Oodi markkinoijille

matti-blogi-somekuva
Matti Koski-Sipilä

Työn merkityksestä puhutaan aivan liian vähän, varsinkin meidän markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa. Kuinka tarpeelliseksi jokainen meistä kokee oman työnsä yksilön, työpaikan ja yhteiskunnan kannalta? Uskon, että työn kokeminen tärkeäksi nostaa työntekijän motivaatiota ja viihtyvyyttä työpaikalla. Ja se, kuinka merkitykselliseksi jokainen meistä kokee oman työnsä, peilaa hyvin vahvasti sitä, kuinka merkitykselliseksi muut kokevat työmme. Kuinka merkitykselliseksi minun työni kokee työkaveri, toimitusjohtaja, naapuri, naapuriyrityksen toimitusjohtaja, ystävä tai ihan kuka tahansa?

Palataan meihin markkinoijiin. Kuinka merkityksellistä meidän työ oikeasti on? Ja kun puhun markkinoinnista, puhun siitä laajana käsitteenä, jonka alle kuuluu muun muassa myynti.

Markkinointi ja markkinoijat mahdollistavat sen, että yritys saa tuotteita tai palveluja myytyä. Hyvin johdettu ja toteutettu markkinointi taas johtaa siihen, että yritys saa tehtyä enemmän myyntiä kuin aikaisemmin ja yritys kasvaa. Me markkinoijat mahdollistamme siis yritysten kasvun.

Kun yritykset voivat hyvin, myynti luistaa. Markkinointi on se voima, joka saattaa ostajan ja tuotetta tai palvelua tarjoavan yrityksen yhteen. Tavat voivat vaihdella, mutta aina välissä on jonkinlaista markkinointia. Ilman markkinointia transaktiota myyjän ja ostajan välillä ei tapahtuisi. Ja jos sitä ei tapahdu, yritystä ei pian ole enää olemassa. Me markkinoijat saamme harvoin kiitosta siitä, että saatamme kysynnän ja tarjonnan yhteen, ja pidämme osaltamme talouden pyörät pyörimässä.

Lisäksi me markkinoijat olemme mukana elämystaloudessa. Me tuotamme asiakkaillemme tai asiakkaidemme asiakkaille elämyksiä. Meidän tekemä mainos, pakkaus, verkkosivusto tai ideoimamme tuote voi saada ihmisen hyvälle tuulelle ja sitä kautta me autamme tekemään jokaisen ihmisen päivästä paremman. Me markkinoijat välitämme tunteita. Iloa, hauskuutta, luottamusta ja empatiaa. Me pystymme myös teoillamme, ideoillamme ja kampanjoillamme vaikuttamaan ihmisten mielikuviin ja sitä kautta mielipiteisiin. Tämä tuo mukanaan vastuun, mutta samalla myös mahdollisuuksia.

Markkinoinnin ammattilaisella on myös vaikutus siihen, kuinka merkitykselliseksi muut markkinoinnin kokevat. Me emme itse aina puhu markkinoinnista vahvasti merkityksellisenä työnä. Se, että me olemme ylpeitä siitä mitä teemme, ja itse ymmärrämme työmme merkityksen, vaikuttaa suoraan siihen, kuinka merkitykselliseksi muut markkinoinnin kokevat, ja sitä kautta jokaisen markkinoijan oman työn merkitys kasvaa.

Rohkeasti ylpeää loppuvuotta!

-Matti

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.