[ Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen | Strategia ]

Yrityksen markkinointi vaatii progressiivista otetta

BSTR23.05.2023

Yrityksen markkinointi on olennainen osa menestyvien yritysten liiketoimintaa. Onnistunut markkinointistrategia kehittää yrityksen näkyvyyttä ja houkuttelee uusia asiakkaita. Mitä kaikkea yrityksen markkinoinnissa tulisi huomioida? [BSTR testaa: Tämän tekstin asiasisällön kattavuus on varmistettu tekoälyä hyödyntäen.]

markkinoinnin-suunnittelu-ja-johtaminen

Kohderyhmä ja kohdentaminen

Yrityksen markkinoinnissa ensimmäinen tärkeä seikka on ymmärtää, kuka on kohderyhmäsi. Tarkka kohderyhmän määrittely auttaa sinua kohdentamaan markkinointiviestisi oikein. Tiedä, mitä asiakkaasi arvostavat ja millaisista kanavista tavoitat heidät parhaiten. Yrityksen markkinoinnissa korostuu tarve olla läsnä siellä, missä asiakkaatkin ovat.

Kohderyhmän kaventaminen

Kohderyhmän kaventamisen etuja:

 • Tehokkaampi viestintä: Kun kohderyhmä on kavennettu, viestintä voidaan kohdentaa tarkemmin ja personoida paremmin. Tämä johtaa tehokkaampaan vuorovaikutukseen ja sitoutumiseen.
 • Resurssien optimaalinen käyttö: Supistamalla kohderyhmää yritys voi keskittää resurssinsa tehokkaammin, välttäen hukkaan menevää markkinointibudjettia. Tämä voi johtaa parempaan tuoton odotukseen investoiduille varoille.
 • Brändin fokusointi: Kapeampi kohderyhmä mahdollistaa brändin syvemmän fokusoinnin ja erottumisen. Yritys voi rakentaa vahvempaa brändi-identiteettiä, joka resonoi paremmin valitun asiakassegmentin kanssa.
 • Kilpailuedun luominen: Supistettu kohderyhmä voi myös auttaa yritystä luomaan kilpailuetua keskittymällä erityistarpeisiin ja tarjoamalla ainutlaatuisia ratkaisuja juuri kyseiselle ryhmälle.

Milloin kohderyhmää kannattaa kaventaa:

 • Kun yritys tarjoaa erittäin erikoistuneita tuotteita tai palveluita, jotka vastaavat tiettyjen asiakkaiden erityistarpeisiin.
 • Kun resurssit ovat rajalliset ja on tarpeen keskittyä niihin markkina-alueisiin, joissa voidaan saavuttaa suurin vaikutus.
 • Kun yritys haluaa luoda vahvempaa brändi-identiteettiä ja erottua kilpailijoistaan.

Kohderyhmän laajentaminen

Laajentaminen on järkevää, kun tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa ja tavoittaa uusia asiakassegmenttejä:

 • Kasvun tavoittelu: Yrityksen halutessa kasvaa, uusien asiakasryhmien tavoittaminen voi olla välttämätöntä. Laajempi kohderyhmä avaa mahdollisuuksia uusille markkinoille ja asiakaskunnille.
 • Diversifiointi: Jos yritys haluaa monipuolistaa tuotevalikoimaansa tai laajentaa palveluitaan, kohderyhmän laajentaminen voi tukea kyseistä strategiaa.
 • Kilpailutilanteen muutos: Jos kilpailutilanne muuttuu ja uusia markkinamahdollisuuksia avautuu, laajentaminen voi olla välttämätöntä säilyttääkseen kilpailukyky.

Milloin kannattaa harkita kohderyhmän laajentamista:

 • Kun yritys pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan ja laajentamaan liiketoimintaansa.
 • Kun uudet markkinat tarjoavat mahdollisuuksia, jotka sopivat yrityksen strategiaan.
 • Kun on tarve vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ja markkinaolosuhteisiin.

Yrityksen tulisi omaksua joustava strategia ja mukautua markkinaolosuhteisiin. Kohderyhmän kaventamisen ja laajentamisen päätökset tulisi tehdä perustuen huolelliseen markkina-analyysiin, kilpailutilanteen arviointiin ja liiketoimintatavoitteisiin. Jatkuvan seurannan ja joustavuuden avulla yritys voi optimoida kohderyhmästrategiansa menestyksekkäästi.

yrityksen-markkinointi

Resurssien tehokas budjetointi

Budjetointi on keskeinen osa yrityksen markkinointistrategiaa. Panosta oikeisiin kanaviin ja kampanjoihin, jotka resonoi kohderyhmäsi kanssa. Älä unohda digitaalista markkinointia, sillä nykyään suurin osa kohderyhmästä liikkuu verkossa. Yrityksen markkinoinnissa panostaminen monipuolisiin kanaviin voi maksaa itsensä takaisin korkeampana myyntinä ja parempana brändinäkyvyytenä.

