BSTR – luova markkinointitoimisto > Palvelut > Verkkosivuston tai -kaupan jatkuva kehittäminen

Verkkosivusto ja -kauppa tarvitsee säännöllistä huoltoa viestinnän tarpeiden muuttuessa ja yrityksen toiminnan kehittyessä.

Verkkosivuston tai -kaupan jatkuva kehittäminen

Verkkosivustoprojektin jatkumo on BSTR Kehityspolku -palvelu, jolla seurataan ja varmistetaan, että sivusto tukee yrityksen strategiaa, vastaa yritystoiminnan tarpeisiin ja tukee myyntiä. Kehityspolulla tavataan 2–3 kk välein.

Mitä BSTR Kehityspolku sisältää

Aloituspalaverissa laaditaan mittaussuunnitelma tavoitteiden seuraamiseksi. Ensimmäinen palaveri pidetään heti verkkosivuston valmistumisen jälkeen. Tämän jälkeen asennetaan sovitut seurantatyökalut ja käynnistetään seuranta.

Jatkopalavereissa käydään läpi seurantajakson havainnot ja analytiikka (esim. Google Analytics ja Crazy Egg), jonka jälkeen käsitellään sivuston kehitysehdotukset ja päätetään kehitystoimenpiteet.

Katso myös Amazon myynti, dashboard, somemarkkinointi, hakusanamainonta, hakukoneoptimointi, digitaalisen markkinoinnin auditointi, digipolku, määrittelytyöpaja ja verkkosivustot.

Ota yhteyttä

Lähdetään yhdessä matkalle kohti kasvua. Mitä innostavampi matka, sitä vaikuttavampi määränpää.

Mari Dawe

Myyntipäällikkö

050 441 3209
mari.dawe@bstr.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.