[ Digimarkkinointi | Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen ]

Monikanavainen markkinointi lisää näkyvyyttä ja löydettävyyttä

BSTR18.05.2023

Monikanavaisessa markkinoinnissa käytetään useita viestintäkanavia laajan kohdeyleisön tavoittamiseen. Yrityksistä haetaan tietoa eri tavoilla ja vietetään aikaa eri kanavissa. Monikanavaisuus parantaa mahdollisuuksia tavoittaa asiakkaita eri vaiheissa ostoprosessia.

digimarkkinointi

Miksi monikanavaisuus markkinoinnissa on tärkeää?

Monikanavaisuus markkinoinnissa mahdollistaa laajemman yleisön tavoittamisen, kun huomioidaan erilaiset kuluttajien mieltymykset. Yrityksen kannata rajoittua vain yhteen markkinointikanavaan, kuten perinteiseen mainontaan tai verkkosivustoon, vaan pyrkii olemaan läsnä monissa eri foorumeissa ja medioissa. Näitä voivat olla esimerkiksi sosiaalinen media, YouTube, sähköpostimarkkinointi, hakukonemarkkinointi, perinteinen mainonta (esim. televisio, radio, printtimedia) ja muut vastaavat kanavat.

Tavoitteena on tavoittaa kohdeyleisö eri vaiheissa ostoprosessia ja tarjota heille tietoa yrityksestä, sen tarjoamista tuotteista ja palveluista ja tuoda esille ajankohtaisia asioita tarinankerrontaa unohtamatta. Monikanavainen markkinointi tunnustaa sen, että erilaiset kuluttajat kuluttavat tietoa eri tavoilla ja eri paikoissa, joten yrityksen tulisi olla aktiivinen useilla eri alustoilla varmistaakseen tehokkaan ja kattavan näkyvyyden. Jokin tai jotkut kanavat ovat varmasti tuottavampia, mutta liiketoiminnan kasvua tavoittelevan yrityksen ei kannata siilouttaa panostusta vain tärkeimpään markkinointikanavaan. Kilpailijat todennäköisesti vaikuttavat sillä samalla tehokkaimmalla alustalla, mutta saavuttavat saavuttaa tarvittavaa lisähyötyä muiden kanavien kautta.

Kanavien valinta tavoitteiden mukaisesti

Monikanavaisessa markkinoinnissa on tärkeää valita yritykselle sopivat kanavat tavoitteiden mukaisesti. Mikäli markkinoinnin mittaaminen on tärkeää, niin digitaalisen markkinoinnin kanaviin panostaminen on järkevää. Sosiaalinen media on usein tehokas tapa tavoittaa nuorempaa yleisöä, kun taas perinteinen markkinointi voi olla tehokasta vanhemman sukupolven keskuudessa. Lisäksi sähköpostimarkkinointi tarjoaa suoran tavan kommunikoida asiakkaiden kanssa henkilökohtaisemmalla tasolla.

monikanavainen-markkinointi

Järkevä budjetointi

Budjetin jakaminen tehokkaimpiin kanaviin on keskeinen osa onnistunutta monikanavaista markkinointistrategiaa. Analysoi jatkuvasti jokaisen kanavan tuottavuutta ja sijoita enemmän resursseja niihin, jotka tuottavat parhaita tuloksia. Tarkka budjetointi mahdollistaa kampanjoiden optimoinnin ja varmistaa, että resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Vaikka painotuksia tehdään kanavien hyödyllisyyden perusteella, niin silti monikanavainen sisällöntuotanto, ajankohtaisena oleminen ja tavoitettavuus on lopulta tärkeää.

