Huolellinen määrittely on loistava perusta liiketoimintaa tukevan verkkosivuston luomiselle.

Määrittely­työpaja

Verkkosivustoprojektin ensimmäiseksi työvaiheeksi suosittelemme sivuston määrittelytyöpajaa, jossa käydään läpi ja kootaan verkkosivuston tai verkkokaupan kannalta oleellinen pohjatieto tarjouspyynnön tekemistä varten. Työn lopputulos on määrittelydokumentaatio.

Miksi kannattaa määritellä ensin?

Määrittely helpottaa verkkosivuston teknisen toteutuksen kilpailutusta, tarjousten vertailua, toteutusta ja aikataulutusta. Määrittelydokumentaatio on asiakkaan käytettävissä riippumatta siitä jatkuuko yhteistyö työpajan jälkeen.

Määrittelytyöpaja myös kirkastaa ajatuksia tulevan verkkopalvelun suhteen: mikä on sivuston tärkein funktio ja mitä tietoa ja toiminnallisuuksia siellä tulee olla. Määrittelyn myötä kaikilla projektiin osallistuvilla on yhteinen käsitys siitä mitä ollaan tekemässä.

Dokumentaatiolla tarjouspyyntöihin

BSTR muotoilee vastausten pohjalta sivuston määrittelydokumentaation, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

  • verkkosivuston tai verkkokaupan ydinidea, tavoitteet ja käyttäjäryhmät
  • verkkosivuston tai verkkokaupan rakenteen määrittely
  • verkkosivuston tai verkkokaupan sivupohjien määrittely ja määrä
  • verkkosivuston tai verkkokaupan toiminnallisuuksien määrittely (esim. haku, chat, rajapinnat,…)

Katso myös Amazon myynti, dashboard, somemarkkinointi, hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, digitaalisen markkinoinnin auditointi, digipolku, verkkokaupan ja -sivujen kehittäminen ja verkkosivustot.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.