Yrityksen missio, visio ja arvot ovat myös markkinoinnin perusta.

Johtavat ajatukset

Yrityksen johtavat ajatukset ovat kiteytetty näkemys siitä, mitä kohti ollaan menossa ja miten matkaa taitetaan. Ne kertovat minkä puolesta yritys taistelee ja miksi yritys on olemassa. 

Yrityksen visio, missio ja arvot ovat markkinoinnin perusta, josta ammennetaan rakennusaineet brändille sekä yrityksen kaikkeen toimintaan ja markkinointiviestintään. Yrityksen ytimestä ammennettu markkinointi on aitoa ja puhuttelevaa, ja se saa aikaan kaivattuja reaktioita. Johtavien ajatusten selkeä määrittely tekee yrityksen toiminnasta johdonmukaista, mikä johtaa aina parempaan lopputulokseen.

Miten johtavat ajatukset luodaan?

Johtavia ajatuksia ei keksitä. Ne löydetään olemassa olevista ajatuksista ja toimintatavoista. Yrityksen oma henkilöstö on avainasemassa niiden muodostamisessa. Hyvin rakennetuissa työpajoissa autamme yrityksen edustajat kohti oikeaa suuntaa valmiiksi suunnitellun polun avulla. Työpajoissa löydetään yrityksen ydin. Lisäksi autamme sanoittamaan löydetyt ajatukset puhuttelevaan ja yrityksen identiteetin mukaiseen muotoon.

Osaksi tavallistakin työpäivää

Johtavien ajatusten sisäistäminen alkaa ohjata koko organisaation toimintaa ja pitkäjänteisellä työllä ne tulevat osaksi yrityksen jokaisen työntekijän arkea. 

BSTR voi auttaa suunnittelemaan sisäisen lanseerauskampanjan, jossa pohditaan yhdessä kuinka uudet johtavat ajatukset saadaan osaksi yrityksen arkea.

Katso myös strategiatyö, markkinointistrategia ja markkinointisuunnitelma.

Innostavia kasvutarinoita

Lemmikkien

Strategiatyön tuloksena syntyi hymyilyttävä konsepti ja uudistettu brändi.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.