[ Verkkosivut ]

Verkkosivujen suunnittelun ABC

06.06.2023

Huolellinen verkkosivujen suunnittelu on ratkaisevan tärkeää, jotta sivusto voi saavuttaa tavoitteensa ja tarjota käyttäjilleen miellyttävän ja tehokkaan kokemuksen.

digimarkkinointi

Avainelementit verkkosivujen suunnittelussa

Verkkosivujen suunnittelussa tärkein painopiste on käyttäjäkeskeisyys. Hyvin suunnitellut verkkosivut on rakennettu ymmärtäen kohdeyleisönsä tarpeet ja odotukset. Sivuston navigaatio, sisältö ja visuaalinen ilme tulee suunnitella siten, että ne vastaavat käyttäjien odotuksia ja helpottavat heidän tavoitteidensa saavuttamista.

Toinen keskeinen näkökohta on responsiivinen suunnittelu. Nykypäivänä yhä useammat käyttäjät selailevat verkkosivuja erilaisilla laitteilla, kuten älypuhelimilla ja tablet-laitteilla. Siksi on tärkeää, että verkkosivut suunnitellaan ja optimoidaan toimimaan saumattomasti eri näyttökokojen ja laitteiden kanssa.

Käyttäjäkokemuksen optimointi verkkosivujen suunnittelussa

Sivuston käyttäjille on tärkeää tarjota helppo, intuitiivinen ja miellyttävä kokemus sivustolla liikkumiseen. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi selkeällä ja houkuttelevalla visuaalisella suunnittelulla, nopealla latausajalla ja tehokkaalla sisällön järjestelyllä.

Lisäksi verkkosivujen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon hakukoneoptimointi. Hyvin suunnitellut ja optimoidut verkkosivut parantavat sivuston näkyvyyttä hakukoneissa ja auttavat houkuttelemaan enemmän vierailijoita. Tämä voi sisältää esimerkiksi avainsanojen strategista käyttämistä sisällössä, metatietojen optimoinnin ja sivuston teknisen rakenteen kehittämisen. Verkkosivuston uudistamisen yhteydessä kannattaa aina toteuttaa avainsanatutkimus.

Verkkosivujen suunnittelun nykyaikaiset tyyliseikat

Nykyaikaisessa verkkosivujen suunnittelussa on useita trendikkäitä tyylillisiä elementtejä, jotka heijastavat nykyajan esteettisiä ja käyttäjäkokemuksellisia odotuksia:

 1. Yksinkertainen ja puhdas tyyli: Minimalismi on edelleen vallitseva trendi, ja monet verkkosivut suosivat selkeää ja puhdasta ulkoasua. Yksinkertaiset värit, suoraviivaiset fontit ja tilava layout luovat miellyttävän käyttökokemuksen.
 2. Visuaalinen tarinankerronta: Kuvat, videot ja grafiikat ovat keskeisiä nykyaikaisessa verkkosivujen suunnittelussa. Sivustot hyödyntävät visuaalista tarinankerrontaa houkutellakseen kävijöitä ja välittääkseen brändin viestin tehokkaasti.
 3. Interaktiiviset elementit: Käyttäjien osallistaminen on tärkeää, ja siksi monet sivustot sisältävät interaktiivisia elementtejä, kuten animaatioita, hover-tiloja ja vieritysefektejä. Tällaiset elementit tekevät sivustosta elävämmän ja houkuttelevamman.
 4. Värien ja gradienttien käyttö: Rohkeat värit ja gradientit ovat suosittuja nykyaikaisessa suunnittelussa. Ne lisäävät visuaalista kiinnostavuutta ja voivat auttaa erottumaan kilpailijoista.
 5. Typografia: Fonttien valinnalla on suuri merkitys verkkosivujen ilmeessä. Monet sivustot käyttävät suuria, rohkeita fontteja ja leikkisää typografiaa luodakseen vaikutuksen ja herättääkseen kiinnostusta.
 6. Dark mode: Tumma teema on yhä suositumpi vaihtoehto, erityisesti sovelluksissa ja verkkosivuissa, ja se tarjoaa käyttäjille mukavan katselukokemuksen heikossa valaistuksessa samalla säästäen akkua OLED-näytöillä.

verkkosivujen-suunnittelu

Verkkosivujen rakenteen suunnitteluun panostaminen

Verkkosivuston rakenne vaikuttaa merkittävästi google-optimointiin, sillä hyvin suunniteltu ja hierarkkinen rakenne tekee sivustosta helpommin indeksoitavan ja ymmärrettävän hakukoneille. Selkeä navigaatio ja sisällön ryhmittely auttavat hakukoneita ymmärtämään sivuston sisällön ja sen tärkeysjärjestyksen, mikä voi parantaa sivuston sijoitusta hakutuloksissa. Lisäksi oikein optimoidut URL-osoitteet, sivustokartat ja sisäiset linkitykset voivat parantaa hakukonenäkyvyyttä ja lisätä sivuston liikennettä orgaanisten hakujen kautta.

