Markkinoinnin mittaaminen

bstr-linkedin-logo
BSTR Markkinointitoimisto

Viimeistään loppuvuodesta on hyvä uppoutua mittareiden tuloksiin: mitkä olivat tavoitteet ja mitä saavutettiin? Olivatko valitut mittarit oikeita ja mitä mittareita asetetaan ensi vuodeksi? Oliko mittareita asetettu tälle vuodelle ylipäätään ollenkaan?

Jos viimeisen kysymyksen kohdalla nousi punaa poskille, kannattaa tähän blogiin perehtyä ajatuksella. Annan hyviä vinkkejä, miten lähdet liikkeelle ja miten keräät sopivan työkalupakin juuri sinulle. Muista, että onnistunut markkinointi on aina mitattavissa.

1. Mittarit tavoitteiden mukaan

Tärkein ohje on asettaa mittarit tavoitteiden mukaan. Digitaalinen markkinointi tuo markkinoijalle sata ja yksi mahdollista seurantaraporttia: kuinka paljon verkkosivujen kävijämäärät ovat nousseet, kuinka monta klikkausta on tullut bannereista, mitä kaikkea Google Analytics tarjoaakaan ja entäs somen seuraajat?

Valitse digitaalisista mittareista seurantaan ne, jotka palvelevat parhaiten asetettuja tavoitteita. Onko yrityksen tulevat tavoitteet tunnettuuden lisääminen, myynnin kasvattaminen, investoijien houkuttelu ja kansainvälistyminen? Hienoa, nämä tavoitteet määrittelevät raamit tuloksien mittaamiselle.

2. Mittareiden valitseminen

Kun liiketoiminnan tavoitteet ovat kirkkaana mielessä, voidaan uppoutua tutkimaan mitä mittareita on ylipäätään olemassa. Markkinoinnin ja myynnin on hyvä kulkea samoja polkuja ja erityisesti B2B-puolella liideihin liittyvät mittarit ovat hyvin oleellisia. Liidien määrä, niiden laadun kehittyminen, liidien kautta tullut myynti ja ihmisten kyselyt kertovat markkinoinnin onnistuneen myynnin tukena. Verkossa voidaan mitata esimerkiksi verkkosivuston vierailuja, kanavien seuraajia, kontaktien kehittymistä ja blogin lukijamääriä. Google Analyticsin kautta saadaan valtava määrä seurattavia diagrammeja. Niistä kannattaa valita vain tavoitteiden kannalta oleellisimmat.

Jos esimerkiksi sisältömarkkinointi on yrityksen markkinoinnin kulmakiviä, voidaan sen puitteissa seurata miten sivuilla käytetty aika on lisääntynyt, miten pitkään blogeja luetaan ja kuinka moni sivuston vierailijoista on siirtynyt blogia lukemaan. On hyvä tarkastella myös mikä on sivujen välitön poistumisprosentti; korkea prosenttiluku kertoo sivuston epäonnistumisesta visuaalisesti sekä sisällöllisesti. Parasta laadullista dataa tarjoaa suora asiakaspalaute.

3. Tulosten esittely

Mittareiden valinnan jälkeen on hyvä muodostaa myös raamit sille, miten mittareita tarkastellaan ja miten ne esitellään. Dataa on hyvä kerätä vuoden varrella Excel-taulukkoon, jossa datasta on helppo muodostaa diagrammeja. Jos sivustovierailujen määrässä näkyy selkeä piikki, tarkastele mitä silloin on tehty. Parhaita mittareita voidaan tarkastella ristiin ja löytää syy-seuraussuhteita. Markkinoinnin toimet tosin kantavat myös pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi suoraa yhteyttä ei aina ole löydettävissä.

Mittareiden visuaalinen esittäminen helpottaa kaikkia yrityksen toimijoita hahmottamaan, mistä on kyse. Tulosten asettelu samalle sivulle auttaa hahmottamaan vallitsevan tilanteen paremmin. Positiivinen kehitys antaa aina draivia tehdä asiat entistä paremmin.

Uutta markkinointisuunnitelmaa työstettäessä otetaan tiimin kesken asetetut tavoitteet esiin ja katsotaan miten markkinoinnissa viime vuonna onnistuttiin sekä mitä lähdetään kehittämään ensi vuonna. Parhaassa tapauksessa lasketaan, kuinka paljon yksi liidi on tullut maksamaan ja montako liidiä tavoiteltaviin myyntilukuihin tarvitaan ensi vuonna. Tämän pohjalta voidaan laskea, miten ensi vuosi budjetoidaan.

Muista kuitenkin lähteä liikkeelle pala kerrallaan. Makustele asiaa ensin rauhassa ja mieti, mikä on juuri teidän yrityksellenne realistista. Muista pyytää apua, asioita on turha jäädä murehtimaan yksin.

Hanne Pohto-Viita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.