[ Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | Strategia ]

Markkinointimix — 7P-malli

BSTR18.06.2023

Markkinointimix kuvaa yrityksen markkinointikeinoja tuotteiden tai palveluiden mainostamiseksi ja myynnin edistämiseksi. Markkinointimix koostuu useasta osa-alueesta, joista tunnetuin on markkinoinnin 7P.

strategia

Mikä on markkinointimix ja 7P-malli?

Markkinointimix tarjoaa kattavan ja monipuolisen kehyksen markkinointitoimenpiteille, kattamalla kaikki olennaiset osa-alueet, jotka vaikuttavat yrityksen menestykseen markkinoilla. Markkinoinnin mixin nykyisin paljon käytetty 7P-malli auttaa yrityksiä kilpailuedun luomisessa.

7P-malli on joustava ja sovellettavissa erilaisille toimialoille ja yrityksille myynninedistämiseen. Sen avulla yritykset voivat räätälöidä markkinointistrategiansa omiin tarpeisiinsa ja resursseihinsa sopiviksi, oli kyse sitten tuotteiden tai palveluiden tarjoajista.

Markkinoinnin 7P -malli koostuu seitsemästä osasta, jotka ovat tuote/palvelu, hinta, sijainti/saatavuus, markkinointiviestintä, ihmiset, prosessit ja toimintaympäristö.

  1. Tuote/palvelu (Product)

Tuote on yksi markkinoinnin tärkeimmistä osista. Se voi olla fyysinen tuote, kuten elektroniikkalaite tai vaate, tai palvelu, kuten konsultointi tai verkkopalvelu. Tuote pitää sisällään muun muassa ominaisuudet, laadun ja brändin. Tuotteen tulee täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä erottua kilpailijoiden vastaavista.

  1. Hinta (Price)

Hinta on toinen keskeinen osa markkinointimixiä. Se määrittelee, kuinka paljon asiakkaat maksavat tuotteesta tai palvelusta. Hintaan vaikuttavat tuotantokustannukset, kilpailijoiden hinnat sekä asiakkaiden arvostus ja kysyntä.

  1. Sijainti/saatavuus (Place)

Sijainti/saatavuus viittaa siihen, missä ja miten tuote tai palvelu on saatavilla asiakkaille. Se sisältää jakelukanavat, varastoinnin ja logistiikan sekä fyysisen sijainnin. Oikea paikka takaa sen, että tuote on helposti saatavilla oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

  1. Markkinointiviestintä (Promotion)

Promootio kattaa kaikki markkinointiviestinnän osa-alueet, kuten mainonta, henkilökohtainen myynti, suhdetoiminta ja viestintä. Tavoitteena on luoda tietoisuutta tuotteesta tai palvelusta ominaisuuksien ja hyödyn näkökulmasta kannustaen asiakkaita ostamaan.

  1. Ihmiset (People)

Ihmiset kattaa yrityksen henkilöstön, sidosryhmät ja asiakkaat. Hyvä asiakaspalvelu ja osaava henkilöstö ovat ratkaisevia tekijöitä asiakastyytyväisyyden rakentamisessa.

  1. Prosessit (Processes)

Prosessit liittyvät yrityksen toimintatapoihin ja järjestelmiin, jotka vaikuttavat tuotteen tai palvelun tarjoamiseen asiakkaille. Hyvin suunnitellut ja tehokkaat prosessit voivat parantaa yrityksen tuottavuutta ja asiakaskokemusta.

  1. Toimintaympäristö (Physical evidence)

Toimintaympäristö koskee kaikkea yrityksen ulkoista ilmettä, kuten tuotepakkauksia, myymälätiloja, verkkosivustoa ja kaikkea muuta yrityksestä näkyvää. Visuaalinen houkuttelevuus ja brändin yhdenmukaisuus vaikuttavat asiakkaiden mielikuviin ja ostopäätöksiin.

markkinointimix

Suunnittele ja mittaa

Aloita perusteellisella markkinointitutkimuksella. Tutki markkinaympäristöäsi, kilpailutilannetta ja asiakkaiden tarpeita. Tämä auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi ja heikkoutesi jokaisella 7P:n osa-alueella. Määritä selkeät ja mitattavat tavoitteet markkinoinnille. Haluatko kasvattaa myyntiä, parantaa brändin tunnettuutta vai lisätä asiakastyytyväisyyttä? Tavoitteiden asettaminen auttaa sinua suuntaamaan markkinoinnin toimenpiteesi oikein ja reagoimaan tarvittaessa.

Panosta palveluun ja tuotekehitykseen asiakkaiden näkökulmasta. Minkälaisille tuotteille on kysyntää ja mitä asiakkaiden tuotteista puuttuu? Testaa laatua ja kerää palautetta. Panosta tuotteiden ja palveluiden lisäarvon tuottamiseen, jotta voi pyytää niin paljon hintaa, että saat kaikki kulut reilusti katetuksi. Tutki kilpailijoiden hinnoittelua ja testaa heidän tuotteitansa.

Valitse markkinointiviestinnälle houkutteleva tyyli, mikä erottuu kilpailijoiden tyylistä. Valitse markkinointikanavat harkiten ja panosta sosiaaliseen mediaan. Tee mahdollisimman kattava markkinointisuunnitelma, jota voit sitten tarvittaessa muokata opin ja ymmärryksen kautta. Panosta henkilöstöön, heidän hyvinvointiinsa ja motivoimiseen. Pohdi miten voisit huomioida asiakkaita entistä paremmin ennen ostoa, ostohetkellä ja sen jälkeen. Panosta asiakaskokemuksen kehittämiseen ja pyri pysymään heidän mielessään. Tutki kilpailijoiden tuotteiden toimitusnopeutta ja palvelualttiutta ja pyri yltämään vähintäänkin samaan tasoon.

Mittaa markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta säännöllisesti ja tee tarvittaessa muutoksia. Seuraa myyntiä, asiakastyytyväisyyttä ja muita mahdollisia mittareita. Analysoi tuloksia ja kehitä markkinointiasi. On tärkeää löytää oikea tasapaino eri P-osien välillä. Esimerkiksi, tuotteen ominaisuuksia ja laatuun tulee panostaa samalla tavalla kuin hinnan ja paikan valintaan.

Yhteenveto markkinointimixistä

Markkinointimix helpottaa hahmottamaan ja huomioimaan kaikki markkinoinnin keskeiset ydinosa-alueet. Jatkuva tasapainon säilyttäminen näiden elementtien välillä on avain menestykseen kilpailullisilla markkinoilla. Tasapaino on säilytettävä myös lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden välillä. Vaikka markkinointitoimenpiteillä pyritään usein lyhyen aikavälin myyntiin ja tuloksiin, on myös pidettävä mielessä pitkän aikavälin brändin rakentaminen ja asiakassuhteiden vahvistaminen. 7P mittaaminen ja uusien tavoitteiden asettaminen pitävät toiminnan oikeassa suunnassa. Muista toteuttaa asiakastyytyväisyyden mittausta ja asiakaspalvelun laadusta hyvää huolta.

BSTR:llä on vuosien kokemus yrityksien tukemisessa markkinointitoimenpiteissä. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluihimme.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.