Mittarit mukaan markkinointiin

bstr-linkedin-logo
BSTR Markkinointitoimisto

Miten markkinointia mitataan ja miksi se kannattaa? BSTR:n digitaalisen markkinoinnin tiimi keskustelee nousevasta ja tarpeellisesta trendistä markkinoinnin maailmassa.

Markkinointia mittaamalla on mahdollista selvittää, paljonko markkinoinnin eri toimenpiteet tuottavat, ja mitkä markkinoinnin keinot ovat kullekin yritykselle toimivimmat.

– Numerot täytyisi kokonaisuudessaan ottaa enemmän mukaan markkinointiin. Paljonko brändiuudistus kasvatti yrityksen myyntiä? Paljonko lisäliikennettä somekampanja toi yrityksen verkkosivulle, markkinoinnin asiantuntija Matti Koski-Sipilä avaa.

Jotta markkinointia voidaan mitata, täytyy sille asettaa tavoitteet, joiden toteutuminen voidaan todeta numeerisesti. Mitattavuuden helppous riippuu paljon yrityksen toimialasta. Verkkokaupasta saa helposti monenlaisia lukuja, mutta esimerkiksi kivijalkamyymälän asiakasvirran seuraaminen on vaikeampaa.

Jotta mittareiden laatiminen ja seuraaminen on ylipäätään mahdollista, täytyy yrityksen olla kartalla omista luvuistaan. Mitä tarkempaa ja pidemmältä ajalta dataa on olemassa, sitä totuudenmukaisempia päätelmiä mitatuista luvuista voidaan tehdä.

– Esimerkiksi, jos sesongit vaikuttavat paljon yrityksen myyntiin, on numeroita verrattava edellisen vuoden vastaaviin lukuihin. Lukuja olisi siis hyvä olla käytettävissä vähintään vuoden takaa, markkinoinnin asiantuntija Rami Renko selventää.

Maltti on valttia

Toisinaan, kun yritykset innostuvat markkinoinnin mittaamisesta, saattavat toimenpiteet muuttua liiankin taktisiksi.

– Mittaamisen helppouden vuoksi yritys saattaa keskittyä esimerkiksi pelkkään digimarkkinointiin. Vaikka sekään ei ole väärin, brändin tekemiselläkin, kuten brändi-ilmeellä ja tarinalla, on suuri merkitys kokonaisuuden kannalta, Matti muistuttaa.

Erilaiset markkinoinnin toimenpiteet tukevat toisiaan ja vaikuttavat kaikki osaltaan saataviin tuloksiin. Mitä paremmin markkinoinnin tekijät ovat eri toimenpiteistä perillä, sitä paremmin he pystyvät tulkitsemaan tuloksia.

Trendeistä on helppo innostua ja on luonnollista haluta lähteä niihin mukaan, mutta markkinoinnin mittaamisen aloittamista on kuitenkin syytä harkita, ennen kuin siihen ryhtyy. Mittaaminen vaatii orientoitumista ja sen täytyy olla tietyn henkilön vastuulla, muuten lukujen seuraaminen jää kiireen jalkoihin. Mittareiden käyttöönottoon menee aina aikaa ja jonkin verran myös rahaa, joten ennen sitä on hyvä miettiä, onko mittareiden seuraamiseen tarpeeksi resursseja. Lukuihin täytyy myös olla aikaa reagoida.

– Ideaalitilanteessa me markkinoinnin asiantuntijat seuraamme lukuja ja raportoimme niistä yritykselle. Tulosten pohjalta reagoimme nopeasti ja teemme markkinointiin tarvittavat muutokset. Yrityksen ei tarvitse käyttää aikaa numeroiden seuraamiseen ja matematiikkaan, Rami kuvailee.

– Vaikka luvut on helppo ottaa totuutena, on niidenkin tulkinnassa ja soveltamisessa hyvä pitää harkintakyky mukana. Me markkinoinnin asiantuntijat osaamme auttaa myös siinä, Matti huomauttaa.

Tulevaisuudessa Matti ja Rami toivovat yhä useamman yrityksen tutustuvan markkinoinnin mittaamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Google Analyticsin avulla pääsee jo erinomaiseen alkuun ja olisi hienoa, jos ensi vuonna joka yrityksellä olisi se käytössään.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.