[ Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | Strategia ]

Sisäinen markkinointi kehittää työpaikkaa ja luo motivaatiota

BSTR16.06.2023

Sisäinen markkinointi keskittyy yrityksen työntekijöiden, sitouttamiseen ja motivoimiseen tukemaan yrityksen ulkoista markkinointia ja liiketoiminnan tavoitteita. Pyritään luomaan vahvaa yrityskulttuuria, jossa työntekijät ymmärtävät yrityksen arvot, tavoitteet ja brändin viestinnän.

strategia

Sisäisen markkinoinnin rooli

Sisäinen markkinointi luo pohjaa kilpailukyvylle ja menestykselle. Sen avulla yritys voi luoda vahvan yhteisön, jossa työntekijät kokevat olevansa osa jotain suurempaa ja missio on jaettu kaikkien kanssa. Tämä luo pohjan sitoutuneelle työvoimalle, joka on valmis panostamaan ylimääräistä vaivaa asiakkaiden palvelemiseksi ja yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi hyvin suunniteltu sisäinen markkinointi voi auttaa vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta ja parantamaan työntekijöiden kokonaiskokemusta organisaatiosta.

Sisäisen markkinoinnin strategiat ja käytännöt

 • Avoin ja johdonmukainen viestintä on avainasemassa. Yrityksen johdon tulee olla aktiivisesti mukana tiedon jakamisessa ja vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi säännöllisten kokousten, uutiskirjeiden tai sisäisten pikaviestintään tarkoitettujen alustojen, esimerkiksi Slackin viestinnän tulisi olla avointa, rehellistä ja kannustavaa, ja sen tulisi korostaa yrityksen tavoitteita ja arvoja.
 • Työntekijöiden osallistaminen ja palkitseminen ovat keskeisiä tyypillisiä keinoja sisäiseen markkinointiin panostettaessa. Organisaatioiden tulisi kannustaa työntekijöitä osallistumaan päätöksentekoon ja antamaan heille mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksen toimintaan. Lisäksi on tärkeää tunnustaa ja palkita työntekijöitä heidän panoksestaan ja saavutuksistaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tunnustuksena, bonuksina tai ammatillisena kehittämisenä.
 • Organisaatioiden tulisi tarjota jatkuvaa koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia työntekijöilleen, jotta he voivat kehittää taitojaan ja edistää uraansa organisaatiossa. Tämä osoittaa yrityksen sitoutumista työntekijöiden merkitykseen ja menestykseen ja voi auttaa luomaan innostuneen ja motivoituneen henkilöstön.

sisainen-markkinointi

Sisäisen markkinoinnin suunnittelu

Sisäinen markkinointi vaatii huolellista suunnittelua varmistaakseen sen toimivuuden ja tehokkuuden. Alapuolella on joitain avainkohtia siitä, miten sisäinen markkinointi kannattaa suunnitella:

 1. Tunne henkilökuntasi: Ensimmäinen askel on tuntea työntekijät ja heidän tarpeensa, odotuksensa sekä motivaationsa. Jokainen työntekijä voi olla erilainen, joten on tärkeää kohdentaa viestintä ja toimenpiteet kullekin työntekijälle sopiviksi.
 2. Määritä tavoitteet: Ennen kuin aloitat suunnittelun, määrittele selkeät tavoitteet, jotka haluat saavuttaa sisäisellä markkinoinnilla. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi työntekijöiden sitouttaminen, brändin sisäisen ymmärryksen lisääminen tai organisaatiokulttuurin kehittäminen.
 3. Luo selkeä strategia: Rakenna kokonaisvaltainen suunnitelma siitä, miten aiot saavuttaa asettamasi tavoitteet. Tämä voi sisältää erilaisia viestintäkanavia, koulutusohjelmia, palkitsemisjärjestelmiä ja muita toimenpiteitä.
 4. Kommunikoi avoimesti: Avoimen ja johdonmukaisen viestinnän merkitys sisäisessä markkinoinnissa on korvaamaton. Varmista, että viestintä on selkeää, rehellistä ja saavutettavissa kaikille työntekijöille.
 5. Osallista työntekijät: Anna työntekijöille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Kuuntele heidän ideoitaan ja huolenaiheitaan ja osoita, että niillä on merkitystä.
 6. Palkitse ja tunnusta: Arvosta työntekijöidesi panosta ja saavutuksia. Luo palkitsemisjärjestelmiä, jotka kannustavat hyvään suoritukseen ja sitoutumiseen organisaatiota kohtaan.
 7. Mittaa ja arvioi: Seuraa sisäisen markkinoinnin tehokkuutta, kerää palautetta ja arvioi säännöllisesti, miten strategiasi toimii.

Mittaaminen ja palautteen kerääminen

 • Työntekijöiden sitoutuminen: Mittaa työntekijöiden sitoutumista organisaatioon esimerkiksi henkilöstökyselyillä tai työntekijätyytyväisyysmittareilla. Korkea sitoutumisaste osoittaa yleensä onnistunutta sisäistä markkinointia.
 • Sisäisen viestinnän tehokkuus: Arvioi sisäisen viestinnän tehokkuutta ja avoimuutta seuraamalla esimerkiksi viestintäkanavien käyttöä, avoimen palautteen määrää ja viestinnän vaikutusta työntekijöiden käyttäytymiseen ja sitoutumiseen.
 • Työntekijöiden osallistuminen: Mittaa työntekijöiden osallistumista erilaisiin tapahtumiin, koulutuksiin tai yrityksen sisäisiin hankkeisiin. Myös vähentyneet poissaolojen määrät viittaavat onnistumiseen.
 • Työntekijöiden suorituskyky: Seuraa työntekijöiden suorituskykyä ja tuottavuutta ennen ja jälkeen sisäisen markkinoinnin toimenpiteiden toteuttamista. Parantunut suorituskyky voi viitata sitoutumisen ja motivaation lisääntymiseen.
 • Henkilöstön vaihtuvuus: Tarkkaile henkilöstön vaihtuvuutta organisaatiossa. Vähentynyt vaihtuvuus voi olla merkki siitä, että työntekijät ovat tyytyväisempiä ja sitoutuneempia organisaatioon.
 • Palkitsemisjärjestelmän käyttö: Jos organisaatiossasi on käytössä palkitsemisjärjestelmä, seuraa sen käyttöastetta ja palkittujen työntekijöiden määrää. Aktiivinen palkitseminen voi olla merkki siitä, että sisäinen markkinointi toimii hyvin.

Yhteenveto

Yrityksen sisäinen markkinoinnin avulla voidaan luoda sitoutunut ja motivoitunut työvoima, joka on valmis tekemään parhaansa yrityksen menestyksen edistämiseksi. Käyttämällä avointa viestintää, työntekijöiden osallistamista ja palkitsemista sekä koulutusta ja kehitystä organisaatiot voivat tehostaa sisäistä markkinointiaan ja luoda vahvan yrityskulttuurin, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita ja menestystä.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.