Strategiatyö luo perustan tulevaisuuden kasvutarinalle antaen askelmerkit tulokselliseen liiketoimintaan.

Strategiatyö 

Markkinointistrategian lisäksi autamme asiakkaitamme myös laajempien strategisten kokonaisuuksien hahmottamisessa ja suunnan kirkastamisessa. Voimme olla mukana kokonaisen liiketoimintastrategian laadinnassa tai vaihtoehtoisesti auttaa yksittäisissä strategisissa asioissa kuten kilpailuedun löytämisessä. 

Autamme mielellämme myös strategian visualisoinnissa, joka onkin sen läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden kannalta tärkeää.

Mitä strategiatyö sisältää

Strategiatyö ja konsultointi voivat sisältää seuraavia palveluita:

  • Markkina-analyysi nykytilanteesta ja markkinoinnin tavoitteiden määrittely yrityksen strategian pohjalta
  • Markkinointistrategian suunnittelu: 
    • Yrityksen tärkeimpien ostajaprofiilien ja kohderyhmien määrittely ja arviointi
    • Määritetään yrityksen tärkeimmät kilpailuedut sekä hyödyt kohderyhmille
    • Kilpailija-analyysi ja yrityksen positiointi suhteessa kilpailijoihin

Hyödynnä kehitystukea

Markkinoinnin strategia- ja suunnittelupalveluihin pk-yritykset voivat hyödyntää ELYn yritysten kehittämispalveluita. Ole meihin yhteydessä ja tutustu hakuun: ELY-kehittämispalvelut

Katso myös liiketoiminnan kehittäminen, markkinointistrategia ja markkinointisuunnitelma.

Innostavia kasvutarinoita

Lemmikkien

Strategiatyön tuloksena syntyi hymyilyttävä konsepti ja uudistettu brändi.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.