Responsiivinen mainonta

Rami Renko

Responsiivisuus on monille tuttu termi verkkosivustojen kautta. Moni on saattanut myös törmätä termiin responsiivinen mainos. Kuten verkkosivustojen kohdalla myös mainonnassa on kysymys mainoksen mukautuvuudesta erilaisiin asetteluihin. Mainonta responsiivisilla mainoksilla on ollut toteutettavissa muutaman vuoden ajan. Vähitellen mainostajat ovat alkaneet olla vakuuttuneita responsiivisten mainoksien tehokkuudesta. Asiakkailta on tullut kysymyksiä responsiivisiin bannereihin liittyen, joista ei ehkä netissä ole avattu taustoja riittävän selkeästi, joten näen tehtäväkseni kertoa miten ne eroavat tavanomaisista mainoksista Googlen mainostusratkaisuissa.

Mikä on display-mainos?

Kävijäliikenteessä mitattuna isoimmilla markkinoinnillisilla verkkosivustoilla esim. mtvuutiset.fi, tori.fi tai suomi24.fi on nähtävissä Googlen mainosverkoston display-bannerimainoksia, jotka ovat tavanomaisesti tiettyyn kokoon valmistettuja tyyliteltyjä bannerimainoksia. Mainospaikoilla saattaa nähdä kuitenkin myös responsiivisia bannerimainoksia, jotka huomaa responsiivisiksi mainoksiksi vain lähinnä mainontaa toteuttavan henkilö.

Tavanomainen display-mainos
responsiivinen-mainos-display
Sama kuva käytettynä responsiivisessa display-mainoksessa

Responsiivisen ja tavanomaisen bannerimainoksen ero

Tavanomaisessa bannerimainoksessa bannerin toteuttajalla on vapaat kädet toteuttaa banneri juuri sellaiseen muotoon miten sitä verkkosivustoilla esitetään. Mainoksen kaikki viestinnällinen sisältö sijoitetaan kuvan päälle. Bannerista tehdään yleensä 6–10 kokoversiota eniten näyttökertoja saavuttavissa kokoluokissa. Verkkosivustot päättävät itse mainospaikkojensa koon. Lähes kaikki kaupalliset verkkosivustot käsittävässä mainosverkostossa on erikokoisia mainospaikkoja on kymmeniä. Mainoksien koot onkin tärkeää valita siten, että mainokset saavat paljon näyttökertoja kohdesivustoilla.

Responsiivinen bannerimainos ei tarvitse mainosmateriaaliksi kuin muutaman erikokoisen mainostuskuvan ja yrityksen logon. Responsiivisissa bannerimainoksissa tekstejä ei kannata tehdä kuvan päälle ainakaan merkittävissä määrin, koska responsiivisen mainoksen toteutuksessa mainoksen tekstit kirjoitetaan erikseen omille riveilleen, jotka ovat otsikko, pitkä otsikko, kuvaus ja yrityksen nimi. Kenttiä ei voi jättää tyhjäksi. Google määrittää itse, miltä mainos näyttää fonttien tyypin, koon ja sijoittelun osalta. Tekstit saattavat olla yrityksen logon tai mainostuskuvan oikealla puolella tai alapuolella. Koska Google yhteistyökumppaneineen kontrolloi mainosten näyttämistä, on Googlella myös tieto mainoskokotarpeista. Responsiiviset mainokset mukautuvat todella suureen määrään erilaisia kokoja, minkä seurauksena responsiiviset mainokset saavat merkittävästi enemmän näkyvyyttä verkkosivustoilla tavanomaisiin bannerimainoksiin nähden. Seikka on erityisen merkittävä mainonnan tuloksia mitattaessa. Responsiiviset bannerimainokset tuovat huomattavasti enemmän liikennettä ja mahdollisesti myös määrällisesti enemmän konversioita. Responsiivisten bannerimainosten etu on myös siinä, että mainoksien kuvat ja tekstit on ketterästi muokattavissa mainonnan käynnistämisen jälkeen. Se avaa paljon mahdollisuuksia mainoksen kehittämiselle todettujen tulosten kautta eli tehokkaamman mainonnan konversio-optimoinnin. Erilaisten tekstien tulostehokkuuden testaaminen on helppoa mainonnan käynnistymisen jälkeen.

display-mainos-responsiivinen
natiivimainos-responsiivinen
Ylempänä responsiiviset mainokset kuvalla
display-mainos
Responsiivinen mainos logolla

Responsiivinen bannerimainonta markkinoinnissa

Bannerimainoksen tärkein kriteeri on täyttää mainoksen vastaanottajan jokin tarve mainoksen nopean tulkinnan kautta. Jos tarve on olemassa, niin mainoksen visuaaliset seikat jäävät toissijaiseksi. Mikäli tarvetta ei ole jo valmiiksi olemassa, vaan tehdään houkuttelua tuotteiden ja palveluiden piiriin, silloin visuaalisella seikat nousevat suurempaan merkitykseen. Suosittenkin käyttämään tavanomaisia mainoksia brändimainonnassa.

