Millainen on hyvä strategia osa 2?

Tero Luoma

Edellisellä viikolla määrittelimme hyvän strategian nykytilanteen ja liiketoimintaympäristön sekä johtavat ajatukset. Tällä viikolla täydennämme strategiaa segmenteillä, resursseilla ja toimintasuunnitelmalla.

Segmentointi – kenelle suuntaatte tuotteenne/palvelunne?

 1. Segmentin ominaisuudet
 2. Segmentin tärkeimmät ostokriteerit
 3. Asiakkaat kyseisessä segmentissä
 4. Mitä arvoa kyseisen segmentin asiakas ostaa
 5. Yrityksenne arvolupaus asiakkaalle
 6. Segmentin tulevaisuuden potentiaali
 7. Segmentin vaatima työ, jotta potentiaali voidaan saavuttaa
 8. Strategia miten potentiaali saavutetaan
 9. Yrityksenne tärkeimmät tuotteet ja palvelut kyseiselle segmentille

Resurssit – mitä resursseja tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi?

 1. Hankinnat
 2. Kumppanit
 3. Muut mahdolliset tarpeet

Toimintasuunnitelma

 1. Mitä pitää tapahtua, jotta saavutatte asettamanne tavoitteet? Listaa toimet, jotka pitää tehdä.
 2. Jaottele toimet teemojen alle ja nimeä teemat (esim. sisäiset prosessit, myynti, jne.)
 3. Määrittele vastuut ja aikataulut – kuka vastaa mistäkin toimesta ja milloin toimet ovat valmiit.
 4. Seuraa toimien toteutumista ja auta tarvittaessa vastuullisia. Hoida esimerkillisesti toimet, jotka sinun vastuullasi.

Strategian rakentaminen ja jalkauttaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. On lisäksi tärkeää, että strategiaan kanavoituu ideat ja ajatukset mahdollisimman isolta osalta yrityksen henkilöstöä. Näin sitoutetaan ihmiset toteuttamaan strategiaa paremmin, koska sellaiseen strategiaan sitoudutaan, jota on päässyt itse tekemään.

Mikäli tätä lukiessasi alkoi tuntua siltä, että kaipaisit apua strategianne päivittämiseen tai uuden strategian rakentamiseen niin autamme mielellämme. Tiedämme kokemuksesta, että sparraamalla strategiaan saa helpommin uusia ideoita ja vältetään turhia itsestäänselvyyksiä.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.