Verkkosivujen rakenteen suunnitteluun kannattaa varata hyvin aikaa, ja ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

 1. Hierarkkinen navigaatio: Luo selkeä hierarkia sivuston eri osioiden välille. Käyttäjien pitäisi pystyä helposti löytämään tarvitsemansa tiedot ilman turhaa eksymistä. Päävalikossa tulisi olla vain tärkeimmät osiot, ja syvemmät tasot voidaan sisällyttää alavalikkoihin tai sivun sisälle upotettuihin linkkeihin.
 2. Selkeät ja kuvaavat linkkitekstit: Käytä linkkitekstejä, jotka kuvaavat selkeästi, minne ne vievät. Vältä epämääräisiä termejä ja käytä mieluummin kuvauksellisia sanoja, jotka auttavat käyttäjiä ymmärtämään linkin tarkoituksen.
 3. Sisällön ryhmittely: Jaa sivuston sisältö loogisiin ryhmiin ja kategorioihin. Tämä helpottaa käyttäjiä löytämään tarvitsemansa tiedot ja vähentää sivuston sekavuutta.
 4. Responsiivinen suunnittelu: Varmista, että sivuston rakenne ja navigaatio toimivat moitteettomasti eri laitteilla ja näyttökoilla. Tämä varmistaa, että käyttäjät voivat navigoida sivustolla sujuvasti, olivatpa he sitten tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla.
 5. Helppo hakuominaisuus: Sisällytä selkeä ja tehokas hakuominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat nopeasti etsiä tietoa sivustolta. Huolehdi, että hakutoiminto on helposti löydettävissä ja että se tuottaa tarkkoja ja relevantteja tuloksia.
 6. Murupolku: Näytä käyttäjille heidän sijaintinsa sivustolla murupolun avulla. Tämä auttaa heitä hahmottamaan, missä osassa sivustoa he ovat ja helpottaa navigointia takaisin aiempiin osioihin.
 7. Testaaminen: Testaa sivuston rakenne käyttäjätesteillä ja kerää palautetta käyttäjiltä. Näin voit tunnistaa mahdolliset ongelmat ja tehdä tarvittavia muutoksia parantaaksesi sivuston käytettävyyttä ja tehokkuutta.

Yritysten verkkosivujen suunnittelu tulevaisuudessa

Yritysten välisen kovan kilpailutilanteen ja teknologisten innovaatioiden vuoksi verkkosivuilta vaaditaan vuosivuodelta enemmän. Verkkosivujen suunnittelutyöltä vaaditaan tulevaisuudessa uudelle tasolle nousemista, jossa varmasti myös tekoäly on mukana auttamassa. Alapuolella listattuna joitakin ominaisuuksia, joita verkkosivuilta tullaan tulevaisuudessa todennäköisesti havaitsemaan:

 1. Personoidumpi käyttäjäkokemus: Yritykset pyrkivät entistä personoidumpiin ja räätälöityihin käyttäjäkokemuksiin verkkosivuillaan. Tekoälyn ja data-analytiikan avulla yritykset voivat tarjota yksilöllisempiä sisältöjä ja palveluita asiakkailleen.
 2. Interaktiivisuus ja osallistaminen: Verkkosivujen interaktiivisuus lisääntyy, kun yritykset pyrkivät osallistamaan käyttäjiä enemmän sivustolla. Animaatiot, pelillistäminen ja muut interaktiiviset elementit auttavat sitouttamaan kävijöitä ja parantamaan käyttäjäkokemusta.
 3. Älykkäät hakutoiminnot ja ääniohjaus: Älykkäät hakutoiminnot ja ääniohjaus tulevat kasvamaan entisestään. Yritysten on optimoitava sisältöänsä vastaamaan ääniohjattuja hakuja ja varmistettava, että sivustot ovat helposti löydettävissä äänihakujen avulla.
 4. Sosiaalisen median integraatio: Sosiaalisen median rooli yritysten verkkosivuilla kasvaa edelleen. Yritykset integroivat sosiaalisen median elementtejä ja jakamismahdollisuuksia sivustoilleen lisätäkseen sitoutumista ja vuorovaikutusta käyttäjien kanssa.
 5. Visuaalinen ja multimediaalinen sisältö: Visuaalisen ja multimediaalisen sisällön merkitys kasvaa edelleen. Yritykset hyödyntävät enemmän videoita, kuvia ja infografiikkaa kommunikoidakseen tehokkaammin käyttäjilleen.
 6. Laajennettu todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR): Laajennettu todellisuus ja virtuaalitodellisuus tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia yritysten verkkosivuille, erityisesti tuote-esittelyjen ja interaktiivisen kokemuksen luomisessa.

Kaiken kaikkiaan yritysten verkkosivujen tulevaisuus näyttää jännittävältä ja monipuoliselta. Web kehittäjien on pysyttävä ajan tasalla teknologisista innovaatioista ja käyttäjien odotuksista, jotta ne voivat tarjota verkkosivuille kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.

Panosta jo nyt ja hyödy tulevaisuudessa

Verkkosivujen sisältöjen suunnittelussa on jo nyt hyvä ottaa huomioon äänihakuun liittyvät tarpeet, jotta sivustot voi vastata tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Varmista sisällön luonnollista ja konversaatiomaista, jotta se soveltuu paremmin äänihakuihin. Tämä tarkoittaa, että sisältöä tulisi kirjoittaa puhekielisemmin ja kysymyksiä vastaavasti, koska ihmiset käyttävät äänihakuja usein kysymyksinä. Lisäksi sisältöjen tulisi olla hyvin strukturoituja ja merkittyjä, jotta hakukoneet voivat helposti tunnistaa ja ymmärtää niiden merkityksen äänihakujen yhteydessä.

Yhteenveto

Verkkosivujen suunnittelu on jatkuva prosessi, joka vaatii jatkuvaa seurantaa, testausta ja optimointia. Pitkäjänteisellä ja huolellisella lähestymistavalla voidaan varmistaa, että verkkosivut ovat ajan tasalla ja vastaavat käyttäjien muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin. Huolellisesti suunnitellut verkkosivut ovat olennainen osa menestyvää verkkopresenssiä ja voivat toimia tehokkaana välineenä liiketoiminnan kasvattamiseen ja brändin rakentamiseen verkossa. Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.

BSTR:llä on yli viidentoista vuoden kokemus verkkosivujen suunnittelusta. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluumme: Verkkosivut.

[BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.