Uuden yrityksen markkinointi ja liiketoimialat

Uuden yrityksen markkinointi vaati erityisen huolellista suunnittelua, varsinkin jo alkupääoma on vähäinen. Eri liiketoimialojen erityispiirteet tulee ottaa huomioon suunnitellessasi markkinointistrategiaasi. Jokainen ala on omalla tavallaan ainutlaatuinen, ja menestyksellinen markkinointi vaatii kohdennettua lähestymistapaa. Tässä on joitakin näkökohtia, jotka hyvä ottaa huomioon eri liiketoimialoilla:

 1. Teknologia-ala: Innovaatiot ja osaamisen korostaminen

Uuden teknologiayrityksen markkinoinnissa:

 • Korosta innovaatioita. Teknologiayritysten on tärkeää korostaa tuotteidensa tai palveluidensa innovatiivisia ominaisuuksia.
 • Osoita osaaminen: Esittele tiimisi tekninen osaaminen ja kokemus.
 1. Ravintola-ala: Visuaalinen houkuttelevuus

Uuden ravintolan markkinoinnissa:

 • Ravintola-alalla visuaalinen houkuttelevuus on avainasemassa. Laadukkaat valokuvat ruoasta ja tunnelmasta voivat houkutella asiakkaita.
 • Hyödynnä sosiaalista mediaa. Käytä sosiaalista mediaa aktiivisesti jakamalla kuvia ruoasta, tarjouksista ja asiakastarinoista.
 1. Palvelualat: Asiakaskokemuksen keskiössä

Uuden palvelualan yrityksen markkinoinnissa:

 • Korosta asiakaskokemusta. Palvelualoilla asiakaskokemus on kriittinen tekijä. Painota palvelusi ainutlaatuisia piirteitä ja kuinka ne hyödyttävät asiakkaiden elämää.
 • Tarjoa ilmaista tietoa. Palvelualoilla voit markkinoida osaamistasi tarjoamalla ilmaista tietoa asiakkaille esimerkiksi blogien, webinaarien tai ilmaisten konsultaatioiden muodossa.
 1. Kuluttajatuotteet: Brändin rakentaminen ja käyttäjäkokemukset

Uuden kuluttajatuotteiden yrityksen markkinoinnissa:

 • Rakenna brändiä. Panosta brändin rakentamiseen ja tee brändistäsi tunnistettava ja mieleenpainuva.
 • Kerro asiakkaiden kokemuksista tuotteesi tai palvelusi parissa. Se vahvistaa luottamusta.
 1. B2B-palvelut: Ratkaisukeskeisyys ja pitkäaikaiset asiakassuhteet

Uuden B2B-palveluiden yrityksen markkinoinnissa:

 • Ratkaisukeskeisyyttä ei voi ylikorostaa. Painota, miten palvelusi tarjoaa ratkaisuja asiakasyrityksen liiketoimintahaasteisiin.
 • Painota markkinoinnissasi pitkäaikaisten asiakassuhteiden merkitystä ja kuinka yrityksesi on kumppani asiakasyrityksien kasvussa.

Yhteenveto

Yrityksen markkinointi vaatii jatkuvaa huomiota ja sopeutumista muuttuviin markkinatrendeihin. Budjetoi fiksusti, tunne kohderyhmäsi ja hyödynnä digitaalisia kanavia tehokkaasti. Uuden yrityksen markkinoinnissa painota erityisesti asiakaslähtöisyyttä ja erottuvuutta kilpailijoista. Jokainen liiketoiminta-ala vaatii omanlaistaan lähestymistapaa markkinointiin. On tärkeää ymmärtää kohdeyleisösi tarpeet ja odotukset sekä mukauttaa markkinointistrategiasi vastaavasti. Kohdennettu ja strateginen lähestymistapa auttaa uutta yritystäsi erottumaan kilpailijoistaan ja luomaan merkityksellisen yhteyden asiakkaisiin. Muista, että onnistunut markkinointi on pitkäjänteistä työtä, joka tuottaa hedelmää ajan myötä.

BSTR:llä on yli kymmenen vuoden kokemus eri alojen yritysten tukemisessa markkinointihaasteiden parissa. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä yrityksellenne toimiva kokonaisuus. Tutustu palveluihimme.

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.