Markkinointi­strategia

[ASKELMERKIT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN]

Markkinointistrategia kokoaa markkinoinnin tavoitteet yhdeksi suunnitelmaksi.

Strategisen suunnitelman avulla voidaan lähteä suunnittelemaan yksityiskohtaisemmin yritykselle toteuttavaa markkinointia. Siihen voidaan palata aina kun tehdään päätöksiä ja suunnitellaan tulevia toimenpiteitä.

Anniina ja Rami työskentelemässä muiden kanssa

[MITÄ]

Menestyksen salaisuus on strategiassa

Markkinointistrategia on tavoitteellista markkinointia tekevän yrityksen perustyökalu. Sen avulla yritys määrittelee, minne se on menossa, millä keinoilla ja milloin markkinoille asetetut tavoitteet on saavutettu.

Markkinointistrategiassa analysoidaan kilpailijat, löydetään oikeat kohderyhmät, valitaan pääkanavat ja asetetaan markkinoinnin tavoitteet.

[MITEN]

Ajattelutyö tuo tulosta

Markkinointistrategian laatiminen alkaa yrityksen tutustumisella itseensä sekä toimintaympäristöönsä. Markkinointistrategiatyön alkuvaiheessa tutustutaan yrityksen visioon, missioon ja arvolupaukseen, jotka voidaan tarpeen mukaan myös päivittää. Näiden lisäksi päivitetään tiedot vallitsevasta kilpailutilanteesta. Tämän jälkeen määritellään yrityksen kohderyhmä, ostajapersoonat sekä ostopolut.

Kun lähtökohdat ovat selvillä, markkinoinnille valitaan tavoitteet, jotka yritys haluaa seuraavien vuosien aikana saavuttaa. Lisäksi huomioon otetaan yrityksellä käytettävissä oleva markkinointibudjetti ja muut resurssit.

Lopputuloksena syntyy PDF-dokumentti, johon on kirjattu:

  • Markkinoinnin tavoitteet
  • Yrityksen arvolupaus
  • Kuvaus 2–3 ostajapersoonaa
  • Päämarkkinointikanavat ja -keinot

[HYÖDYT]

Ammattimaisesti tehty markkinointistrategia auttaa valitsemaan oikeat toimenpiteet yrityksen liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi niin, että ne ovat linjassa yrityksen arvolupauksen, vision ja mission kanssa.

Markkinointistrategian tueksi

Kun strategia on selvillä, tarvitaan käytännön toimenpiteitä strategian jalkauttamiseen. Tutustu myös näihin palveluihimme:

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.