[ Digimarkkinointi | Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen ]

Mitä on markkinointi?

BSTR13.04.2018

Niin kuin Pablo Picasso on aikoinaan sanonut, sinun pitää tuntea säännöt kuin ammattilainen ennen kuin voit rikkoa niitä kuin artisti. Markkinoinnissa on hyvä miettiä, mitä kaikkea se terminä oikeastaan tarkoittaa. Kohta voit opettaa muille mitä on markkinointi ja käyttää termiä tehokkaasti.

Lankoja ritilässä kuvaamassa kasvukäyriä

Markkinointi on mainontaa vai markkinointiviestintää?

Usein markkinointi nähdään kapeasti vain mainontana tai hieman laajemmin markkinointiviestintänä. Markkinointia käytetään yleisesti puheessa synonyymina juuri markkinointiviestinnälle, vaikka se on vain yksi osa sitä. Markkinointi on siis paljon enemmän kuin mainoksia.

Mitä markkinointi on tietosanakirjan mukaan? Wikipedian mukaan ”markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä”. Toisin sanoen markkinointi on kaikkea, mitä yritys tekee.

Mitä tarkoittaa markkinointi

On vaikea keksiä yrityksen toiminnoista sellaista asiaa, joka ei suoraan tai välillisesti pyrkisi vaikuttamaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden myyntiin. Henkilökohtainen myyntityö, ulkoinen ja sisäinen viestintä, työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen, uusien tuotteiden kehittäminen, pakkauksien suunnittelu, päätös hymiöistä sähköposteissa. Nämä kaikki on markkinointia, ja listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Markkinointi ja myynti

Niin kuin edellä kerroin, myös myynti on markkinointia. Silti markkinointi ja myynti erotellaan yleensä omiksi kokonaisuuksiksi. Tästä ajatusmallista pitäisi päästä eroon. Nykyään myynti tarvitsee onnistunutta markkinointiviestintää enemmän kuin koskaan ennen.

Mitä on inbound-markkinointi

Digitalisoitumisen myötä ostajat – oli kyseessä sitten B2B- tai B2C-toimiala – kulkevat suurimman osan ostoprosessista läpi itsenäisesti ilman kontaktia suoraan myyjään. Yritysten verkkosivustot toimivat tehokkaaksi viritettyinä inbound-markkinoinnin kivijalkana, joka tuottaa laadukkaita liidejä ostamisesta kiinnostuneilta asiakkailta. Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tehtävä on tehdä tästä ostajan itse kulkemasta ostopolusta mahdollisemman toimiva ja helposti kuljettava. Myyjä tulee yhä useammin mukaan vasta siinä vaiheessa, kun ostaja päättää pyytää tarjousta tai muuten ottaa itse kontaktin yritykseen.

Markkinoinnin tehtävät

Yritysjohtajien kannattaisikin miettiä, miten tuoda markkinointi ja myynti entistä lähemmäksi toisiaan. Molempien ryhmittymien edustajien kannattaa avata keskustelu, kuinka voisitte tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Lupaan, että tiiviimpi yhdessä tekeminen, yhteiset tehtävät ja tavoitteet johtaa myös parempiin tuloksiin. Lue myös työtoverimme Viivi Kriston ajatukset aiheesta mitä markkinointi on?

 

Kirjoittaja: Matti Koski-Sipilä

BSTR

luova markkinointitoimisto

Kuulostiko kiinnostavalta?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.