[ Strategia ]

Markkinointitutkimus tuottaa tietoa ja työkaluja menestymiseen

BSTR17.06.2023

Markkinointitutkimus tarjoaa syvällistä ymmärrystä markkinoista, kuluttajista ja kilpailijoista, mikä mahdollistaa tarkoituksenmukaisten markkinointitoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen.

strategia

Mikä on markkinointitutkimus ja miksi sellainen tehdään?

Markkinointitutkimus on prosessi, jossa kerätään, analysoidaan ja tulkitaan tietoa markkinoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Sen tarkoituksena on tarjota syvällistä ymmärrystä markkinoiden dynamiikasta, kuluttajien tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kilpailijoiden toiminnasta. Markkinointitutkimuksen avulla yritykset voivat tehdä informoituja päätöksiä markkinointistrategioidensa suhteen ja parantaa kilpailukykyään.

Markkinointitutkimuksen päätarkoitus voidaan jakaa karkeasti viiteen osa-alueeseen:

 • Kuluttajien tarpeiden ja mieltymysten ymmärtäminen: Tutkimalla kohderyhmän käyttäytymistä, asenteita ja ostokäyttäytymistä voidaan saada tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat heidän ostopäätöksiinsä ja mitä he odottavat tuotteilta tai palveluilta.
 • Markkinoiden segmentointi ja kohdentaminen: Markkinointitutkimuksen avulla voidaan tunnistaa erilaisia asiakassegmenttejä ja niiden tarpeita, mikä mahdollistaa markkinoinnin kohdentamisen tehokkaasti eri kohderyhmille.
 • Kilpailijoiden analysointi: Tutkimalla kilpailijoiden tuotteita, hinnoittelua, markkinointiviestintää ja strategioita voidaan saada tietoa markkinoiden kilpailutilanteesta ja tunnistaa mahdollisia kilpailuetuja.
 • Tuotekehitys ja innovaatio: Markkinointitutkimuksen avulla voidaan saada tietoa uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja innovointiin, esimerkiksi kysymällä kohderyhmältä heidän tarpeistaan ja toiveistaan.
 • Markkinointikampanjoiden tehokkuuden arviointi: Tutkimalla markkinointikampanjoiden vaikutuksia ja tuloksia voidaan arvioida niiden tehokkuutta ja tehdä tarvittaessa muutoksia tuleviin kampanjoihin.

Markkinointitutkimuksen menetelmät

Markkinointitutkimuksen menetelmiin lukeutuvat muun muassa kyselytutkimukset, haastattelut, havainnointi, sekä datan analysointi. Näiden menetelmien avulla saadaan kattava käsitys markkinoiden dynamiikasta ja kuluttajien tarpeista.

Markkinointitutkimus auttaa yrityksiä tunnistamaan markkinointimahdollisuuksia, arvioimaan markkinoiden kokoa ja kasvupotentiaalia sekä selvittämään asiakkaiden mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Lisäksi se auttaa yrityksiä seuraamaan markkinoiden kehitystä ja reagoimaan muutoksiin tehokkaasti.

