valtava ostopotentiaali.

Markkinointikumppanin näkökulmasta pidempään yhteistyöhön tähtäävä kumppanuus on asiakkaalle kokonaistaloudellisesti aina edullisempaa. Kuten jokaisessa suhteessa, tutustuminen ja yhteisen sävelen löytäminen vievät aina hetken aikaa. Kun tämä sävel on löytynyt ja meille on syntynyt kattava kuva asiakkaamme liiketoiminnasta, osaamme valjastaa ammattitaitomme asiakkaan käyttöön parhaalla tavalla tuoden peliin mukaan enemmän ideoita, enemmän suunnitteluapua ja tuloksien hyödyntämistä.

Siispä seuraavan kerran kun aloitamme yhteisen kampanjan, mietitään yhdessä myös mitä tapahtuu sen jälkeen.

Viivi Kristo BSTR

Viivi Kristo

Strategi, vanhempainvapaalla

Kuulostiko kiinnostavalta?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.