[ Digimarkkinointi | Kampanjat ja lanseeraukset ]

Natiivimainonta sulautuu alustaansa

BSTR25.05.2023

Natiivimainonta soluttautuu huomaamattomasti arjen virtaan muodostaen sillan brändin ja kuluttajan välille. Natiivimainonnassa korostuvat laadukas sisältö, älykäs kohdentaminen ja eettisen viestinnän tunnusmerkistö. [BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

digimarkkinointi

Mitä on natiivimainonta?

Natiivimainonta on markkinointimuoto, joka on suunniteltu sulautumaan saumattomasti ympäristöönsä, jossa mainosta näytetään. Se pyrkii tarjoamaan mainosviestejä, jotka näyttävät ja tuntuvat samalta kuin ympärillä oleva alkuperäinen sisältö. Vaikka mainosta näytettäisiinkin esimerkiksi uutissivustolla. Natiivimainonta on hyvä mainosmuoto tavoittaa kohdeyleisö hienovaraisesti. Natiivimainos voi olla artikkeli, video, tai muu sisältö, joka muistuttaa mainossivuston kohdeyleisölle tuttuja elementtejä, vaikka se olisi itse asiassa mainos. Natiivimainokset pyrkivät tarjoamaan lisäarvoa käyttäjille samalla kun markkinoivat tuotteita tai palveluita. Natiivimainonta voi koostua yhdestä natiivimainoksesta tai useiden mainoksien sarjasta, joissa jokaisella mainoksella on erilainen tavoite ja sisältökulma.

Natiivimainonnan kanavat

Erityisen tehokasta se on sellaisilla alustoilla, joilla käyttäjät ovat tottuneet syventymään laadukkaaseen sisältöön. Blogit, some-alustat ja verkkolehdet ovat esimerkkejä, joilla natiivimainonta voi sulautua saumattomasti ympäröivään sisältöön. Kun vaikuttajat mainostavat omilla some-alustoillaan yritysten tuotteita, on kyse natiivimainonnasta. Useilla verkkoalustoilla natiivimainoksen tunnistaa kaupallisen yhteistyön maininnasta.

Natiivimainoksille tunnuspiirteistä on positiivisen käyttäjäkokemuksen luominen, kun mainokset eivät häiritse luettavaa tai katseltavaa sisältöä. Positiivisen tyylinsä myötä natiivimainonta voi parantaa brändin mainetta tarjoamalla arvokasta ja informatiivista tietoa samalla kun markkinoidaan tuotteita. Natiivimainonta on alustastaan riippuen helposti mitattavaa ja natiivimainonnalla saavutetaankin hyviä tuloksia. Mainosmuodon vahvuus perustuu kohdeyleisön tavoittamisesta paikoissa, joissa he ovat jo kiinnostuneita sisällöstä.

natiivimainonta

Natiivimainoskampanjan toteutuksessa huomoitavia seikkoja

 1. Ymmärrä kohdeyleisöä

Ennen kuin aloitat natiivimainoskampanjan suunnittelun, syvenny kohdeyleisösi tarpeisiin ja odotuksiin. Tunne heidän kiinnostuksen kohteensa, kulutustottumuksensa ja mistä lähteistä he hakevat tietoa. Tämä tieto ohjaa natiivimainonnan sisältöä ja valittuja alustoja.

 1. Valitse oikeat alustat

Oikeiden alustojen valinta on kriittinen askel. Tarkastele, missä kohdeyleisösi viettää aikaa verkossa. Onko se some, verkkolehdet vai erikoistuneet blogit? Valitse alustat, jotka sopivat sekä kohdeyleisöllesi että natiivimainonnan tavoitteillesi.

 1. Luo laadukasta sisältöä

Luo sisältöä, joka on informatiivista, viihdyttävää ja relevanttia kohdeyleisöllesi. Vältä liiallista mainontaa ja keskity tarjoamaan ratkaisuja tai hyödyllistä tietoa, joka herättää kiinnostuksen.

 1. Yhdistä brändisi tyyliin

Säilytä brändisi yhtenäinen tyyli ja ääni natiivimainoskampanjassa. Käytä samoja visuaalisia elementtejä ja kieltä, jotta mainoksesi tunnistetaan brändiksesi. Tämä vahvistaa brändimainetta ja lisää tunnistettavuutta.

 1. Mittaa ja analysoi tuloksia

Käytä analytiikkaa seuraamaan kampanjan suorituskykyä. Mittaa klikkausprosentteja, sitoutumista ja konversioita. Tämä antaa tarkkaa tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Tee tarvittavat muutokset markkinointikampanjan aikana optimoidaksesi sen tehokkuutta.

 1. Huomioi alustan konteksti

Vaikka natiivimainonta pyrkii sulautumaan ympäröivään sisältöön, on tärkeää huomioita valitun alustan konteksti. Mainoksen tulee sopeutua ympäristöönsä saumattomasti, mutta samalla erottua tarpeeksi herättääkseen katsojan huomion.

