BSTR – luova markkinointitoimisto > Palvelut > Digitaalisen markkinoinnin auditointi

Tietäjät tietää – ota haltuun digimarkkinointi selvittämällä mikä nykyisessä toimii ja mikä ei.

Digitaalisen markkinoinnin auditointi

Digitaalisen markkinoinnin auditoinnissa kartoitamme yrityksesi digitaalisen markkinoinnin kehityskohteita ja annamme ratkaisuehdotuksia, jotka perustuvat tavoitteisiisi. Auditointi voidaan kohdistaa koskemaan koko digitaalista markkinointia tai vain sen tiettyä osa-aluetta.

Mikä on digitaalisen markkinoinnin auditointi?

Haluatko tietää: 

  • Mikä yrityksesi digitaalisessa markkinoinnissa toimii ja mikä ei? 
  • Mihin kannattaisi panostaa enemmän? Mihin vähemmän? 
  • Mitä uutta digitaaliseen markkinointiin voisi tuoda? 

Näihin kysymyksiin saat vastauksia BSTR:n toteuttamassa digitaalisen markkinoinnin auditoinnissa. Auditoinnissa käymme läpi yrityksenne digitaalista markkinointia kokonaisuutena perustuen asettamiinne tavoitteisiin. Lopputuloksena saatte yhteenvedon siitä mikä toimii ja mikä ei sekä selkeät kehitysehdotukset ja suositukset jatkoon.

Muut auditoinnit

Voimme toteuttaa auditoinnin myös yhteen digitaalisen markkinoinnin kanavaan, jolloin antamamme kehitysehdotukset keskittyvät vain tämän tietyn kanavan ympärille. Lopputuloksena lupaamme konkreettisia kehitysehdotuksia parempien tulosten saamiseksi. 

Toteutamme lisäksi mm. Google Analytics -auditointeja, jossa keskitytään kehittämään datan keräämistä, markkinoinnin tulosten mittaamista ja datan puhtautta. 

Tiettyyn osa-alueeseen keskittyvät auditoinnit:

  • Hakusanamainonnan auditointi
  • Koko Google Ads -tilin auditointi sisältäen hakusanamainonnan lisäksi esimerkiksi Google Display-mainonnan sekä YouTube-mainonnan
  • Facebook-mainostilin auditointi
  • Linkedin-mainostilin auditointi
  • Someen tuotetun sisällön auditointi eri kanavissa
  • Google Analytics -auditointi

Katso myös Amazon myynti, dashboard, somemarkkinointi, hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, digipolku, määrittelytyöpaja, verkkokaupan ja -sivujen kehittäminen ja verkkosivustot.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.