[ Konseptisuunnittelu | Strategia ]

Sosiaalinen markkinointi vaikuttaa yhteiskunnallisesti

BSTR21.05.2023

Sosiaalinen markkinoinnin tarkoituksena on edistää yhteiskunnallista hyvää ja tuottaa myönteisiä muutoksia ihmisten käyttäytymisessä. Vaikka termi saattaa herättää ajatuksia sosiaalisesta mediasta, sosiaalinen markkinointi ei liity suoranaisesti some-alustoihin.

konseptisuunnittelu

Mitä tarkoittaa käsite sosiaalinen markkinointi?

Sosiaalinen markkinointi on viestintää, joilla pyritään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. On tärkeää ymmärtää sosiaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median väliset erot. Sosiaalinen media toimii viestintäkanavana, kun taas sosiaalinen markkinointi on strateginen lähestymistapa, jolla pyritään yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Sosiaalisen markkinoinnin ydin on vaikuttamisessa, kun taas sosiaalinen media tarjoaa kanavan tämän vaikuttamisen välittämiseen. Perinteisesti sosiaalista markkinointia ovat hyödyntäneet mm. sosiaali- ja terveysalan toimijat ja avustusjärjestöt, mutta myös yritykset ovat yhä vahvemmin kampanjoineet sosiaalisen markkinoinnin kategoriassa. Lähtökohtaisesti voiton tavoittelemiseen tai brändin vahvistamiseen, vaan pyrkii saamaan aikaan yhteiskunnalista muutosta.

Havainnollistavia esimerkkejä

Kuten jo edellä kerrottiin, niin lähtökohtainen tavoite ei ole suoranainen myynnin kasvattaminen, mutta hyvin toteutettu sosiaalinen markkinoinnista ei varmasti liiketoiminnan näkökulmasta haittaa liiketoiminnalle. Jotta sosiaalisen markkinointi avautuu hieman paremmin, niin alapuolella muutamia esimerkkejä onnistuneista markkinointikampanjoista eri puolilta maailmaa:

”Truth” – Tupakoinninvastainen Kampanja (USA): Truth-kampanja on pitkäaikainen tupakoinninvastainen aloite, joka pyrkii vähentämään nuorten tupakointia. Kampanja keskittyy paljastamaan tupakkateollisuuden harhaanjohtavia taktiikoita ja lisäämään tietoisuutta tupakoinnin haitoista. Truth on hyödyntänyt nuorisokulttuuria ja sosiaalista mediaa tavoittaakseen tehokkaasti nuoret.

”Like a Girl” – Always (Maailmanlaajuinen): Always-brändin ”Like a Girl” -kampanja haastaa stereotyyppisiä käsityksiä sukupuolistereotypioista. Kampanjassa korostetaan, miten ilmaisu ”like a girl” on voimakas ja positiivinen, vastoin yleistynyttä negatiivista merkitystä. Tämä kampanja pyrkii edistämään tyttöjen itsetuntoa ja taistelemaan sukupuolten välisiä ennakkoluuloja vastaan.

”Share a Coke” – Coca-Cola (Maailmanlaajuinen): Coca-Colan ”Share a Coke” -kampanja on ollut laajasti suosittu ja onnistunut esimerkki sosiaalisesta markkinoinnista. Kampanjassa Coca-Cola korvasi brändinsä tunnetut logot yleisillä etunimillä, kannustaen ihmisiä jakamaan juomaa ystävien ja perheenjäsenten kanssa. Tämä loi henkilökohtaisemman kokemuksen ja edisti yhteisöllisyyttä.

”Dumb Ways to Die” – Metro Trains (Australia): Tämä animoitu kampanja pyrki lisäämään tietoisuutta turvallisesta käyttäytymisestä junaradoilla. Kampanja esitti söpöjä hahmoja, jotka kuolivat tyhmiin tapoihin, kuten ”leikkimällä junaraiteilla”. Sen humoristinen lähestymistapa teki vakavasta aiheesta mieleenpainuvan ja auttoi parantamaan turvallisuutta.

”Ice Bucket Challenge” – ALS Association (Maailmanlaajuinen): Tämä viraali haastekampanja keräsi valtavan määrän huomiota ja lahjoituksia amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS) tutkimukseen. Osallistujat haastettiin kaatamaan ämpäri jäävettä päälleen, jakamaan videon sosiaalisessa mediassa ja lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen. Kampanja osoitti, miten yksinkertainen idea voi innostaa laajoja yleisöjä osallistumaan hyvän asian puolesta.

sosiaalinen-markkinointi

Suunnitelmallisuus

Sosiaalisen markkinoinnin toteuttaminen vaatii huolellista markkinointisuunnittelua ja strategista ajattelua. Ensimmäinen askel on tarkkaan määritellä kohdeyleisö ja ymmärtää heidän tarpeensa ja motivaationsa. Tämän jälkeen on olennaista muotoilla selkeä viesti, joka resonoi kohdeyleisön kanssa. Oleellinen osa sosiaalista markkinointia on myös mittaaminen ja analysointi, jotta markkinoinnin vaikutukset voidaan arvioida ja tarvittaessa tehdä muutoksia.

Eettiset näkökulmat ja vastuullisuus

Eettisyys ja vastuullisuus ovat keskeisiä sosiaalisessa markkinoinnissa. Markkinoinnin tulee kunnioittaa yksilöiden oikeuksia ja ottaa huomioon kulttuuriset eroavaisuudet. Vastuullinen markkinointi edellyttää myös avointa ja rehellistä viestintää.

Sosiaalisen markkinoinnin kenttä jatkaa kehittymistään, ja tulevaisuuden trendit näyttävät lupaavilta. Teknologian rooli kasvaa entisestään, mahdollistaen entistä personoidumman viestinnän ja tehokkaamman kohdentamisen. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa, kuten valtion, yritysten ja kansalaisjärjestöjen, voi myös vahvistaa sosiaalisen markkinoinnin vaikutusta. Tulevaisuudessa menestyvät sosiaalisen markkinoinnin kampanjat ovat niitä, jotka kykenevät innovoimaan ja sopeutumaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalinen markkinointi tehostaa positiivisten yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamista. Sosiaalinen markkinointi edellyttää viestinnällistä taituruutta ja eettistä näkemystä.

BSTR:llä on toteuttanut vuosien mittaan erilaisia markkinointitempauksia hyvien asioiden puolesta. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluihimme.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.