 1. Tee yhteistyötä vaikuttajien kanssa

Yhteistyö vaikuttajien kanssa voi vahvistaa natiivimainoskampanjaa. Valitse vaikuttajat, joilla on merkityksellinen yleisö ja joiden arvot sopivat brändisi kanssa. He voivat tuoda uskottavuutta ja lisätä mainonnan vaikuttavuutta.

 1. Noudata eettisiä ohjeita

Kunnioita alustojen ja mainonnan eettisiä ohjeita. Vältä harhaanjohtavaa mainontaa ja varmista, että mainoksesi noudattaa kaikkia alan sääntöjä. Eettinen mainonta rakentaa luottamusta brändiin.

Näitä avaintekijöitä huomioimalla voit suunnitella tehokkaan kampanjan, joka resonoi kohdeyleisösi kanssa ja tuottaa toivottuja tuloksia.

Esimerkki natiivimainonnan jaksotuksesta

Seuraavassa lyhyt esimerkki monesta osasta koostuvasta natiivimainonnasta, jossa jokaisella mainostuksella on erilainen tavoite. Tavoitteena on painottaa vastuullista markkinointia, edistää ekologista elämäntapaa ja tavoittaa ympäristötietoiset kuluttajat.

Tietoa ja vinkkejä: Mainoksen ensimmäinen osa tarjoaa arjen ekotekoihin liittyvää tietoa, kuten kierrätysvinkkejä ja energiansäästöohjeita. Sisältö on informatiivista ja tarjoaa lukijoille konkreettisia tapoja vähentää hiilijalanjälkeään.

Tuote esille: Toisessa osassa yritys tuo esille omia ekologisia tuotteitaan. Sisältö keskittyy esittelemään tuotteiden ekologisia ominaisuuksia ja niiden positiivista vaikutusta ympäristölle.

Inspirointi: Kolmannessa osassa yritys antaa vinkkejä siitä, miten jokainen voi tehdä osansa ympäristön hyväksi. Samalla mainos korostaa yrityksen sitoutumista kestävään kehitykseen. Näin lukijat eivät ainoastaan saa tietoa tuotteista, vaan myös inspiraatiota ekologisempaan elämäntapaan.

Natiivimainonnan tulevaisuus

Natiivimainonnan tulevaisuus näyttää lupaavalta verkkopalveluiden kehittymisen myötä. Seuraavassa joitakin esimerkkejä natiivimainonnan kehityssuunnista.

 1. Käyttäjien kysyntä laadukasta sisältöä kohtaan: Käyttäjät ovat yhä vaativampia sisällön suhteen, ja natiivimainonta tarjoaa mahdollisuuden tuottaa laadukasta, informatiivista ja viihdyttävää sisältöä. Brändit, jotka kykenevät tarjoamaan lisäarvoa natiivimainonnan kautta, voivat säilyttää käyttäjien kiinnostuksen ja luottamuksen.
 2. Sulautuminen sosiaaliseen mediaan: Sosiaalinen media on yksi natiivimainonnan keskeisistä alustoista. Tulevaisuudessa näemme todennäköisesti entistä enemmän natiivimainontaa integroituna sosiaalisen median sisältövirtaan. Brändit voivat hyödyntää tätä mahdollisuutta tavoittaakseen laajan yleisön ja luodakseen vuorovaikutteisempia mainoskokemuksia.
 3. Tekoälyn käyttö personoinnissa: Tekoäly tarjoaa mahdollisuuden entistä parempaan personointiin ja kohdentamiseen natiivimainonnassa. Brändit voivat hyödyntää tekoälyn avulla kerättyjä tietoja ja ennusteita tarjotakseen yksilöllisiä mainoskokemuksia, jotka ovat paremmin sovitettu kunkin käyttäjän tarpeisiin.
 4. Video- ja interaktiivisen sisällön korostuminen: Video on jo nyt merkittävä osa natiivimainontaa, ja tulevaisuudessa se voi korostua entisestään. Liikkuvan kuvan ja interaktiivisen sisällön käyttö natiivimainonnassa voi tarjota dynaamisempia ja osallistavampia kokemuksia, jotka kiinnittävät käyttäjien huomion.
 5. Eettisten kysymysten korostuminen: Yhä useammat kuluttajat ovat kiinnostuneita yritysten vastuullisuudesta ja eettisestä toiminnasta. Natiivimainonnan on tulevaisuudessa otettava entistä enemmän huomioon nämä näkökulmat. Brändit, jotka viestivät avoimesti ja rehellisesti, voivat rakentaa vahvempaa luottamusta.

Yhteenveto

Yrityksen natiivimainonta on tehokas markkinointimuoto, kun sitä käytetään oikein. Sulautuessaan saumattomasti ympäröivään sisältöön se tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisö hienovaraisesti ja ilman häiritsevyyttä. Oikea strategia ja laadukas sisältö ovat avaimet menestykseen, kun yritys hyödyntää natiivimainonnan potentiaalia mainoskampanjoissaan.

BSTR:llä on vuosien kokemus markkinoinnin suunnittelusta erilaisille markkinointialustoille. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluihimme.

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.