BSTR – luova markkinointitoimisto > Palvelut > Markkinointisuunnitelma

Markkinointi­suunnitelmassa päätetään keinot ja kanavat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Markkinointi­suunnitelma

Markkinointisuunnitelma rakennetaan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan nojaten, parhaassa tapauksessa markkinointistrategian pohjalta. Markkinointisuunnitelma tukee yrityksen identiteettiä ja tähtää määrätietoisesti liiketoiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.

Markkinointisuunnitelma voi koskea koko yrityksen markkinointia tai keskittyä esimerkiksi kampanjaan, lanseeraukseen tai rekrytointiin.

Mitä markkinointi­suunnitelma sisältää

Suunnitelmassa linjataan markkinoinnin keinot ja kanavat tavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinointisuunnitelma sisältää usein myös markkinointikalenterin, johon markkinointisuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet on aikataulutettu. Markkinointisuunnitelma on mahdollista toteuttaa myös ainoastaan digitaalisiin kanaviin, digitaalisen markkinoinnin suunnitelmana tai esimerkiksi lanseerauskampanjana. 

Dynaaminen kokonaisuus

Markkinointisuunnitelma ja -kalenteri luodaan dynaamiseksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa reagoimisen ympäröivän maailman muutoksiin. 

Katso myös liiketoiminnan kehittäminen, strategiatyö ja markkinointistrategia.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.