[ Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | Strategia ]

Markkinointibudjetti lähtee liiketoiminnan tavoitteista

Pauliina Hautamäki20.06.2022

Markkinointibudjettiin huolehditaan ne toimenpiteet, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita.

Pauliina Hautamäki BSTR

Budjetointi on liiketoiminnan toimintasuunnitelma muutettuna luvuiksi eli rahaksi. Budjetointia käynnistettäessä tarkastellaan isoa kuvaa eli visiota ja strategiaa: Mitä tavoitteita yritykselle on asetettu vuoden tähtäimellä? Missä haluamme olla pidemmällä aikavälillä? Nämä kysymykset antavat ymmärrystä siitä, haetaanko kasvua rajusti vai maltillisesti, tai haetaanko yrityksen toimintaan muutoksia esimerkiksi yritysostoilla tai liiketoimintojen myynnillä, uusilla tuotelanseerauksilla, uusia jakelukanavia etsimällä tai kansainvälistymällä. Liikevaihdon ja katteen budjetoinnissa mietitään mistä myynti ja kate pyritään saamaan: mitä myymällä ja kenelle? Kaikki nämä liiketoiminnan tavoitteet ja toimet vaativat huomiota myös markkinointibudjetissa.

Markkinointibudjettiin ylläpitävät toimet ja strategiasta nousevat tarpeet

Markkinointibudjettiin huolehditaan ne toimenpiteet, jotka tukevat liiketoiminnan tavoitteita. Perusrungon muodostaa ns. ylläpitävä markkinointi, jolla huolehditaan siitä, että kohderyhmä tuntee yrityksen ja palvelut sekä löytää ne ja niihin liittyvää tietoa käyttämistään kanavista. Tässä avaintoimenpiteitä ovat jatkuva sisällöntuotanto (artikkelit, blogit), hakukoneoptimointi, digimarkkinointi, markkinoinnin automaatiot, uutiskirjeet.

Mutta jos strategiassa on mitään uutta tai kilpailutilanne muuttuu yllättäen, niin toimia tulee miettiä lisäksi hyvin eri kantilta. Esimerkiksi uuden tuotteen lanseeraaminen vaatii pakkaussuunnittelua, lanseerauskampanjaa, uusia viestikärkiä ja kuvauksia. Liiketoimintakaupasta voi puolestaan seurata brändiuudistus nimeä myöten. Kasvustrategia vaatii aggressiivista uusasiakashankintaa ja isoa näkyvyyttä. Kansainvälistyminen taas vaatii huolellista markkinatutkimusta, lokalisointia, kieliversioita ja uusia kanavia. Ehkä yrityksessä on päätetty kehittää toimialan paras digitaalinen asiakaskokemus ja tämä vaatiikin konseptointia ja verkkosivuston laajaa kehittämistä. Kysymys siis sinulle: mitkä ovat teidän yrityksen ylläpitäviä markkinoinnin toimia ja mitkä strategiasta kumpuavia ns lisäbudjetoitavia toimenpiteitä markkinointibudjettiin?

Markkinointibudjetissa tulee miettiä myös muille kustannuspisteille tarvittavat varaukset, mitkä liittyvät markkinoinnin oman toimintaan, esim. (uudet) ohjelmistolisenssit, tarvittavat henkilöstökulut ja kouluttautuminen. Budjetoinnissa tulee myös ottaa kantaa siihen mitä toimia yritys tekee itse ja mitä palveluita ostetaan ulkopuolelta, esim. ilmeuudistus, kampanjaideat ja -toteutukset, hakusanamainonnan toteutus tai sisällöntuotanto. Markkinointibudjetti on yhteispeliä kaikkien yksiköiden ja kumppanien kesken.

Laadi markkinointibudjetti – lataa pohja

Budjetoinnin merkitys markkinoinnille on äärimmäisen tärkeä, jotta tiedetään mihin resursseja kohdennetaan. Vain tavoitteita vasten voidaan arvioida markkinoinnin onnistumista. Budjetin ja markkinoinnin seurannassa nähdään mahdolliset (hyvin todennäköiset) todellisen elämän poikkeamat suhteessa suunnitelmaan ja osataan vaihtaa toimenpiteitä, jos ne eivät toimi kuten on ajateltu tai parhaassa tapauksessa jopa pyytää lisäbudjettia, jos nähdään jonkun markkinointitoimen tukevan myyntiä odotettua paremmin.

Liian tarkkaa suunnitelmaa alati muuttuvassa maailmassa ei tokikaan kannata tehdä. Toisaalta ketteryyttä vaihtaa toimenpiteitä auttaa se, että on tehty joku suunnitelma pohjalle. Budjetointi helpottaa myös oman työsi suunnittelua, kun tiedät missä kohtaa mitäkin tulee vuoden mittaan tapahtumaan. Teimme sinulle markkinoinnin budjetointipohjan (lataa .xlsx-tiedosto) helpottamaan suunnitteluasi. Budjettipohjaan on listattu niin markkinoinnin johtamista, konseptointia, sisällöntuotantoa kuin digimarkkinointia. Muokkaa pohjaa vapaasti, juuri sinun yrityksellesi ja sinun työhösi sopivaksi!

Ennen exceliin uppoamista selvitä seuraavat asiat:

  • Mitkä ovat liiketoimintasi tavoitteet? Esimerkiksi myynti, kate, asiakaskannattavuus, uudet markkinat, nykyinen asiakastyytyväisyys, kasvun suunta.
  • Mitkä ovat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Esim. panostetaanko uusasiakashankintaan, miten hoidetaan nykyasiakkaat markkinointiviestinnän näkökulmasta, tuleeko uusia tuotteita tai markkinoita?
  • Millaisia tuloksia on tullut aiemmilla markkinoinnin toimenpiteillä? Esim. tutki mitä on aiemmin markkinoinnissa tehty ja miten myynti/kate/asiakkuudet ovat kehittyneet, mistä liidit ja asiakkaat ovat tulleet jne.
  • Mistä kasvua haetaan ja mitä muutoksia liiketoimintaanne on tulossa?

Antoisia hetkiä markkinointibudjetin parissa! Jos kaipaat apua, niin ota matalalla kynnyksellä yhteyttä!

BSTR Pauliina Hautamäki

Pauliina Hautamäki

Kuulostiko kiinnostavalta?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.