markkinointitutkimus

Huolellinen valmistautuminen petaa onnistuneen tuloksen

 1. Määrittele tavoitteet ja kysymykset: Ennen tutkimuksen aloittamista on tärkeää selkeyttää, mitä halutaan saavuttaa ja mitä tietoa tarvitaan. Määrittele tutkimuksen tavoitteet ja aseta selkeät tutkimuskysymykset.
 2. Suunnittele tutkimusmenetelmät: Valitse sopivat tutkimusmenetelmät tavoitteidesi ja kysymystesi perusteella. Pohdi esimerkiksi kyselytutkimusta, haastatteluja, havainnointia tai fokusryhmäkeskusteluja.
 3. Kohderyhmän määrittely: Tunnista tutkimuksen kohderyhmä eli ne henkilöt tai organisaatiot, joista haluat kerätä tietoa. Varmista, että valittu kohderyhmä on relevantti ja edustava tutkimuksen tavoitteiden kannalta.
 4. Resurssien arviointi: Arvioi, mitä resursseja tutkimuksen toteuttaminen vaatii, kuten aikaa, rahaa ja henkilöstöä. Varmista, että sinulla on tarvittavat resurssit käytettävissä tutkimuksen läpiviennin kannalta.
 5. Laadi tutkimussuunnitelma: Kirjaa ylös kaikki tutkimuksen yksityiskohdat, kuten tutkimuskysymykset, menetelmät, aikataulu, budjetti ja vastuuhenkilöt. Tutkimussuunnitelma auttaa pitämään projektin hallinnassa ja varmistaa, että kaikki tarvittavat vaiheet otetaan huomioon.
 6. Testaa ja validoi kyselylomakkeet tai haastattelukysymykset: Ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista on hyödyllistä testata kyselylomakkeet tai haastattelukysymykset pienellä otannalla. Tämä auttaa varmistamaan, että kysymykset ovat selkeitä ja relevantteja, ja että vastaukset ovat helposti analysoitavissa.
 7. Kommunikoi ja kerää lupia: Jos tutkimus edellyttää osallistumista tai tietojen keräämistä ihmisiltä, varmista, että kommunikoit tutkimuksesta avoimesti ja keräät tarvittavat luvat ja suostumukset osallistujilta.
 8. Varaudu tulosten analysointiin ja raportointiin: Valmistaudu siihen, että tutkimuksen jälkeen sinun on analysoitava kerättyä tietoa ja laadittava raportti tuloksista ja suosituksista. Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja osaaminen tulosten käsittelyä varten.

Esimerkki markkinointitutkimuksesta

Taustatiedot:

Yritys X on kansainvälinen urheiluvaatteiden valmistaja, joka keskittyy erityisesti juoksuvaatteisiin ja -varusteisiin. Yritys haluaa kasvattaa markkinaosuuttaan ja parantaa tuotteidensa myyntiä erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Tutkimuksen tavoitteet:

 1. Ymmärtää Pohjois-Amerikan juoksijoiden tarpeita, mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä.
 2. Tunnistaa potentiaalisia markkinointimahdollisuuksia ja kohderyhmiä.
 3. Arvioida kilpailijoiden markkina-asemaa ja strategioita.

Tutkimusmenetelmät:

 1. Kyselytutkimus: Verkkokysely Pohjois-Amerikan juoksijoille, jossa kartoitetaan heidän juoksuunsa liittyviä tarpeitaan, mieltymyksiään ja ostopäätöksiinsä vaikuttavia tekijöitä.
 2. Kilpailija-analyysi: Tarkastellaan kilpailijoiden tuotteita, hinnoittelua, markkinointiviestintää ja jakelukanavia.

Tulokset ja suositukset:

 1. Kuluttajien tarpeet ja mieltymykset: Tutkimus osoittaa, että Pohjois-Amerikan juoksijat arvostavat teknisiä materiaaleja, hengittävyyttä ja mukavuutta juoksuvaatteissa. He ovat myös kiinnostuneita kestävistä ja ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista.
 2. Markkinointimahdollisuudet: Kohdennettu markkinointi aktiivisille juoksijoille, erityisesti kaupunkien keskustoissa ja suosituilla juoksureiteillä. Lisäksi mahdollisuus laajentaa valikoimaa tarjoamalla erityisiä juoksutapahtumia ja -kokemuksia asiakkaille.
 3. Kilpailija-analyysi: Kilpailijat tarjoavat samankaltaisia tuotteita, mutta Yritys X voi erottua tarjoamalla paremman asiakaspalvelun, ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja ja kilpailijoista poikkeavia markkinointikampanjoita.

Yhteenveto

Markkinointitutkimus on korvaamaton työkalu yrityksille, jotka pyrkivät ymmärtämään markkinoita ja saavuttamaan menestystä markkinoinnissaan. Se tarjoaa syvällistä tietoa markkinoista ja kuluttajista, mikä mahdollistaa informoitujen päätösten tekemisen ja tehokkaan strategian suunnittelun. Jatkuvan markkinointitutkimuksen avulla yritykset voivat pysyä kilpailukykyisinä ja sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

BSTR:llä on vuosien kokemus yrityksien tukemisessa markkinointitutkimusten toteuttamisessa. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluihimme.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.