Sisältöstrategiat ja -suunnitelmat

[STRATEGISIA SISÄLTÖJÄ]
Sisältöstrategia on yrityksen liiketoimintatavoitteista johdettu ohjeistus, joka määrittää mitä teemoja yrityksen viestinnässä halutaan nostaa esiin.

Henkilö kirjoittaa vihkoon

[MIKSI]

Kokonaiskuvasta näkee, puuttuuko jotain

Sisältömarkkinointi on pitkäjänteistä työtä, jossa tulokset eivät synny yhdessä yössä. Siksi kokonaiskuvan hahmottaminen sisällöntuotannon toimenpiteistä on tärkeää. Sisältöstrategian avulla nähdään yhdellä silmäyksellä, mistä ollaan tulossa, mihin ollaan menossa ja täytyykö suuntaa muuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

[MITEN]

Sisällöillä kohti tavoitteita

Sisältöstrategia ja -suunnitelma ovat markkinointisuunnitelman käytännönläheisiä ja yksityiskohtaisempia kumppaneita. Niihin kirjataan kanavakohtaiset, mitattavat tavoitteet sekä niiden edellyttämät toimenpiteet.

Sisältöstrategiassa määritellään, millaisia sisältöjä yritys julkaisee ja missä kanavissa. Kokonaisuudessa on tärkeää ottaa huomioon yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ja kohderyhmät, joita tavoitellaan.

Strategiatyön jälkeen tehdään käytännön sisältösuunnitelma, joka kertoo, milloin ja missä kanavissa sisältöjä julkaistaan ja kuka ne toteuttaa.

[HYÖDYT]

Tule löydetyksi

Hyvän sisältöstrategian ja hyvin suunniteltujen sisältöjen avulla yrityksen ei tarvitse etsiä asiakkaita, vaan asiakkaat löytävät yrityksen.

Tee sisältöstrategia ja -suunnitelma eläviksi

Suunnittelun tueksi tarvitaan käytännön toimenpiteitä. Tutustu näihin palveluihimme:

Ota yhteyttä

Kaikki yhteystiedot

Tero Luoma BSTR

Tero Luoma

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja
Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Inspiroidu ja tilaa markkinointivinkit.

Uutiskirje

[UUTISKIRJE]

Jaamme parhaat vinkkimme, oivalluksemme ja onnistumisemme noin kerran kuukaudessa.