Rohkeaa mainontaa

Rami Renko

Rohkeus on asennetta, asenne on rohkeutta

Mikä on paras näkemäsi mainos? Aivan, niitä on melko helppo muistaa ja niiden muisteleminen huvittaa edelleen. Mikä on ollut mieleenpainuvin näkemäsi mainos? Aivan, se ei ole välttämättä hauska, mutta erikoinen. Hyvät mainokset tarvitsevat hyvää ideointia. Mainos on onnistunut, kun se jää mieleen. Mieleen pääsee tunnereaktioilla ja varianssi on laaja. Kyllä, hyvän mainoksen ei tarvitse olla älykäs, oivalluttava, positiivinen tai hauska. Hyvän mainoksen kriteerit voivat täyttyä myös mainoksen outouden tai jopa ärsyttävyyden avulla. Joskus mennään ikävä kyllä mauttomuuksiin.

Tehokas mainos ei vaadi aina visuaalisesti näyttävää toteutusta. Joskus tehoja haetaan poikkeuksellisuudella. Joskus tehokas mainos voi olla esimerkiksi Times New Roman -fontilla kirjoitettu musta teksti valkoisella pohjalla, kunhan mainoksen ydin on rautaa. Yrityksen brändi määrittää rajat, eli sen joustovaran, millä rohkeuden tasolla mainoksia voidaan toteuttaa. Minkälainen brändi kannattaa rakentaa? Paljonko arvot voivat joustaa?

Potentiaali jää saavuttamatta

Harmillisen usein mainoskampanjan toteutus menee niin, että mainostoimistolle esitetään tarve ja sen jälkeen siirrytään tuomariksi arvioimaan tyydyttääkö ratkaisu vai ei. Luovien ideoijien työtä hankaloittaa rajat tai lähinnä rajojen puute. Rajoilla tarkoitan rohkeuden liikkumavaraa. Mikä on tilaajalle liian hauskaa, liian tyhmää, överiä tai mautonta. Aika on rahaa, eikä sitä haluta tuhlata turhia riskejä ottamalla, jos asiasta ei ole täyttä varmuutta. Monet hullut ideat vesittyvät. Kun ollaan liian varovaisia, lopputuloksena syntyy neutraaleja mainoksia, jotka eivät säväytä, erotu, eikä niitä muista minuuttia kauempaa, jos nyt edes huomataan.

Parhaissa ja mielenpainuvissa mainoksissa liikutaan aina jollakin rajalla. Mitä lähempänä jonkin tunnetason ydintä liikutaan, sitä enemmän mainonnasta saadaan ulosmitattua reaktioita, mieleenpainuvuutta, tuloksia ja lopulta myyntiä. Täydellinen mauttomuus on tietysti juuri sitä itseään, mutta kaikki muut vaihtoehdot ovat vapaata riistaa. Digitaalista aikakautta eläessämme lähes kaikki mainonta on mitattavissa. Pitkään mainontaa toteuttaneet henkilöt pystyvät arvioimaan mainonnan tulokset jo ennen mainonnan toteuttamista jo puhtaasti mainosmateriaalin erikoisuutta arvioidessaan.

Neutraalit mainokset toimivat aina tietyille henkilöille, jotka ovat hankkimassa vastaavaa tuotetta tai palvelua juuri silloin. Ollaan myyntiputkessa siinä vaiheessa, että tarve on olemassa, mutta tuotteen tai palvelun oikea tarjoaja on vielä haussa. Mainoksilla on lähtökohtaisesti aina potentiaali tehdä tuotteesta tai palvelusta menestyjä, ei pelkästään osua kohteeseen. Neutraalit mainokset eivät haasta toteuttajaansa ottamaan riskejä. Matalat riskit, matala tulos. Mainoksen toteutuksessa on aina hyvä pohtia muutama seikka ennen julkaisemista mainosmuodosta riippumatta: kenelle lauluni kirjoitan, miksi minä huomaisin tämän ja mistä minä tämän muistaisin?

Tilaajan vastuu

Mainonnan tilaukselle on aina jokin syy. Yleensä se on myynnin kasvattaminen. Nykyisen menestyksen linjaan halutaan muutos, mikä saavutetaan linjaa muuttamalla. Tilaaja yleensä saattaa ajatella, että tietty mainostoimisto tekee tietynlaisia toteutuksia. Yhteistyön ja keskustelemisen sijaan vaihdetaan mainostoimistoimistoa toivoen parasta. Huomattavasti tehokkaampi keino on kommunikoida ja ohjeistaa missä yrityksen rajat menevät ja antaa rohkeille ratkaisuille annetaan vapaat kädet. Kun tilaaja haluaa tehdä vahvaa yhteistyötä, niin lopputuloskin saattaa yllättää. Muussa tapauksessa luovuutta saatetaan pahimmillaan rajoittaa, eikä päästä asiakasta tyydyttävään lopputulokseen.

Hyvä yrityksen edustaja, kerro mahdollisimman tarkkaan missä yrityksen rajat kulkevat, mikä on liian rohkeaa ja mikä on melkein liian rohkeaa. Se tarjoaa hyvät työkalut tehokkaaseen ideointiin. Halutaanko vain positiivista vai voitaisiinko tällä kertaa tehdä jopa jotakin ratkiriemukasta? Vaikka esimerkiksi internet on täynnä mainontaa, niin siellä on edelleen hyvät mahdollisuudet erottua huumorilla. Se vaatii kuitenkin perinteisen tavan rikkomista.

Tehdään yhteistyötä, ollaan rohkeita ja luodaan muistijälkiä!

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.