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

  1. Kohdeyleisön määrittäminen: Ymmärrä tarkasti, kuka on kohdeyleisösi. Tämä auttaa valitsemaan sopivat kanavat, joilla kohdata juuri ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi.
  2. Kanavien tunnistaminen: Tutki eri markkinointikanavia ja tunnista ne, jotka sopivat parhaiten kohdeyleisösi ja liiketoimintasi tarpeisiin. Tämä voi sisältää sosiaalisen median, sähköpostimarkkinoinnin, hakukonemarkkinoinnin, perinteisen mainonnan ja muut alustat.
  3. Tavoitteiden asettaminen: Määritä selkeät markkinointitavoitteet. Haluatko kasvattaa brändin tunnettuutta, lisätä myyntiä vai hankkia uusia asiakkaita? Tavoitteiden asettaminen helpottaa suunnittelua ja tulosten mittaamista.
  4. Suunnittele: Monikanavaisessa markkinoinnissa suunnittelun laatu korostuu. Missä kanavissa kannattaa tuottaa sisältöä useammin ja mitkä tarvitsevat harvemmin panostusta. Huomio sesonkien vaihtelut. Markkinoinnin vuosikello on erinomainen väline suunnittelutyöhön.
  5. Mittaus ja analytiikka: Käytä analytiikkaa ja mittareita seurataksesi jokaisen kanavan suorituskykyä. Tämä auttaa tunnistamaan, mikä toimii parhaiten, ja antaa tietoa jatkokehitystä varten. Monikanavaisen markkinoinnin analytiikkaa on helppo seurata markkinoinnin dashboardin välityksellä .

Aloittaminen näistä vaiheista auttaa sinua luomaan perustan tehokkaalle monikanavaiselle markkinoinnille. Tärkeintä on olla joustava ja avoin oppimaan matkan varrella.

Kannattaako monikanavaisuuteen panostaa tulevaisuudessa?

Vastaus on kyllä, markkinoinnin monikanavaisuus on edelleen ja tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa nykyistäkin tärkeämpää. Digitaalisen teknologian jatkuva kehitys, ihmisten ajanviettokanavien lisääminen ja käyttäytymisen muutokset ovat jo viime aikoina olleet havaittavissa markkinoinnin näkökulmasta. Tässä on muutamia syitä, miksi monikanavaisuus pysyy tärkeänä:

  • Kuluttajien monipuolinen mediankulutus: Ihmiset kuluttavat tietoa ja viihdettä useilla eri alustoilla ja laitteilla. Monikanavaisuus mahdollistaa yrityksen tavoittaa asiakkaansa siellä, missä he ovat, ja tarjota sisältöä eri muodoissa.
  • Kilpailun kiristyminen: Yritysten välillä kilpailu markkinaosuuksista on kovaa. Monikanavainen markkinointi antaa yritykselle mahdollisuuden erottua kilpailijoistaan ja tavoittaa laajemman yleisön.
  • Asiakkaiden vaatimukset: Nykypäivän kuluttajat odottavat saavansa tietoa ja palveluita helposti ja nopeasti eri kanavista. Monikanavainen lähestymistapa vastaa näihin odotuksiin tarjoamalla useita tapoja vuorovaikuttaa yrityksen kanssa.
  • Data-analytiikan merkitys: Monikanavainen markkinointi tuottaa suuren määrän dataa eri kanavista. Hyödyntämällä tätä tietoa yritykset voivat tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä ja optimoida markkinointiaan.

Tulevaisuudessa markkinointi tulee todennäköisesti entisestään monipuolistumaan, ja yritysten on sopeuduttava jatkuvasti muuttuviin trendeihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Monikanavainen markkinointi tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden pysyä kilpailukykyisenä markkinoilla.

Yhteenveto

Monikanavainen markkinointi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saavuttaa laajempi yleisö ja rakentaa vahvempaa brändiä. Valitsemalla oikeat kanavat ja budjetoimalla viisaasti, yritys voi maksimoida markkinointistrategiansa vaikutuksen. Ole läsnä siellä, missä asiakkaasi ovat, ja varmista, että viestisi resonoi eri kanavissa. Monikanavaisuus markkinoinnissa on nykypäivänä tärkeää menestyksekkäässä liiketoiminnassa.

BSTR:llä on vuosien kokemus monikanavaisesta markkinoinnista. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme: Digimarkkinointi.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.