Yritykset, varsinkin isot, ovat tarkkoja markkinointiviestinnän visuaalisesta ilmeestä. Vaikka responsiivisissa bannereissa käytetään yrityksen logoa ja valikoituja kuvia, niin visuaalisen ilmeen lopputuloksesta halutaan olla tarkemmin tietoisia. Responsiiviset display-mainokset eivät täytä täysin vaatimuksia, jos brändin mukaiset fontit, värit, call-to-action napit ja elementtien asettelut ovat erityisen tärkeitä. Näistä seikoista voi varmistua vain tavanomaisia bannerimainoksia käyttämällä. Mikäli visuaalinen ilme ei ole keskiössä mainosmateriaalin osalta vaan kustannustehokkuus, silloin ei-niin-näyttävä responsiivinen bannerimainonta on omaa luokkaansa nopean toteutettavuuden, muokattavuuden (mainonnan aikana) ja näyttökertojen vuoksi. Suosittelen kokeilemaan responsiivista display-mainontaa erityisesti lyhyissä mainostusjaksoissa.

responsiivisen-mainonnan-tehokkuus
Huomattava ero. Impressiot = näyttökerrat, klikkausprosentti = klikkausten ja näyttökertojen suhde, eli ns. mainoksen houkuttelevuus

Responsiivinen hakusanamainos

Responsiiviset mainokset saapuivat pari vuotta sitten myös hakusanamainonnan puolelle. Sain kuulla niistä eturintamassa Googlen yhteyshenkilöltä. Keskustelu kirvoitti paljon vastauksia, mutta myös skeptisyyttä. Responsiiviset hakusanamainokset näyttäytyvät Googlen hakutulossivulla samanlaisina kuin tavanomaiset hakusanamainokset, eli isommalla fontilla näkyvä otsikko (sininen väri) ja sen alapuolella tummemmalla tekstillä näkyvä kuvausteksti.

Tavanomaisissa mainoksissa ”konepellin alla” otsikko kirjoitetaan kolmelle riville ja kuvaustekstit kahdelle riville. Responsiivinen hakusanamainos mahdollistaa kuitenkin yhteen mainokseen lähes rajattoman määrän otsikoita ja neljä kuvaustekstiä (joista hakutulossivulla kaksi). Tekstejä kannattaakin tehdä paljon, että uudesta mainosmuodosta saadaan kaikki sen tuoma lisäarvo hyödynnettyä. Kun responsiivinen mainos käynnistetään, Google näyttää mainoksen eri otsikoita ja kuvauksia alkuun satunnaisessa järjestyksessä.

responsiivinen-hakusanamainos
Responsiivinen hakusanamainos ”konepellin alta” katsottuna
responsiivinen-google-mainos
Sama responsiivinen hakusanamainos hakutuloksessa

Kun Googlen on kerännyt riittävästi dataa mainoksen näyttö- ja klikkauskertojen kautta, alkaa Google esittämään mainoksesta parhaiten suoriutuneita otsikoita ja kuvaustekstejä huomattavasti enemmän. Responsiivisten hakusanamainosten suurin lisäarvo tuleekin juuri siitä, että mainonnan kehittäjä pystyy testaamaan esimerkiksi yhteen tuotteeseen kohdistetun hakusanamainoksen erilaisia mainosviestisisältöjä tehokkaasti löytäen parhaiten toimivat. Mainonnan kehitystyön kannalta tämä merkitsee sitä, että huonommin suoriutuneiden mainostekstien tilalle luodaan jatkuvasti uusia parhaiten toimineiden mainostekstien päihittämiseksi.

Responsiiviset hakusanamainokset tulevat varmasti kehittymään tulevaisuudessa tarjoten nykyistä helpommin ja enemmän (riittävän määrän) tietoa mainonnan toteuttajalle. Tähän mennessä responsiiviset hakusanamainokset ovat tuottaneet vain toisinaan parempia tuloksia kuin tavanomaiset hakusanamainokset. Responsiivinen hakusanamainonta on kuitenkin kehittyvä mainosmuoto, johon Google varmasti panostaa tulevaisuudessa. Muistutuksena kuitenkin, että tavanomaisiakin hakusanamainoksia käytetettäessä tulee olla käynnissä 2–3 erilaista versiota (tehokkain ja uusin) parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

-Rami

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.