[ BSTR ]

Vuoden 2024 markkinoinnin trendit

BSTR02.01.2024

Millaisia markkinoinnin trendejä nähdään vuonna 2024? Kysyimme BSTR:n väeltä, mitkä asiat heidän mielestään ovat pinnalla markkinoinnissa tulevana vuonna. Tässä blogissa pääset lukemaan heidän vastauksiaan!

Tekoäly – Avustajana tehokkaassa markkinoinnissa

Vuonna 2024 tekoäly ottaa keskeisen roolin markkinoinnissa tehostamalla eri osa-alueita. Tekoälyn avulla voidaan parantaa markkinoinnin automaatiota, mahdollistaa tarkempi personointi ja tarjota ennennäkemättömiä analyysejä.

Esimerkkeinä tekoäly pohjaisista sovelluksista mainittakoon chatbotit ja personoidut suositukset.

“Chat GPT on jo nyt tullut jäädäkseen. Sen käyttö todennäköisesti vielä monipuolistuu, kun ohjelma ja sen käyttäjät kehittyvät entisestään. Jo nyt Chat GPT on nopeuttanut sisältöjen tuottamista huikeasti.” Saana Klemola

“Kuva- ja videotuotannossa tekoälyn hyödyntäminen avaa innovatiivisia tapoja luoda visuaalista sisältöä, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia brändien houkuttelevaan visuaaliseen kerrontaan.” Nina Tuuri

“Tekijänoikeudet ovat merkittävä tekijä kuvien ja videoiden käytössä kuin myös tekoälykuvien tuottamisessa, ja niiden noudattaminen on olennaista vastuullisessa markkinoinnissa.” Anssi Hanhimäki

Data – Tasapainottelua henkilötietojen suojaamisen ja hyödynnettävän datan välillä

Datan rooli markkinoinnissa on korvaamattoman tärkeä, kun yritykset pyrkivät ymmärtämään entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja parantamaan markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta.

“Keskittyminen tarkan ja mittaavan datan keräämiseen on avainasemassa, kun pohditaan, miten mitata yrityksen markkinoinnin tuloksia, tuoda niitä selkeästi esille ja hyödyntää jatkossa omassa toiminnassa”. Tero Luoma

Tärkeää on myös huomioida, että ihmiset tahtovat pitää omasta yksityisyydestään tarkasti kiinni. Muun muassa eväste- ja gdpr-asetukset vaikuttavat yrityksessä datan saantiin ja ulos jakamiseen.

“Yritykset ovat alkaneet ottaa henkilöiden kuvia ja yhteystietoja pois sivuiltaan tehden yrityksen yhteydenotosta virtaviivaisemman ja selkeämmän asiakkaalle”. Eveliina Matomäki & Anssi Hanhimäki

Videot – lyhyttä ja pitkää sen olla pitää

Videoiden rooli markkinoinnissa jatkaa vahvaa kasvuaan. Erityisesti TikTok pitää asemansa suosittuna kanavana lyhyille, visuaalisesti kiinnostaville videoille.

Lyhytformaattisen sisällön suosio näyttää säilyvän, sillä kuluttajat arvostavat nopeita ja helposti sulateltavia videoita. Tämän lisäksi myös pitkät videot nousevat esiin, erityisesti livestriimauksen ja YouTube-videoiden myötä.

“Kaipuu pidempään sisältöön näkyy kasvavana kiinnostuksena pitkiä videoita ja striimejä kohtaan. Livestriimaus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda esiin aitoa vuorovaikutusta yleisön kanssa ja tarjota syvällisempää sisältöä”. Veera Väisänen

Vaikuttajamarkkinointi – Aidon vuorovaikutuksen voima

Kuluttajat tahtovat yhä aidompaa, vuorovaikutteisempaa ja läheisempää sisältöä  sosiaalisen median kanavissa. Tämä trendi antaa mahdollisuuden myös mikrovaikuttajille, joiden seuraajakunta on pienempi, mutta sitoutuneempi.

“User-Generated Content (UGC) eli käyttäjäluotu sisältö on myös olennainen osa tätä kehitystä. Kun käyttäjät jakavat omia kokemuksiaan ja sisältöjään, se ei ainoastaan vahvista asiakasuskollisuutta, vaan myös edistää aitoa jakamista”. Veera Väisänen

“Kuluttajien tarve ja halu henkilökohtaiseen kontaktiin lempivaikuttajiensa kanssa sekä vaikuttajien halu suojella itseään ikäviltä kommenteilta lisäävät todennäköisesti sisältöjen tekemistä rajatummille yleisöille. Tästä hyvänä esimerkkinä Instagramin uusi lähetyskanava.” Saana Klemola

Brändi – Vain vahvat brändit pärjäävät tulevaisuudessa

Yritykset eivät vain halua myydä tuotteitaan tai palveluitaan, vaan ne pyrkivät brändäämään itsensä kokonaisvaltaisesti ja luomaan vahvan identiteetin, joka resonoi asiakkaiden kanssa. Yritykset eivät halua myydä vain tuotteita, vaan luoda elämyksiä ja tunnesiteitä asiakkaiden kanssa.

Selkeälinjaisuus omassa tekemisessä on avainasemassa jokaisella osa-alueella – olipa kyse sitten tuotekehityksestä, markkinoinnista tai asiakaspalvelusta. Brändin voiman taustalla on yhtenäinen ja selkeä viesti, joka välittää yrityksen arvot ja lupaukset asiakkaille.

”Brändin vaikuttavuus on olennainen tekijä, ja sen myötä saavutetut tulokset kertovat vahvasta brändin voimasta. Uskon, että brändin merkitys kasvaa jatkuvasti tulevaisuudessa.” Tero Luoma

Vastuullisuus – Megatrendistä olennaiseksi osaksi yritystoimintaa

Kuluttajien asenteet ovat muuttuneet merkittävästi, ja he ovat entistä valveutuneempia siitä, miten heidän kulutuspäätöksillään voi olla laaja-alaisia vaikutuksia maailmaan.

Yhä useammat kuluttajat eivät tyydy pelkästään laadukkaisiin tuotteisiin tai palveluihin, vaan he etsivät yrityksiä, jotka jakavat heidän omat arvonsa ja toimivat vastuullisesti.

“Vastuullisuus ei ole enää vain trendi vaan olennainen osa brändin olemusta. Jos asiaa ei huomioida niin koko brändiä ei enää ole kohta” Anssi Hanhimäki

“Pakkaussuunnittelussa yritykset ovat alkaneet ottaa enemmän askeleita kohti ympäristöystävällisempää käytäntöä vähentämällä muovin määrää”. Eveliina Matomäki.

“Saavutettavuuden huomioiminen kasvaa jatkuvasti, ja se on olennainen osa verkkosivustojen kehitystä. Näin varmistetaan, että kaikki käyttäjät voivat saavuttaa ja hyödyntää verkkosisältöä tehokkaasti”. Rami Renko

“Cancel-kulttuuri ja boikotointi ovat voimakkaita signaaleja siitä, että kuluttajat ovat valmiita tekemään valintoja sen perusteella, miten yritys ottaa huomioon yhteiskunnan ja ympäristön epäkohtia omassa toiminnassaan”. Veera Väisänen

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.